2021

URSÍNYOVÁ, Terézia: Bachovský violončelový skvost [recenzia CD]

Opera Slovakia, 9. 2. 2021

2021

UNGER, Pavel: Ani nad Bratislavskými hudobnými slávnosťami nie je každý deň slnečno

Opera Slovakia, 7. 10. 2021

2021

VACHOVÁ, Zuzana: Bergerovo intímne Dolcissimo a neopakovateľné univerzum Jevgenija Iršaia

Moja kultúra, 2021

2021

ALEXANDER, Juraj: Ján Slávik : J. S. Bach 6 suít pre sólové violončelo [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 53

2021

KLÍMA, Ján – SLÁVIK, Ján: Na chate : Ján Klíma a Ján Slávik

"Najťažších je prvých tridsať rokov"

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 24 – 25

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for Cello Quartet : Czech Slovak Cello Quartet [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 36

2021

VACHOVÁ, Zuzana: Ján Slávik: Bach by bol vynikajúci jazzový hudobník [rozhovor]

Moja kultúra, 25. 2. 2021

2020

VONGREJ, Ľudovít - SLÁVIK, Ján: S Jánom Slávikom o jubilujúcom kvartete

Opera Slovakia, 30. 11. 2020

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie 2019 : sviatky hudby v Skalici

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 3

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: V čarovnom štiavnickom prostredí s Peknou hudbou

Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 4

2018

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slávik, ktorý miluje sólo, komornú hru aj orchester [rozhovor]

Opera Slovakia, 10. 3. 2018

2018

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: 60 SLAVIKMUSIKFEST

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 6 – 9
(rozhovor pri príležitosti 60-tin interpreta)

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici po desiatykrát

Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 27

2018

URSÍNYOVÁ, Terézia: Muž, ktorý sa nenudí

Opera Slovakia, 16. 3. 2018

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Správa pre Slávika

Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 13

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 28 – 29

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba : Staré objavy i premiéry so SF

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 10 – 11

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 5

2015

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Jubilanti

Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 4 – 5

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho

Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 3

2015

USA & Kanada 2015: Kolkovič, Breiner, Godár, Valčuha

Hudobný život, 2015, year 47, no. 9, p. 8 – 9

2015

ALEXANDER, Juraj: Dvořák: Koncert pre violončelo op. 104 [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 36 – 37

2014

Anketa

Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 26 – 27

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 3

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 17

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 7

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvořák a Prokofiev v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 12

2013

ŠAMAJOVÁ, Katarína: Violončelista, ktorý zoskupil bratislavských skladateľov

Pravda [príloha Kultúra], 14. 1. 2013

2013

ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe..

Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 6

2012

KUBANDOVÁ, Janka: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 3

2012

MARTON, Ivan: Osem violončiel v naliehavom tóne prinieslo premiéru Kolkoviča

Pravda, 22. 5. 2012, year 22, no. 117, p. 36

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8

2011

ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 2

2011

ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

2010

ŠUBA, Andrej: Komorná hudba si vyžaduje celého človeka

Hudobný život, 2010, year 42, no. 3, p. 21 – 24

2008

(her): Dva festivaly dvoch violončelistov

SME [príloha Kultúra], 18. 6. 2008, year 16, no. 141, p. 18

2007

HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 4 – 5

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov

Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 8

2007

KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 15

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 16

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 10

2007

RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2007, year 39, no. 6, p. 8

2007

ŠKVARENINA, Marek: Recenzie ; crossover ; Marián Varga & Moyzesovo kvarteto

Hudobný život , 2007, year 39, no. 4, p. 36

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: String Quartets; Marta Beňačková, Moyzesovo kvarteto [recenzia CD]

Hudobný život , 2007, year 39, no. 4, p. 34

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice

Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 11

2002

DOHNALOVÁ, Lýdia: „...Violončelo je krásny nástroj...“

Hudobný život , 2002, year 34, no. 5, p. 17

2002

VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné

Hudobný život , 2002, year 34, no. 4, p. 16

2002

BÍLIKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach: Suity pre sólové violončelo BWV 1007-1012, Suites for Solo Cello BWV 1007-1009 [recenzia CD]

