Hudba


Jubileá a výročia

Foto: Marián Varga
70. jubileum
29. 1. 1947

Marián Varga

Foto: Jozef Kopelman
70. jubileum
3. 2. 1947

Jozef Kopelman

Foto: Šimon Jurovský
105. výročie narodenia
8. 2. 1912 – 8. 11. 1963

Šimon Jurovský

Foto: Darina Múdra
75. jubileum
10. 2. 1942

Darina Múdra

Foto: Jana Lengová
65. jubileum
16. 2. 1952

Jana Lengová

Foto: Richard Zimmer
60. jubileum
18. 2. 1957

Richard Zimmer

Foto: Ivan Hrušovský
90. výročie narodenia
23. 2. 1927 – 5. 10. 2001

Ivan Hrušovský

Foto: Július Kowalski
105. výročie narodenia
24. 2. 1912 – 2. 6. 2003

Július Kowalski

Foto: Mária Potemrová
95. výročie narodenia
24. 2. 1922 – 7. 10. 2015

Mária Potemrová

Foto: Sylvia Čápová-Vizváry
70. jubileum
12. 3. 1947

Sylvia Čápová-Vizváry

Foto: Jozef Kolkovič
60. jubileum
14. 3. 1957

Jozef Kolkovič

Foto: Gabriela Beňačková
70. jubileum
25. 3. 1947

Gabriela Beňačková

Foto: Jozef Kováčik
60. jubileum
27. 3. 1957

Jozef Kováčik

Foto: Gejza Dusík
110. výročie narodenia
1. 4. 1907 – 6. 5. 1988

Gejza Dusík

Foto: Tibor Andrašovan
100. výročie narodenia
3. 4. 1917 – 14. 6. 2001

Tibor Andrašovan

Foto: Ladislav Burlas
90. jubileum
3. 4. 1927

Ladislav Burlas

Foto: Vladimír Čížik
85. výročie narodenia
6. 4. 1932 – 3. 1. 2017

Vladimír Čížik

Foto: Ján Zach
50. jubileum
6. 4. 1967

Ján Zach

Foto: Július Karaba
75. jubileum
15. 4. 1942

Július Karaba

Foto: Ján Lehotský
70. jubileum
16. 4. 1947

Ján Lehotský

Foto: Pavol Malovec
60. jubileum
16. 4. 1957

Pavol Malovec


Výročia úmrtia

Foto: Jozef Sixta
10. výročie úmrtia
12. 5. 1940 – 20. 2. 2007

Jozef Sixta

Foto: Viktor Málek
15. výročie úmrtia
20. 12. 1922 – 18. 3. 2002

Viktor Málek