2021

BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre...

Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 9

2021

MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

2021

URSÍNYOVÁ, Terézia: Ľudovít Rajter – šľachtic a nestor slovenského dirigovania

Opera Slovakia, 30. 7. 2021

2021

RAJTER, Adrian: Straussovský večer pod vedením 23-ročného Ľudovíta Rajtera

(... a Brahmsova šálka kávy)

Hudobný život, 2021, year 53, no. 1 – 2, p. 21

2020

JAVORSKÝ, Igor: Šiesty abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu [Sinfonietta]

Opera Slovakia, 2020

2020

VACHOVÁ, Zuzana: Rozhlasáci pod taktovkou Yamagishiho hrali v oslabení

Moja kultúra, 06.03.2020
(Sinfonietta per grande orchestra)

2020

DOHNALOVÁ, Lýdia: Optimistický štart ŠKO Žilina

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 6

2019

VISKUP, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 20

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 38 – 39

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Absolútne krásny Mahler a Beethoven

Opera Slovakia, 2016

2016

KOLÁŘ, Robert: Capital Sounds

Slovenský mládežnícky orchester: sympatický prísľub do budúcnosti

Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 5

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.

Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

2015

CHALUPKA, Ľubomír: V tieni dirigenta, v tieni pedagóga – ku zabúdanej skladateľskej tvorbe Ľudovíta Rajtera a Michala Vileca

Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 208 – 224

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

2012

TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 2

2011

STEINECKER, Anton: Ľudovít Rajter : Orchestral Works [CD review]

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2007

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): To Honour of Alexandra Moyzes and Ľudovít Rajter

Zborník z muzikologickej konferencie BHS

STIMUL, Bratislava

2006

RAJTER, Adrian: Ľudovít Rajter v Budapešti

Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 47 – 48

2006

ŠUŠKA, Pavol: Ľudovít Rajter – dirigent a skladateľ

Domino fórum, 2006, no. 22, p. 21

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Cesty profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry z aspektu tvorivého odkazu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera

Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 43 – 46

2006

ŠUBA, Andrej: Osudy a ideály

Týždeň, 2006, no. 51 – 52, p. 86 – 89

2000

R.: Ľudovít Rajter in memoriam

Hudobný život, 2000, year 32, no. 7 – 8, p. 11 – 13

1996

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera

Hudobný život, 1996, year 28, no. 15, p. 4

1992

JAVORSKÝ, Igor: Dramaturgická kompozícia v štyroch častiach

Hudobný život, 1992, year 24, no. 20, p. 3

1991

PARÍKOVÁ, Nora: Pre dirigenta je dôležitá atmosféra

Prof. dr. Ľudovít Rajter spomína

Národná obroda, 23.7.1991, Bratislava

1991

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Hudba ma nikdy nesklamala

Verejnosť, 9.8.1991, Bratislava

1991

PARÍK, Ivan: Rehabilitačné habilitácie na VŠMU

Hudobný život, 1991, year 23, no. 12, p. 3

1989

URSÍNYOVÁ, Terézia: ...za život v hudbe

Ľudovít Rajter národným umelcov

Smena, 5.5.1989, Bratislava

1989

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pod taktovkou osobnosti

Abonentný koncert Slovenskej filharmónie

Večerník, 5.4.1989, Bratislava

1989

ALBRECHT, Ján: Ľudovít Rajter

Hudobný život, 1989, year 21, no. 10, p. 1

1989

BERGER, Igor: Z galérie nových národných umelcov

Práca, 3.5.1989, Bratislava

1989

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

Hudobný život, 1989, year 21, no. 9, p. 1 a 4

1988

BERGER, Igor: Koncertná spomienka na rodáka

pod taktovkou zasl. umelca Ľ. Rajtera

Večerník, 7.12.1988

1987

JAVORSKÝ, Igor: Koncerty k 60. výročiu Rozhlasu na Slovensku

Hudobný život, 1987, year 19, no. 8, p. 7

1986

ČÁRSKA, Etela: S taktovkou v ruke

Životné jubileum zaslúžilého umelca dr. Ľudovíta Rajtera

Pravda, 30.7.1986, Bratislava

1986

HRK, Ján: Majster taktovky

Osemdesiatiny zaslúžilého umelca Ľudovíta Rajtera

Večerník, 30.7.1986, Bratislava

1986

BERGER, Igor: Osobnosť nášho interpretačného umenia

O tvorivej dráhe zaslúžilého umelca Ľ. Rajtera

Ľud, 30.7.1986, Bratislava

1986

GREGOROVÁ, Hana: Zanietenie autora i dirigenta

Feature Ernesta Weidlera o Ľudovítovi Rajterovi

Ľud, 28.7.1986, Bratislava

1986

F -a: Život venovaný hudbe

K osemdesiatinám zaslúžilého umelca Ľudovíta Rajtera

Hlas ľudu, 30.7.1986, Bratislava

1986

ol: Dnes má slovo

Svobodné slovo, 24.7.1986, Praha

1986

J. A.: Kto seje krásu

Roľnícke noviny, 24.7.1986, Bratislava

1986

rsk: Zakladateľ dirigentskej školy

Jubileum zasl. umelca Ľudovíta Rajtera

Práca, 30.7.1986, Bratislava

1986

RAJTER, Ľudovít: Orchestrálna tvorba Franza Liszta očami dnešného dirigenta

Hudobný život, 1986, year 18, no. 15, p. 3

1986

FELLEGI, Pavol: Som rád, že som bol pri tom

hovorí jubilujúci zaslúžilý umelec Ľudovít Rajter

Večerník, 1.8.1986, Bratislava

1986

BACHLEDA, Stanislav: Osobnosť z najväčších

K životnému jubileu dirigenta Ľudovíta Rajtera

Smena, 6.8.1986

1986

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Potlesk pre dirigenta

Na osemdesiate narodeniny zaslúžilého umelca Ľudovíta Rajtera

Nové slovo, 7.8.1986, Bratislava

1986

KOVÁŘOVÁ, Anna: Vzácny jubilant

Zaslúžilý umelec Ľudovít Rajter osemdesiatročný

Hudobný život, 1986, year 18, no. 15, p. 4

1985

eh: Hudobný večer

Televízia, 9.9.1985, Bratislava

1984

SKŘEPEK, Roman: Koncert vrúcneho citu

V Dome umenia sa predstavil Ľudovít Rajter

Večer, 20.2.1984

1983

ki: Hodnotná interpretácia Mahlera

Slovenská filharmónia s Ľ. Rajterom

Ľud, 19.2.1983, Bratislava

1981

RAJTER, Ľudovít: Dirigent a Bartókove partitúry

Hudobný život, 1981, year 13, no. 5, p. 8

1981

ab: Pozdrav jubilujúcemu dirigentovi a skladateľovi

Život, 23.7.1981, Bratislava

1981

ČÍŽIK, Vladimír: SOČR s Ľudovítom Rajterom

Hudobný život, 1981, year 13, no. 22, p. 2

1981

DUFFEK, Kornel: Piešťanské koncerty Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 1981, year 13, no. 2, p. 5