Hudobný život , 2002, year 34, no. 4, p. 45

2002

BÍLIKOVÁ, Lenka: Výnimočný koncert v synagóge

Hudobný život , 2002, year 34, no. 6, p. 26

2002

BÍLIKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach, Vol. 2

Hudobný život , 2002, year 34, no. 9, p. 45

2000

URSÍNYOVÁ, Terézia – GODÁR, Vladimír – VISKUP, Anton: Moyzesovo kvarteto 1975 – 2000

Bratislava

2000

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Matiné s J.S. Bachom

Hudobný život , 2000, year 32, no. 4, p. 22

1998

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Hudba pre štyroch

Nové slovo, 1998, year 8, no. 5

1997

mj: Slávik – Varínska „bis“

Hudobný život , 1997, year 29, no. 18, p. 5

1997

URSÍNYOVÁ, Terézia: Pocta Brahmsovi

Hudobný život , 1997, year 29, no. 11, p. 6

1997

JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

Hudobný život, 1997, year 29, no. 8, p. 7

1996

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Komorná hudba má osobitné čaro...

Televízia a rozhlas, 1996, no. 11

1996

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

Hudobný život, 1996, year 28, no. 3, p. 4

1996

KUBÍKOVÁ, Martina: SF v januári

Hudobný život, 1996, year 28, no. 4, p. 4

1995

URSÍNYOVÁ, Terézia: Platónska hudobná dišputa

Slovenská republika, 15. 4. 1995

1994

IVANOVÁ, Marta: Výnimočná premiéra

Práca, 12. 11. 1994

1994

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad

Hudobný život, 1994, year 26, no. 4, p. 4

1993

BABÍN, Emil: Hrať so skladateľom, nie proti nemu

Pravda , 2. 7. 1993

1992

BERGER, Igor: Komorné koncerty. BHS

Hudobný život, 1992, year 24, no. 20, p. 7

1992

POKORA, Miloš: Představujeme. Ján Slávik a Daniela Rusó

Hudební rozhledy, 1992, year 45, no. 2, p. 57 – 58

1986

JAVORSKÝ, Igor: XII. cyklus koncertov v Klariskách

Hudobný život, 1986, year 18, no. 19, p. 7

1985

DÁNAY, Peter: Moyzesovo kvarteto

Bratislava
(Vydavateľstvo Galéria hl. mesta SSR)

1983

PODRACKÝ, Igor: Do zmyslu intonácie

Večerník, 13. 9. 1983

Personálna bibliografia

 • 2015

  USA & Kanada 2015: Kolkovič, Breiner, Godár, Valčuha

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 9, p. 8 – 9

 • 2014

  Anketa

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 26 – 27

Bibliografia – Books

 • 2000

  URSÍNYOVÁ, Terézia – GODÁR, Vladimír – VISKUP, Anton: Moyzesovo kvarteto 1975 – 2000

  Bratislava

Bibliografia – Reviews

 • 2015

  ALEXANDER, Juraj: Dvořák: Koncert pre violončelo op. 104 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 36 – 37

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2021

  UNGER, Pavel: Ani nad Bratislavskými hudobnými slávnosťami nie je každý deň slnečno

  Opera Slovakia, 7. 10. 2021

 • 2021

  VACHOVÁ, Zuzana: Bergerovo intímne Dolcissimo a neopakovateľné univerzum Jevgenija Iršaia

  Moja kultúra, 2021

 • 2021

  ALEXANDER, Juraj: Ján Slávik : J. S. Bach 6 suít pre sólové violončelo [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 53

 • 2021

  KLÍMA, Ján – SLÁVIK, Ján: Na chate : Ján Klíma a Ján Slávik

  "Najťažších je prvých tridsať rokov"

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 24 – 25

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for Cello Quartet : Czech Slovak Cello Quartet [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 36

 • 2021

  VACHOVÁ, Zuzana: Ján Slávik: Bach by bol vynikajúci jazzový hudobník [rozhovor]

  Moja kultúra, 25. 2. 2021

 • 2021

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Bachovský violončelový skvost [recenzia CD]

  Opera Slovakia, 9. 2. 2021

 • 2020

  VONGREJ, Ľudovít - SLÁVIK, Ján: S Jánom Slávikom o jubilujúcom kvartete

  Opera Slovakia, 30. 11. 2020

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie 2019 : sviatky hudby v Skalici

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 3

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Správa pre Slávika

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 13

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: V čarovnom štiavnickom prostredí s Peknou hudbou

