Profil osobnosti

Foto: Tünde Jakab Autor: Adrian Vavro

Tünde Jakab

www.tuendejakab.com

vážna hudba
flauta

Bio

Bio

-
Universität für Musik und darstellende Kunst, Viedeň (flauta - Helmut Schaller, Walter Wretschitsch)
2010 - 2014
Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz (flauta - Eszter Alföldy-Boruss, Dieter Flury)
2014 - 2017
Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz, magisterské štúdium (MA - Master of Arts)

Tünde Jakab už ako 13-ročná vystúpila s orchestrom Slovenskej filharmónie. Odvtedy koncertovala na pódiách doma i v zahraničí v spolupráci s dirigentmi ako napr. Ondrej Lenárd, Igor Dohovič, Fritz Brucker a i.. V januári 2011 debutovala v Zlatej sále viedenského Musikvereinu, kde vystúpila po boku sopranistky Renate Holmovej. V roku 2016 pôsobila ako prvá flautistka Štátneho divadla v Košiciach, bola aj prvou flautistkou vo viedenskom orchestri Salonorchester Alt-Wien a Resindezorchester Wien. V súčasnosti sa venuje hlavne sólistickej činnosti, spolupracuje s umelcami ako Peter Valentovič, Coline-Marie Orliac, Jonas Skielboe, Márton Kiss a ď.

Bibliografia

 • Blaho, Vladimír: Kuriózne trio v Slovenskej filharmónii
  2017 In: www.operaslovakia.sk/kuriozne-trio-v-slovenskej-filharmonii/
  Opera Slovakia 2017
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život 2017, č. 5, s. 4
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život 2016, č. 10, s. 5

Ocenenia

 • Medzinárodná flautová súťaž "Giovanni Musicisti", Treviso (IT)
  2013 - 2. cena
 • Medzinárodná flautová súťaž "Giovanni Musicisti", Treviso (IT)
  2013 - 3. cena (súčasná hudba)
 • Detský hudobný festival Jána Cikkera, Banská Bystrica
  2005 - 1. cena a diplom "Najlepší mladý slovenský flautista"
 • Čarovná flauta, celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch, Niž
  2005 - dvakrát 1. miesto (priečna i zobcová flauta)
 • Čarovná flauta, celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch, Niž
  2003 - 1. cena a laureát súťaže
 • Musica Camerata, celoslovenská súťaž v komornej hre žiakov ZUŠ, Bratislava (SK)
  2002 - cena za umelecký výkon
 • Celoslovenská súťaž Radio Slovakia, Bratislava (SK)
  1999 - laureát súťaže

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-01-21 Matiné v Mirbachovom paláci
  Tünde Jakab – flauta

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-01-21 Matiné v Mirbachovom paláci
  Tünde Jakab – flauta, Jonas Skielboe – gitara (Dánsko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-01-21 Matiné v Mirbachovom paláci
  Tünde Jakab – flauta, Jonas Skielboe – gitara (Dánsko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-01-21 Matiné v Mirbachovom paláci
  Tünde Jakab – flauta, Jonas Skielboe – gitara (Dánsko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-04-23 Matiné v Mirbachovom paláci
  Tünde Jakab – flauta, Peter Valentovič – klavír

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-04-23 Matiné v Mirbachovom paláci
  Tünde Jakab – flauta, Peter Valentovič – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-04-23 Matiné v Mirbachovom paláci
  Tünde Jakab – flauta, Peter Valentovič – klavír

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 01. 2018