1981

Medailón zaslúžilého umelca dr. Ľudovíta Rajtera

Televízia, 27.7.1981, Bratislava

1981

G. T.: O včerajšku a dnešku hudobnej Bratislavy

s jubilujúcim zaslúžilým umelcom dr. Ľudovítom Rajterom

Večerník, 29.7.1981, Bratislava

1981

URSÍNYOVÁ, Terézia: Práca, domov, svet

Nové slovo, 30.7.1981, Bratislava

1981

zs: S majstrovskou taktovkou

Smena, 30.7.1981, Bratislava

1981

bš: Jubilant na radnici

Večerník, 30.7.1981, Bratislava

1981

NOVÁČEK, Zdenko: Osobnosť dirigentskej taktovky

Jubileum zaslúžilého umelca dr. Ľudovíta Rajtera

Pravda, 30.7.1981, Bratislava

1981

ki: Dominoval umelecký akcent

Koncert Slovenskej filharmónie s dr. Ľudovítom Rajterom

Ľud, 30.12.1981, Bratislava

1981

ki: Vinš ako ocenenie majstrovstva

K jubileu dirigenta dr. Ľ. Rajtera

Ľud, 30.7.1981, Bratislava

1981

HUDEC, Igor: Umelec vzácnych vlastností

Roľnícke noviny, 1.8.1981, Bratislava

1981

ip: Dirigent ľudskej tvorivej zrelosti

Ľudovít Rajter sedemdesiatpäťročný

Práca, 30.7.1981, Bratislava

1980

ki: Dominoval dirigent dr. Ľ. Rajter

Abonentný koncert Slovenskej filharmónie

Ľud, 19.11.1980, Bratislava

1980

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Opäť Rajterov Beethoven

Smena, 22.9.1980, Bratislava

1980

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Sólo pre dirigenta

Pravda, 22.8.1980, Bratislava

1980

Kx.: S dirigentom a sólistom

Festivalové rozhovory

Večer, 21.5.1980, Košice

1979

GROŠ, M: Päťdesiat rokov s taktovkou

Zhovárame sa s jubilujúcim dirigentom dr. Ľudovítom Rajterom

Večerník, 19.12.1979, Bratislava

1979

rs: Na úvod koncertnej sezóny

Večer, 9.10.1979

1978

ONDREJČÍKOVÁ, Ivica: ...nech stále prúdi tok vašej hudby

Život, 29.7.1978

1978

rs: Filharmónia opäť na výbornú

Večer, 14.12.1978, Košice

1977

K interpretácii Beethovenových symfónií

Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 3

1977

RAJTER, Ľudovít: K interpretácii Beethovenových symfónií

Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 3

1976

ČÁRSKA, Etela: Taktovkou kliesnil cestu kvalitám : Zaslúžilý umelec Dr. Ľudovít Rajter 70- ročný

Pravda, 30. 7. 1976, Bratislava

1976

ČÍŽIK, Vladimír: Blahoželáme Ľudovítovi Rajterovi

1976

ČÁRSKA, Etela: Abonentný cyklus koncertov SOČRu

Hudobný život, 1976, year 8, no. 8, p. 5

1976

PALOVČÍK, Michal: Úspechmi ovenčená skromnosť

Pravda, 24.1.1976

1976

HORVÁTH, Vladimír: Hudba- Moja láska

Večerník, 6.8.1976, Bratislava

1976

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dirigent - skladatel' - kultivovaná osobnosť

K sedemdesiatinám zaslúžiIého umelca dr. Ľudovíta Rajtera

Hudobný život, 1976, year 8, no. 15, p. 3

1976

(eh): Staccato : Na počesť sedemdesiatin ...

Hudobný život, 1976, year 8, no. 23, p. 2

1974

KOVÁŘOVÁ, Dagmar – RAJTER, Ľudovít: Zaslúžilý umelec dr. Ľudovít Rajter : Zo začiatkov

Hudobný život, 1974, year 6, no. 18, p. 3
(spomienky na spoluprácu so SF)

1972

Ceny Zväzu slovenských skladateľov

Hudobný život, 1972, year 4, no. 19, p. 2
(za vynikajúce naštudovanie premiéry Suchoňovho klavírneho cyklu Kaleidoskop)