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 4

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici po desiatykrát

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 27

 • 2018

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: 60 SLAVIKMUSIKFEST

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 6 – 9
  (rozhovor pri príležitosti 60-tin interpreta)

 • 2018

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Muž, ktorý sa nenudí

  Opera Slovakia, 16. 3. 2018

 • 2018

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slávik, ktorý miluje sólo, komornú hru aj orchester [rozhovor]

  Opera Slovakia, 10. 3. 2018

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 28 – 29

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba : Staré objavy i premiéry so SF

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 10 – 11

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Jubilanti

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 4 – 5

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 5

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 3

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 3

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 17

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 7

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvořák a Prokofiev v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 12

 • 2013

  ŠAMAJOVÁ, Katarína: Violončelista, ktorý zoskupil bratislavských skladateľov

  Pravda [príloha Kultúra], 14. 1. 2013

 • 2013

  ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe..

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 6

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 3

 • 2012

  MARTON, Ivan: Osem violončiel v naliehavom tóne prinieslo premiéru Kolkoviča

  Pravda, 22. 5. 2012, year 22, no. 117, p. 36

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 2

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8

 • 2010

  ŠUBA, Andrej: Komorná hudba si vyžaduje celého človeka

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 3, p. 21 – 24

 • 2008

  (her): Dva festivaly dvoch violončelistov

  SME [príloha Kultúra], 18. 6. 2008, year 16, no. 141, p. 18

 • 2007

  HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 4 – 5

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 8

 • 2007

  KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 15

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 16

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 10

 • 2007

  RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 6, p. 8

 • 2007

  ŠKVARENINA, Marek: Recenzie ; crossover ; Marián Varga & Moyzesovo kvarteto

  Hudobný život , 2007, year 39, no. 4, p. 36

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: String Quartets; Marta Beňačková, Moyzesovo kvarteto [recenzia CD]

  Hudobný život , 2007, year 39, no. 4, p. 34

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 11

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach, Vol. 2

  Hudobný život , 2002, year 34, no. 9, p. 45

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, Lenka: Výnimočný koncert v synagóge

  Hudobný život , 2002, year 34, no. 6, p. 26

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: „...Violončelo je krásny nástroj...“

  Hudobný život , 2002, year 34, no. 5, p. 17

 • 2002

  VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život , 2002, year 34, no. 4, p. 16

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach: Suity pre sólové violončelo BWV 1007-1012, Suites for Solo Cello BWV 1007-1009 [recenzia CD]

  Hudobný život , 2002, year 34, no. 4, p. 45

 • 2000

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Matiné s J.S. Bachom

  Hudobný život , 2000, year 32, no. 4, p. 22

 • 1998

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Hudba pre štyroch

  Nové slovo, 1998, year 8, no. 5

 • 1997

  mj: Slávik – Varínska „bis“

  Hudobný život , 1997, year 29, no. 18, p. 5

 • 1997

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Pocta Brahmsovi

  Hudobný život , 1997, year 29, no. 11, p. 6

 • 1997

  JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 8, p. 7

 • 1996

  KUBÍKOVÁ, Martina: SF v januári

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 4, p. 4

 • 1996

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 3, p. 4

 • 1996

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Komorná hudba má osobitné čaro...

  Televízia a rozhlas, 1996, no. 11

 • 1995

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Platónska hudobná dišputa

  Slovenská republika, 15. 4. 1995

 • 1994

  IVANOVÁ, Marta: Výnimočná premiéra

  Práca, 12. 11. 1994

 • 1994

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 4, p. 4

 • 1993

  BABÍN, Emil: Hrať so skladateľom, nie proti nemu

  Pravda , 2. 7. 1993

 • 1992

  BERGER, Igor: Komorné koncerty. BHS

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 20, p. 7

 • 1992

  POKORA, Miloš: Představujeme. Ján Slávik a Daniela Rusó

  Hudební rozhledy, 1992, year 45, no. 2, p. 57 – 58

 • 1986

  JAVORSKÝ, Igor: XII. cyklus koncertov v Klariskách

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 19, p. 7

 • 1985

  DÁNAY, Peter: Moyzesovo kvarteto

  Bratislava
  (Vydavateľstvo Galéria hl. mesta SSR)

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Do zmyslu intonácie

  Večerník, 13. 9. 1983

x