Norsk Musikk meets Slovak / Slovak Music meets Norsk

Foto: Norsk Musikk meets Slovak / Slovak Music meets Norsk

23. 11. 2017

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta pripravuje medzinárodný slovensko-nórsky umelecký projekt pod názvom Norsk Musikk meets Slovak/Slovak Music meets Norsk.

Projekt nadväzuje na úspešný Grieg Day, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v novembri 2015 a bol venovaný umeleckému odkazu kľúčovej postavy nórskej hudobnej kultúry Edvarda Griega. V dňoch 4. – 7. 12. 2017 do Bratislavy zavíta sedemčlenná delegácia nórskych umelcov v Bratislave, 17. – 20. 1. 2018 privítajú sedemčlennú slovenskú delegáciu v Bergene. Cieľom aktivít je ďalšie vzájomné spoznávanie nórskej a slovenskej hudobnej kultúry s dôrazom na tvorbu skladateľov 20. a 21. storočia. Projekt je financovaný z Grantov EHP a Nórska a zo zdrojov trojročného grantového projektu Griegovej akadémie zameraného na problematiku hľadania nových výrazových prostriedkov pri interpretácii hudby.

Súčasťou projektu Norsk Musikk meets Slovak v Bratislave budú workshopy, majstrovské kurzy, prednášky a koncerty z tvorby nórskych autorov. Jedinečnou súčasťou programu je Norsk Competition, verejná súťažná prehliadka študentov VŠMU s dielami nórskej hudby, ktorá sa uskutoční 6. 12. o 15.00 v Koncertnej sále Dvorana (vstup voľný). Vybraní študenti získajú štipendium na študijný pobyt na Griegovej akadémii v Bergene. Vrcholom podujatia bude Norsk Konsert s hosťujúcimi umelcami 6. 12. o 19.00 v Koncertnej sieni Dvorana (vstup na koncert je na pozvánky alebo s rezerváciou).

Hostia projektu Norsk Musikk meets Slovak z Griegovej akadémie v Bergene:
Einar Røttingen, klavír, garant projektu (Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means
Signe Bakke, klavír
Torleif Torgersen, klavír
Ricardo Odriozola, husle
Hilde Haraldsen Sveen, spev
Knut Vaage, skladateľ
Arnulf Christian Mattes, muzikológ

Organizátorom projektu je Vysoká škola múzických umení v Bratislave v spolupráci s Griegovou akadémiou v Bergene s podporou Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Osle.

Garantka projektu Norsk Musikk meets Slovak / Slovak Music meets Norsk:
Markéta Štefková (HTF VŠMU v Bratislave)

Kontakt: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1, Bratislava
Koordinátor projektu a kontaktná osoba:
Mgr. art. Vladimír Sirota (HTF VŠMU v Bratislave / Kancelária umeleckej produkcie HTF)
Rezervácie vstupu na koncert 6. 12. 2017 (Norsk Konsert): info-htf@vsmu.sk / 0905 403 032
www.htf.vsmu.sk
www.dvorana-vsmu.sk
Facebook: HTF VŠMU Projects
« späť na zoznam Aktualizované: 24. 11. 2017