1972

ŠIŠKOVÁ, Ingeborga: Dramaturgická invenčnosť

Hudobný život, 1972, year 4, no. 10, p. 4

1972

ŠIŠKOVÁ, Ingeborga: Posledný koncert

Hudobný život, 1972, year 4, no. 1, p. 4

1971

ČÍŽIK, Vladimír: Rajterov, Bartókov a Dvořákov

Hudobný život, 1971, year 3, no. 12, p. 4

1971

UNGER, Pavel: Cyklus Beethovenových symfónií

Hudobný život, 1971, year 3, no. 1, p. 4

1971

NOVÁCĚK, Zdenko: Jubileum dirigenta

Pravda, 30.7.1971

1971

ČÍŽIK, Vladimír: Rajterov Bartók a Dvořák

Hudobný život, 1971, year 3, no. 12, p. 4

1971

VALANSKÁ, Lýdia: Dozneli posledné tóny

Hudobný život, 1971, year 3, no. 15, p. 4

1971

PEŠEK, J.: Život s taktovkou

56ka Ľudovíta Rajtera

Rudé právo, 30.7.1971, Praha, year 51, no. 179, p. 5

1971

HRUBÁ, J.: Jubileum takmer neuveriteľné

Zaslúžilý umelec dr. Ľudovít Rajter 65-ročný

Práca, 30.7.1971, Bratislava

1971

is: Život s taktovkou

Hovoríme s jubilujúcim dirigentom, skladateľom a pedagógom dr. Ľudovítom Rajterom

Večerník, 6.8.1971, Bratislava

1971

m: Jubilant Ľudovít Rajter

Hudobný život, 1971, year 3, no. 16, p. 4

1969

ĽZ: Na margo jednej "diskriminácie"

Hudobný život, 1969, year 1, no. 7, p. 4
(Sonatína)

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Francúzsky esprit

Hudobný život, 1969, year 1, no. 4, p. 4

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Sklamanie z Doratiho

Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 4

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Búrlivý potlesk na úvod

Hudobný život, 1969, year 1, no. 19, p. 8

1969

BAGIN, Pavol: Dvadsať rokov Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 1

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Štyri dekády

Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 4

1964

KOZÁK, Jan a kol.: Ľudovít Rajter

Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, State Music Publisher, Praha, p. 337 – 339

1951

NOVÁČEK, Zdeněk: Koncerty na konci roku

Kultúrny život, 7. 1. 1951, year 6, no. 1, p. 3

1951

drZN: Realizmus vo výkonnom umení

Kultúrny život, 25. 2. 1951, year 6, no. 8, p. 4
(Autor: Zdeněk Nováček)

1951

z. n.: Z koncertnej siene

Kultúrny život, 18. 3. 1951, year 6, no. 11, p. 4

1951

ZN: Slovenská novinka na koncerte SF

Kultúrny život, 25. 3. 1951, year 6, no. 12, p. 6
(Autor: Zdeněk Nováček)

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu československých skladateľov

Kultúrny život, 1. 4. 1951, year 6, no. 13, p. 4

1951

Z koncertnej siene

Kultúrny život, 8. 4. 1951, year 6, no. 14, p. 6

1951

ZN.: Z koncertnej siene

Kultúrny život, 29. 4. 1951, year 6, no. 17, p. 5

1950

ete: Na okraj symfonických koncertov

Kultúrny život, 12. 2. 1950, year 5, no. 3, p. 6

1950

BOKESOVÁ, Zdenka: O úspechu filharmónie

Kultúrny život, 29. 1. 1950, year 5, no. 2, p. 7

1950

z. b.: Cikkerova Zdravica Stalinovi

Kultúrny život, 15. 1. 1950, year 5, no. 1, p. 9

1948

z. b.: Hudba

Sľubný začiatok hudobnej sezóny

Kultúrny život, 31. 10. 1948, year 3, no. 20, p. 8

1948

er: Týždeň Pražského jara 1948

Kultúrny život, 13. 6 1948, year 3, no. 11, p. 9

1948

BOKESOVÁ, Zdenka: Hudba

O festivale

Kultúrny život, 16. 5. 1948, year 3, no. 9, p. 8

1948

Z. B.: Dva koncerty

Kultúrny život, 1948, year 3, no. 4, p. 6
(Premiéra skladby Šimona Jurovského Muškát pre soprán a a orchester.)

1947

RAJTER, Ľudovít: Čo súdia o zábavnej hudbe?

