Personálna bibliografia

 • 1959

  Učebnica harmónie

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 305, 315

 • 1983

  Kol.: Mikroprofily slovenských skladateľov

  Československý rozhlas, 5. 10. 1983

 • 1969

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba

  State Music Publisher, Bratislava, p. 369 – 370

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 1995

  HOCHEL, Stanislav: Miloslav Kořínek

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 2, p. 2

 • 1985

  FILIPOVÁ, E.: Jubilující Miloslav Kořínek

  Hudební nástroje, 1985, no. 5, p. 197 – 198

 • 1985

  ZIKA, Pavel: K šesťdesiatke Miloslava Kořínka. Skladateľ a pedagóg

  Hudobný život, 1985, no. 2, p. 8

 • 1975

  (GRS): Miloslav Kořínek

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 4, p. 3

 • 1975

  Kol.: Miloslav Kořínek quinquagénaire

  La musique slovaque, 1975, no. 1, p. 8

 • 1961

  GYERMEK, Július – KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ, Jela – ODZGANOVÁ, Oľga – VALACH, Ján: Nová opera pre deti v SND

  Javisko, 1961, no. 2, p. 17 – 20

 • -1

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby

  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5, 7

 • -1

  NOVÁČEK, Zdenko: Milošovi Kořínkovi

  Ročenka 1984–1985, Konzervatórium v Bratislave

Bibliografia – Analyses of Works

 • 1974

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Miroslav Kořínek: Koncert pre flautu a orchester

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 7, p. 3

 • 1960

  BOKESOVÁ, Zdenka: Nová detská opera (Miloslav Kořínek: Ako išlo vajce na vandrovku)

  Slovenská hudba, 1960, year 4, no. 4, p. 190 – 193

x