Profil osobnosti

Foto: Tatiana Švajková

Tatiana Švajková

1973

vážna hudba
dirigovanie, zborové dirigovanie

Bio

Bio

1992 - 1997
Katedra hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
1997 - 2000
Katedra hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, doktorandské štúdium zborového spevu a dirigovania
1997 - 2000
dirigentka chrámového zboru Kyrillomethodeon v Bratislave
od 2001
odborná asistentka na Katedre hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
2003
účasť na majstrovských kurzoch zborového dirigovania v maďarskom Szegede (Éva Rozgonyiová)
2004 - 2006
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego v Bydgoszczy v Poľsku (postgraduálne štúdium zborového spevu a dirigovania)
1997 - 2000
asistentka dirigenta v akademickom speváckom zbore Comenius (PdF UK v Bratislave) a v Speváckom zbore slovenských učiteliek Ozvena
od 2010
dirigentka speváckeho zboru Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum

Tatiana Kanišáková je pravidelnou lektorkou a členkou súťažných porôt. Prednášala a dirigovala v Poľsku, Maďarsku, Česku, Francúzsku, Rakúsku, Nórsku a na Ukrajine. Je členkou Poradného zboru pre zborový spev pri Národnom osvetovom centre v Bratislave.

Je tiež dirigentka Ženského speváckeho zboru Iuventus Paedagogica Prešovskej univerzity a zakladateľka a dirigentka Miešaného speváckeho zboru Nostro Canto.

Bibliografia

 • Horkay, Tamás: Štátna filharmónia Košice
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 10-11
 • Bodnár, Norbert: Koncert porozumenia
  2011 Hudobný život 2011, č. 9, s. 2
 • Čorňáková, Veronika: Zbormajsterka: Po hodinách v opare zvukov je najkrajšou hudbou tocho : mama zo zboru zutekala, pre dcéru je životnou cestou
  2008 Prešovský Korzár 8.8. roč. X, 2008, č. 184, s. 6
 • Kočišová, Renáta; Kanišáková, Tatiana: Miniprofil : Tatiana Kanišáková
  2007 Hudobný život 2007, č. 4, s. 6
 • Ruščin, Peter: Zbor, o ktorom nik nevedel
  2005 Hudobný život 2005, č. 9-10, s. 9
 • Personálna bibliografia
 • Zborový spev na východe – áno či nie?
  2005 Hudobný život 2005, č. 9-10, s. 18
 • Perspektívy prípravy učiteľa – zbormajstra v kreditovej forme štúdia
  2004 Múzy v škole roč. 9, 2004, č. 1, s. 17-18
 • Zborový spev ako formujúci prostriedok vo výchove detí a mládeže
  Acta Paedagogicae : Annus II, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Ocenenia

 • IFAS (International Festival of Academic Studentschoirs) – Medzinárodný festival akademických zborov
  2008 - 1. cena v kategórii ženských zborov, 1. cena v kategórii folklór, Cena rektora Univerzity Pardubice a zvláštna cena poroty za dirigentský výkon
 • Akademická Banská Bystrica
  2005 - 1. cena (kategória miešané spevácke zbory) a absolútny víťaz súťaže, Cena ministerstva školstva SR pre absolútneho víťaza festivalu
 • IFAS (International Festival of Academic Studentschoirs) – Medzinárodný festival akademických zborov
  2004 - zlaté pásmo v kategórii ženských zborov, zlaté pásmo v kategórii folklór a Cena rektora Univerzity Pardubice pre najlepší akademický zbor
 • Akademická Banská Bystrica
  2003 - 2. cena (kategória ženské zbory), Cena Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa 20. storočia
 • Cena Matice slovenskej
  2003 za rozvoj slovenského interpretačného umenia v oblasti zborového spevu

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Norbert Bodnár: Fiat lux
  Cyklus miešaných zborov
  23. 4.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Collegium Technicum, Tatiana Švajková (dir.)
  Premiéra rozšírenej verzie skladby.
 • Milan Novák: Chceme žiť v láske
  Minikantáta pre ženský zbor, flautu a sláčiky/4-ručný klavír
  15. 5.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  PKO – Čierny orol, Prešov, SK
  INTERPRETI: Iuventus Pedagogica, Juliána Majerníčeková (fl), Camerata Academica, Tatiana Švajková (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017