Kultúrny život, 1947, year 2, no. 22 – 24, p. 12

1947

JUROVSKÝ, Šimon: Pred koncertnou sezónou

Kultúrny život, 30. 9. 1947, year 2, no. 15 – 16, p. 11

1947

z. b.: Hudba

Kultúrny život, 1. 6. 1947, year 2, no. 8 – 9, p. 4
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

b.: Hudba

Kultúrny život, 21. 5. 1947, year 2, no. 6 – 7, p. 4

1947

Aš: Profil dirigenta

Kultúrny život, 3. 4. 1947, year 2, no. 4 – 5, p. 10

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 1986

  RAJTER, Ľudovít: Orchestrálna tvorba Franza Liszta očami dnešného dirigenta

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 15, p. 3

 • 1981

  RAJTER, Ľudovít: Dirigent a Bartókove partitúry

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 5, p. 8

 • 1977

  K interpretácii Beethovenových symfónií

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 3

 • 1947

  RAJTER, Ľudovít: Čo súdia o zábavnej hudbe?

  Kultúrny život, 1947, year 2, no. 22 – 24, p. 12

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: V tieni dirigenta, v tieni pedagóga – ku zabúdanej skladateľskej tvorbe Ľudovíta Rajtera a Michala Vileca

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 208 – 224

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): To Honour of Alexandra Moyzes and Ľudovít Rajter

  Zborník z muzikologickej konferencie BHS

  STIMUL, Bratislava

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Cesty profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry z aspektu tvorivého odkazu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 43 – 46

 • 1964

  KOZÁK, Jan a kol.: Ľudovít Rajter

  Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, State Music Publisher, Praha, p. 337 – 339

Bibliography – Reviews

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre...

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 9

 • 2021

  MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

 • 2021

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ľudovít Rajter – šľachtic a nestor slovenského dirigovania

  Opera Slovakia, 30. 7. 2021

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

 • 2021

  RAJTER, Adrian: Straussovský večer pod vedením 23-ročného Ľudovíta Rajtera

  (... a Brahmsova šálka kávy)

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 1 – 2, p. 21

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Optimistický štart ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 6

 • 2020

  JAVORSKÝ, Igor: Šiesty abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu [Sinfonietta]

  Opera Slovakia, 2020

 • 2019

  VISKUP, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 20

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 38 – 39

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Capital Sounds

  Slovenský mládežnícky orchester: sympatický prísľub do budúcnosti

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 5

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Absolútne krásny Mahler a Beethoven

  Opera Slovakia, 2016

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2012

  TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 2

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2011

  STEINECKER, Anton: Ľudovít Rajter : Orchestral Works [CD review]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55

 • 2006

  RAJTER, Adrian: Ľudovít Rajter v Budapešti

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 47 – 48

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Osudy a ideály

  Týždeň, 2006, no. 51 – 52, p. 86 – 89

 • 2006

  ŠUŠKA, Pavol: Ľudovít Rajter – dirigent a skladateľ

  Domino fórum, 2006, no. 22, p. 21

 • 2000

  R.: Ľudovít Rajter in memoriam

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 7 – 8, p. 11 – 13

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 15, p. 4

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: Dramaturgická kompozícia v štyroch častiach

