Medzinárodná skladateľská súťaž a festival Pablo Casals 2017

Foto: Medzinárodná skladateľská súťaž a festival Pablo Casals 2017

18. 4. 2017

Súťaž sa koná každé dva roky. Cieľom podujatia je podpora nových talentov a súčasnej hudby.

Kategória: skladba pre komorný súbor od 3 – 6 hráčov (husle, viola, violončelo – povinné, kontrabas, flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, klavír)

Termín: 1. – 13. augusta 2017 (v rámci festivalu bude vybraná víťazná skladba, ktorá budú uvedená na festivale v roku 2018)

Miesto konania: Prades, Francúzsko

Vekový limit: nar. po 1. januári 1982

Uzávierka: 15. mája 2017

Ďalšie informácie o súťaži nájdete na: Festival Pablo Casals, 33 rue de l’Hospice – BP 50024 – 66502 Prades Cedex, France, tel. +33 468963307, festival.prades@wanadoo.fr, www.prades-festival-casals.com
« späť na zoznam Aktualizované: 18. 04. 2017