Slovenský mládežnícky orchester – party na konkurz

Foto: Slovenský mládežnícky orchester – party na konkurz

1. 2. 2017

P. I. Čajkovskij – Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol op. 23            

Flauta        

Hoboj 

Klarinet

Fagot

Lesný roh

Trúbka                     

Trombón

Husle

Viola

Violončelo

Kontrabas

 

A. Dvořák – Symfónia č. 9 op. 95 „Z Nového sveta“

Flauta        

Hoboj a anglický roh

Klarinet

Fagot

Lesný roh

Trúbka                     

Trombón

Tuba

Tympany a bicie nástroje

Husle

Viola

Violončelo

Kontrabas

 

Na konkurz je potrebné pripraviť si úryvky vymedzené farebnými svorkami.
« späť na zoznam Aktualizované: 02. 02. 2017