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 20, p. 3

 • 1991

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Hudba ma nikdy nesklamala

  Verejnosť, 9.8.1991, Bratislava

 • 1991

  PARÍKOVÁ, Nora: Pre dirigenta je dôležitá atmosféra

  Prof. dr. Ľudovít Rajter spomína

  Národná obroda, 23.7.1991, Bratislava

 • 1991

  PARÍK, Ivan: Rehabilitačné habilitácie na VŠMU

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 12, p. 3

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Ľudovít Rajter

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 10, p. 1

 • 1989

  URSÍNYOVÁ, Terézia: ...za život v hudbe

  Ľudovít Rajter národným umelcov

  Smena, 5.5.1989, Bratislava

 • 1989

  BERGER, Igor: Z galérie nových národných umelcov

  Práca, 3.5.1989, Bratislava

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 9, p. 1 a 4

 • 1989

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pod taktovkou osobnosti

  Abonentný koncert Slovenskej filharmónie

  Večerník, 5.4.1989, Bratislava

 • 1988

  BERGER, Igor: Koncertná spomienka na rodáka

  pod taktovkou zasl. umelca Ľ. Rajtera

  Večerník, 7.12.1988

 • 1987

  JAVORSKÝ, Igor: Koncerty k 60. výročiu Rozhlasu na Slovensku

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 8, p. 7

 • 1986

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Vzácny jubilant

  Zaslúžilý umelec Ľudovít Rajter osemdesiatročný

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 15, p. 4

 • 1986

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Potlesk pre dirigenta

  Na osemdesiate narodeniny zaslúžilého umelca Ľudovíta Rajtera

  Nové slovo, 7.8.1986, Bratislava

 • 1986

  BACHLEDA, Stanislav: Osobnosť z najväčších

  K životnému jubileu dirigenta Ľudovíta Rajtera

  Smena, 6.8.1986

 • 1986

  FELLEGI, Pavol: Som rád, že som bol pri tom

  hovorí jubilujúci zaslúžilý umelec Ľudovít Rajter

  Večerník, 1.8.1986, Bratislava

 • 1986

  BERGER, Igor: Osobnosť nášho interpretačného umenia

  O tvorivej dráhe zaslúžilého umelca Ľ. Rajtera

  Ľud, 30.7.1986, Bratislava

 • 1986

  rsk: Zakladateľ dirigentskej školy

  Jubileum zasl. umelca Ľudovíta Rajtera

  Práca, 30.7.1986, Bratislava

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: S taktovkou v ruke

  Životné jubileum zaslúžilého umelca dr. Ľudovíta Rajtera

  Pravda, 30.7.1986, Bratislava

 • 1986

  HRK, Ján: Majster taktovky

  Osemdesiatiny zaslúžilého umelca Ľudovíta Rajtera

  Večerník, 30.7.1986, Bratislava

 • 1986

  F -a: Život venovaný hudbe

  K osemdesiatinám zaslúžilého umelca Ľudovíta Rajtera

  Hlas ľudu, 30.7.1986, Bratislava

 • 1986

  GREGOROVÁ, Hana: Zanietenie autora i dirigenta

  Feature Ernesta Weidlera o Ľudovítovi Rajterovi

  Ľud, 28.7.1986, Bratislava

 • 1986

  J. A.: Kto seje krásu

  Roľnícke noviny, 24.7.1986, Bratislava

 • 1986

  ol: Dnes má slovo

  Svobodné slovo, 24.7.1986, Praha

 • 1985

  eh: Hudobný večer

  Televízia, 9.9.1985, Bratislava

 • 1984

  SKŘEPEK, Roman: Koncert vrúcneho citu

  V Dome umenia sa predstavil Ľudovít Rajter

  Večer, 20.2.1984

 • 1983

  ki: Hodnotná interpretácia Mahlera

  Slovenská filharmónia s Ľ. Rajterom

  Ľud, 19.2.1983, Bratislava

 • 1981

  ki: Dominoval umelecký akcent

  Koncert Slovenskej filharmónie s dr. Ľudovítom Rajterom

  Ľud, 30.12.1981, Bratislava

 • 1981

  HUDEC, Igor: Umelec vzácnych vlastností

  Roľnícke noviny, 1.8.1981, Bratislava

 • 1981

  ip: Dirigent ľudskej tvorivej zrelosti

  Ľudovít Rajter sedemdesiatpäťročný

  Práca, 30.7.1981, Bratislava

 • 1981

  ki: Vinš ako ocenenie majstrovstva

  K jubileu dirigenta dr. Ľ. Rajtera

  Ľud, 30.7.1981, Bratislava

 • 1981

  NOVÁČEK, Zdenko: Osobnosť dirigentskej taktovky

