ALLEGRETTO ŽILINA

3. 4. – 8. 4. 2017

BANNER : Allegretto Žilina

FESTIVALOVÝ VÝBOR

Prof. Eva Blahová - umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla Brno (do r. 2012), pedagogička

Prof. Miloš Jurkovič - pedagóg, koncertný umelec

Prof. Ján Vladimír Michalko - pedagóg, koncertný umelec

Doc. Ivan Gajan - pedagóg, koncertný umelec

Doc. Eugen Prochác - pedagóg, koncertný umelec

Mgr. Vladimír Šalaga - riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina

PhDr. Igor Valentovič - riaditeľ Hudobného centra 

Aktualizované: 10. 09. 2017