Medzinárodná spevácka súťaž ’s-Hertogenbosch 2018

Foto: Medzinárodná spevácka súťaž ’s-Hertogenbosch 2018

24. 4. 2017

Kategória: a./ opera, oratórium, b./ piesňové duo

Termín: 2. – 3. novembra 2017 (predbežné kolá), 7. – 16. septembra 2018 (finálové kolá)

Miesto konania: Luxemburg, Luxembursko, ’s-Hertogenbosch, Holandsko

Vekový limit: muži – nar. po roku 1986, ženy – nar. po roku 1988

Vstupný poplatok: 130 EUR (opera, oratórium), 150 EUR (piesňové duo), 200 EUR (obidve kategórie)

Uzávierka: 1. októbra 2017 (predbežné kolá)

Ďalšie informácie o súťaži nájdete na: The International Vocal Competition ’s-Hertogenbosch (IVC), P. O. Box 1225, 5200 BG 's-Hertogenbosch,  tel. +31 736900999, fax +31 736901166, info@ivc.nu, www.ivc.nu
« späť na zoznam Aktualizované: 24. 04. 2017