  Jubileum zaslúžilého umelca dr. Ľudovíta Rajtera

  Pravda, 30.7.1981, Bratislava

 • 1981

  bš: Jubilant na radnici

  Večerník, 30.7.1981, Bratislava

 • 1981

  zs: S majstrovskou taktovkou

  Smena, 30.7.1981, Bratislava

 • 1981

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Práca, domov, svet

  Nové slovo, 30.7.1981, Bratislava

 • 1981

  G. T.: O včerajšku a dnešku hudobnej Bratislavy

  s jubilujúcim zaslúžilým umelcom dr. Ľudovítom Rajterom

  Večerník, 29.7.1981, Bratislava

 • 1981

  Medailón zaslúžilého umelca dr. Ľudovíta Rajtera

  Televízia, 27.7.1981, Bratislava

 • 1981

  ab: Pozdrav jubilujúcemu dirigentovi a skladateľovi

  Život, 23.7.1981, Bratislava

 • 1981

  ČÍŽIK, Vladimír: SOČR s Ľudovítom Rajterom

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 22, p. 2

 • 1981

  DUFFEK, Kornel: Piešťanské koncerty Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 2, p. 5

 • 1980

  ki: Dominoval dirigent dr. Ľ. Rajter

  Abonentný koncert Slovenskej filharmónie

  Ľud, 19.11.1980, Bratislava

 • 1980

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Opäť Rajterov Beethoven

  Smena, 22.9.1980, Bratislava

 • 1980

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Sólo pre dirigenta

  Pravda, 22.8.1980, Bratislava

 • 1980

  Kx.: S dirigentom a sólistom

  Festivalové rozhovory

  Večer, 21.5.1980, Košice

 • 1979

  GROŠ, M: Päťdesiat rokov s taktovkou

  Zhovárame sa s jubilujúcim dirigentom dr. Ľudovítom Rajterom

  Večerník, 19.12.1979, Bratislava

 • 1979

  rs: Na úvod koncertnej sezóny

  Večer, 9.10.1979

 • 1978

  ONDREJČÍKOVÁ, Ivica: ...nech stále prúdi tok vašej hudby

  Život, 29.7.1978

 • 1978

  rs: Filharmónia opäť na výbornú

  Večer, 14.12.1978, Košice

 • 1977

  RAJTER, Ľudovít: K interpretácii Beethovenových symfónií

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 3

 • 1976

  (eh): Staccato : Na počesť sedemdesiatin ...

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 23, p. 2

 • 1976

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dirigent - skladatel' - kultivovaná osobnosť

  K sedemdesiatinám zaslúžiIého umelca dr. Ľudovíta Rajtera

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 15, p. 3

 • 1976

  HORVÁTH, Vladimír: Hudba- Moja láska

  Večerník, 6.8.1976, Bratislava

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Taktovkou kliesnil cestu kvalitám : Zaslúžilý umelec Dr. Ľudovít Rajter 70- ročný

  Pravda, 30. 7. 1976, Bratislava

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Abonentný cyklus koncertov SOČRu

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 8, p. 5

 • 1976

  PALOVČÍK, Michal: Úspechmi ovenčená skromnosť

  Pravda, 24.1.1976

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Blahoželáme Ľudovítovi Rajterovi

 • 1974

  KOVÁŘOVÁ, Dagmar – RAJTER, Ľudovít: Zaslúžilý umelec dr. Ľudovít Rajter : Zo začiatkov

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 18, p. 3
  (spomienky na spoluprácu so SF)

 • 1972

  Ceny Zväzu slovenských skladateľov

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 19, p. 2
  (za vynikajúce naštudovanie premiéry Suchoňovho klavírneho cyklu Kaleidoskop)

 • 1972

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborga: Dramaturgická invenčnosť

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 10, p. 4

 • 1972

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborga: Posledný koncert

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 1, p. 4

 • 1971

  m: Jubilant Ľudovít Rajter

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 16, p. 4

 • 1971

  is: Život s taktovkou

  Hovoríme s jubilujúcim dirigentom, skladateľom a pedagógom dr. Ľudovítom Rajterom

