Bibliografia

 • 2013

  ŠUBA, Andrej: Z Benátok do Ríma

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 10

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: S plným nasadením každého hráča

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 5

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Veľkonočné koncerty starej hudby

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 5, p. 4

 • 2001

  KAČIC, Ladislav: Festivaly. Dni starej hudby 2001

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 12, p. 24 – 25
  (Vystúpila s čembalistom Petrom Guľasom)

 • 2001

  ŠUŠKA, Pavol: Festival starej hudby v Trenčíne

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 11, p. 24
  (Vystúpenie s Musicou aeternou)

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Poslovia zvestí majstrov

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 23 – 24, p. 12
  (Vystúpila s Musicou aeternou na jubilejnom koncerte k 25. výročiu telesa, od 1986 súčasť SF)

 • 1997

  JAVORSKÝ, Igor: Tušenia a očakávania

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 10, p. 7
  (Ansámbel Musica florea, ktorej členom bola aj Bernášková, získal na VII. Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline Cenu kritiky)

 • 1996

  ŽOFFAJ, Marek: Stará hudba na BHS. Niekedy je menej viac

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 21, p. 10
  (9. 10. s Musicou aeternou vystúpili na Hrade, s ktorou stvárnila sólo vo Vivaldiho Koncerte pre priečnu flautu, sláčiky a b. c)

 • 1996

  KH: Speculum vo Viedni

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 1, p. 8
  (Ako členka ansámblu Speculum s Ľubicou Hvastijovou, vn,, a Agnesou Ferienčíkovou, cmb, vystúpili v Slovenskom inštitúte s dielami Telemanna a Buxtehudeho. Spoluúčinkoval Peter Csiba na zobcovej flaute)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: Dvakrát s aeternou

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 19, p. 3
  (S Musicou aeternou na dobových nástrojoch predniesli komorné opusy Juraja Družeckého, Antona Zimmermanna i Mozarta)

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Dni starej hudby v Šamoríne

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 21, p. 4
  (S Musicou aeternou predniesla sólo v Telemannovom Koncerte pre zobcovú flautu G dur)

 • 1991

  DUCHOVÁ, Oľga: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 19, p. 5
  (17. 6. s Musicou aeternou predniesla sólo v Telemanovej Sinfonii F dur pre zobcovú flautu, violu da gamba, sláčiky a b. c)

 • 1991

  HANZELOVÁ, Martina: Detské hudobné slávnosti '91. A bol festival

  Hudobný život, 1991, no. 21, p. 7
  (Ako poslucháčka VŠMU vystúpila s Františkom Perglerom v Bratislavskej Bibiane)

 • 1990

  -F-a-: Piešťanská rodáčka. Lesná, Martina. Jediná slovenská hráčka na barokovej flaute

  Hlas ľudu, 11. 12. 1990, p. 3

 • 1990

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy

  Večerník, 13. 11. 1990

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Februárové koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 7, p. 4
  (15. 2. 1990 sólo vo Vivaldiho Koncerte F dur pre zobcovú flautu, sláčiky a b. c)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Musica aeterna – Marc Ecochard

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 23, p. 11
  (V rámci BHS ako členka súboru Musica aeterna stvárnila sólo v Boismortierovom Koncerte pre husle, flautu a sláčiky s Petrom Zajíčkom)

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Stará hudba v mladých rukách

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 19, p. 5
  (Ako sólistka súboru Baroque consort v Klariskách 6. 6. 1990)

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia (-ur-): Absolventské koncerty žiakov Konzervatória v Bratislave

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 15, p. 2
  (Hodnotenie: vnútorná istota prejavu, ktorá vyplýva z technickej pripravenosti a zo širokého muzikantského poznania štýlového prejavu. Dobrá pripravenosť pre interpretáciu barokovej hudby)

 • 1988

  LENGYEL, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 1988

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 13, p. 2
  (Získala v kategórii starších 1. cenu, mimoriadne disponovaná, v oboch kolách výborné výkony)

 • 1986

  LENGYEL, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 1986

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 7, p. 2
  (Získala 1. cenu v kategórii mladších žiakov)

x