Výzva na predkladanie štúdií na online konferenciu Akademické fórum Integrálna hudobná teória 2017

Foto: Výzva na predkladanie štúdií na online konferenciu Akademické fórum Integrálna hudobná teória 2017

8. 6. 2017

Národná hudobná akadémia Prof. Pancho Vladigerova v Sofii v Bulharsku pozýva na medzinárodnú online konferenciu Akademické fórum „Integrálna hudobná teória“ 2017.

Dva nové vývojové trendy poznamenávajú rok 2017 ako predel pre vedecký časopis Integral Music Theory. EBSCO indexácia (od februára) potvrdzuje akademickú akreditáciu Medzinárodnému edičnému výboru a zborníku venovanému súčasnému výskumu popredných muzikológov. Nová rubrika vedeckého časopisu reflektuje cieľ edičného výboru, realizovať kritické fórum najnovšej vedeckej literatúry. Prispievatelia tejto rubriky so špeciálnym zameraním v disciplíne, budú definovaní novými témami vydania vedeckého časopisu a budú podliehať výberu redakcie pre vyváženú objektivitu.

Výzva pre prispievateľov do vedeckého časopisu:

Akademické fórum Integrálnej hudobnej teórie (Integral Music Theory) pozýva na predkladanie príspevkov (štúdií) pre pripravovanú konferenciu na tému „Interdisciplinárne prístupy hudobnej teórie“.

Cieľom konferencie je demonštrovať ako analytické náhľady odkrývajú rozmanité štrukturálne a expresívne vlastnosti hudby v rôznych kontextoch – definované periódami, štýlmi a žánrami, umožňujúce dôkladnejšiu interpretáciu.

Prezentácie by mali byť originálnymi príspevkami, ktoré rozvíjajú hlavnú tému hudobnej teórie ako aplikovanej disciplíny, prostredníctvom hudobnej interakcie s ďalšími druhmi umenia, vedy, filozofie a teológie.

Požiadavky na predkladaný text: nie viac ako 15 A-4 strán so štandardným nastavením stránky (1800 znakov na 1 stranu), zahŕňajúc notové príklady, schémy, tabuľky a obrázky. Preferovaný font (typ písma) je Times New Roman (veľkosť písma 14, s riadkovaním 1,5). Ako povinná príloha je abstrakt (nie viac ako 300 slov) spolu so zoznamom kľúčových slov v angličtine.

Všetky prílohy s notovanými príkladmi, schémami, tabuľkami a obrázkami musia byť v elektronickom formáte, vyhovujúce pre potreby publikovania – tiff, jpg, pdf alebo ďalšie formáty s nie menším rozlíšením ako 300 dpi.

Preložené citácie musia byť uvedené v originálnom jazyku v poznámke pod čiarou.

Originálnym jazykom konferencie je bulharčina, angličtina a ruština.

Špecifikácie pre abstrakt a citácie sú definované v požiadavkách vedeckého časopisu.

Všetky príspevky budú publikované elektronicky s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.

Žiadne poplatky nie sú požadované.

Uzávierka pre predkladanie príspevkov je 27. novembra 2017.

Viacej informácií http://integral-music-theory.com/

ninazd@dir.bg
« späť na zoznam Aktualizované: 08. 06. 2017