Galérie

Foto: Matiné v Mirbachovom paláci Osobnosti slovenskej hudby

Matiné v Mirbachovom paláci

8. 10. 2017: Matiné v Mirbachovom paláci - Róbert Pechanec – klavír, Tatiana Hajzušová – soprán, Slávka Zámečníková – soprán, Amir Khan – tenor
(Foto: Dušan Godár, Zdroj: Archív Hudobného centra)
Prepojenia: #Róbert Pechanec
2017
Foto: Matiné v Mirbachovom paláci Osobnosti slovenskej hudby

Matiné v Mirbachovom paláci

8. 10. 2017: Matiné v Mirbachovom paláci - Róbert Pechanec – klavír, Slávka Zámečníková – soprán
(Foto: Dušan Godár, Zdroj: Archív Hudobného centra)
Prepojenia: #Róbert Pechanec
2017
Foto: Matiné v Mirbachovom paláci Osobnosti slovenskej hudby

Matiné v Mirbachovom paláci

8. 10. 2017: Matiné v Mirbachovom paláci - Róbert Pechanec – klavír, Tatiana Hajzušová – soprán
(Foto: Dušan Godár, Zdroj: Archív Hudobného centra)
Prepojenia: #Róbert Pechanec
2017
Foto: Matiné v Mirbachovom paláci Osobnosti slovenskej hudby

Matiné v Mirbachovom paláci

8. 10. 2017: Matiné v Mirbachovom paláci - Róbert Pechanec – klavír, Amir Khan – tenor
(Foto: Dušan Godár, Zdroj: Archív Hudobného centra)
Prepojenia: #Róbert Pechanec
2017
Foto: Matiné v Mirbachovom paláci Osobnosti slovenskej hudby

Matiné v Mirbachovom paláci

1. 10. 2017: Matiné v Mirbachovom paláci - In Symbiosis – akordeónové duo (Slovensko), Eva Ptačinová – akordeón, Michal Ochodnický – akordeón
(Foto: Dušan Godár, Zdroj: Archív Hudobného centra)
Prepojenia: #Michal Ochodnický
2017
Foto: Matiné v Mirbachovom paláci Telesá a súbory

Matiné v Mirbachovom paláci

1. 10. 2017: Matiné v Mirbachovom paláci - In Symbiosis – akordeónové duo (Slovensko), Eva Ptačinová – akordeón, Michal Ochodnický – akordeón
(Foto: Dušan Godár, Zdroj: Archív Hudobného centra)
Prepojenia: #In Symbiosis
2017
Foto: Matiné v Mirbachovom paláci Koncerty v Mirbachovom paláci

Matiné v Mirbachovom paláci

1. 10. 2017: Matiné v Mirbachovom paláci - In Symbiosis – akordeónové duo (Slovensko), Eva Ptačinová – akordeón, Michal Ochodnický – akordeón
(Foto: Dušan Godár, Zdroj: Archív Hudobného centra)
Prepojenia: #Nedeľné matiné
2017
Foto: Matiné v Mirbachovom paláci Koncerty v Mirbachovom paláci

Matiné v Mirbachovom paláci

1. 10. 2017: Matiné v Mirbachovom paláci - In Symbiosis – akordeónové duo (Slovensko), Eva Ptačinová – akordeón, Michal Ochodnický – akordeón
(Foto: Dušan Godár, Zdroj: Archív Hudobného centra)
Prepojenia: #Nedeľné matiné
2017
< >