  Večerník, 6.8.1971, Bratislava

 • 1971

  PEŠEK, J.: Život s taktovkou

  56ka Ľudovíta Rajtera

  Rudé právo, 30.7.1971, Praha, year 51, no. 179, p. 5

 • 1971

  HRUBÁ, J.: Jubileum takmer neuveriteľné

  Zaslúžilý umelec dr. Ľudovít Rajter 65-ročný

  Práca, 30.7.1971, Bratislava

 • 1971

  NOVÁCĚK, Zdenko: Jubileum dirigenta

  Pravda, 30.7.1971

 • 1971

  VALANSKÁ, Lýdia: Dozneli posledné tóny

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 15, p. 4

 • 1971

  ČÍŽIK, Vladimír: Rajterov Bartók a Dvořák

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 12, p. 4

 • 1971

  UNGER, Pavel: Cyklus Beethovenových symfónií

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 1, p. 4

 • 1971

  ČÍŽIK, Vladimír: Rajterov, Bartókov a Dvořákov

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 12, p. 4

 • 1969

  ĽZ: Na margo jednej "diskriminácie"

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 7, p. 4
  (Sonatína)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Francúzsky esprit

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 4, p. 4

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Sklamanie z Doratiho

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 4

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Búrlivý potlesk na úvod

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 19, p. 8

 • 1969

  BAGIN, Pavol: Dvadsať rokov Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 1

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Štyri dekády

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 4

 • 1951

  ZN.: Z koncertnej siene

  Kultúrny život, 29. 4. 1951, year 6, no. 17, p. 5

 • 1951

  Z koncertnej siene

  Kultúrny život, 8. 4. 1951, year 6, no. 14, p. 6

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu československých skladateľov

  Kultúrny život, 1. 4. 1951, year 6, no. 13, p. 4

 • 1951

  ZN: Slovenská novinka na koncerte SF

  Kultúrny život, 25. 3. 1951, year 6, no. 12, p. 6
  (Autor: Zdeněk Nováček)

 • 1951

  z. n.: Z koncertnej siene

  Kultúrny život, 18. 3. 1951, year 6, no. 11, p. 4

 • 1951

  drZN: Realizmus vo výkonnom umení

  Kultúrny život, 25. 2. 1951, year 6, no. 8, p. 4
  (Autor: Zdeněk Nováček)

 • 1951

  NOVÁČEK, Zdeněk: Koncerty na konci roku

  Kultúrny život, 7. 1. 1951, year 6, no. 1, p. 3

 • 1950

  ete: Na okraj symfonických koncertov

  Kultúrny život, 12. 2. 1950, year 5, no. 3, p. 6

 • 1950

  BOKESOVÁ, Zdenka: O úspechu filharmónie

  Kultúrny život, 29. 1. 1950, year 5, no. 2, p. 7

 • 1950

  z. b.: Cikkerova Zdravica Stalinovi

  Kultúrny život, 15. 1. 1950, year 5, no. 1, p. 9

 • 1948

  z. b.: Hudba

  Sľubný začiatok hudobnej sezóny

  Kultúrny život, 31. 10. 1948, year 3, no. 20, p. 8

 • 1948

  er: Týždeň Pražského jara 1948

  Kultúrny život, 13. 6 1948, year 3, no. 11, p. 9

 • 1948

  BOKESOVÁ, Zdenka: Hudba

  O festivale

  Kultúrny život, 16. 5. 1948, year 3, no. 9, p. 8

 • 1948

  Z. B.: Dva koncerty

  Kultúrny život, 1948, year 3, no. 4, p. 6
  (Premiéra skladby Šimona Jurovského Muškát pre soprán a a orchester.)

 • 1947

  JUROVSKÝ, Šimon: Pred koncertnou sezónou

  Kultúrny život, 30. 9. 1947, year 2, no. 15 – 16, p. 11

 • 1947

  z. b.: Hudba

  Kultúrny život, 1. 6. 1947, year 2, no. 8 – 9, p. 4
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

 • 1947

  b.: Hudba

  Kultúrny život, 21. 5. 1947, year 2, no. 6 – 7, p. 4

 • 1947

  Aš: Profil dirigenta

  Kultúrny život, 3. 4. 1947, year 2, no. 4 – 5, p. 10

x