Foto: Dva nové orchestrálne tituly Jána Levoslava Bellu

Dva nové orchestrálne tituly Jána Levoslava Bellu

Aktuality

|

31. 08. 2021

Koncertná predohra Es dur (Súborné dielo B:3) z roku 1876 je autorovou treťou orchestrálnou kompozíciou z kremnického obdobia. Skladba sa po 2. svetovej vojne stala azda najhranejším slovenským dielom pre orchester, a to najmä vďaka Václavovi Talichovi, ktorý ju viackrát uviedol, hoci s vlastnými inštrumentačnými úpravami. Nové vydanie vzniklo spartovaním originálnych partov a predstavuje teda notový text, ktorý stojí najbližšie Bellovmu skladateľskému zámeru.

Cena štúdijnej partitúry: 26,40€
Nájdete tu v našom e-shope.

Koncertná predohra Sedmohradsko, požehnaná krajina (Súborné dielo B:6) vznikla ako posledná z radu Bellových orchestrálnych skladieb. 61-ročný majster v tejto partitúre zúročil svoje bohaté kompozičné skúsenosti a vytvoril pôsobivé dielo, ktorého posolstvo – pieseň Siebenbürgen, Land des Segens - sa ozýva ako pointa v tutti zvuku záverečného úseku slávnostnej predohry.

Cena štúdijnej partitúry: 19,80€
Nájdete tu v našom e-shope.

 

Obe skladby vychádzajú ako študijná partitúra a prevádzkový materiál pre koncertné predvedenie je dostupný na prenájom.

x