Profil osobnosti

Foto: Pavol Mauréry Autor: Zuzana Mináčová

Pavol Mauréry

21. 5. 1935 Prešov – 15. 12. 2017 Bratislava

vážna hudba
barytón

Bio

Bio

1961
ukončenie štúdia spevu na VŠMU (Janko Blaho)
-
dodatočné súkromné štúdium spevu u Stanislava Mjartana
-
spočiatku pôsobil v Československom rozhlase a bol členom Slovenského filharmonického zboru
1960 - 1967
sólista Vojenského umeleckého súboru
1967 - 1970
člen spevohry Novej scény v Bratislave
1971 - 1977
člen operného súboru Štátneho divadla v Košiciach
v sezóne 1977/1978
pôsobenie v Erfurte ako sólista Mestského divadla
1978 - 1999
sólista Opery SND

„Pavol Mauréry v SND vytváral úlohy výsostne dramatické (Sebastiano z Nížiny, Wagnerov Holanďan, Pucciniho Scarpia, Mascagniho Alfio) i menej dramatické (Vladislav v Daliborovi, Don Giovanni, Lescaut v Massenetovej Manon, Belcore v Nápoji lásky, Michonnet v Cileovej Adriane Lecouvreur) ....

Ideálne mezzavoce používal častejšie než jeho kolegovia a aj vďaka farbe hlasu vtedy dosahoval mimoriadne emotívny účinok. Nebol spevákom spievajúcim na lacný efekt, ale hlboko prenikal hlasom do vnútra postáv. .....

Z celkového počtu 43 postáv, ktoré stvárnil na javisku SND 27 patrilo jemu tak blízkej talianskej opere. Všetky svoje prednosti barytonista vzorovo demonštroval v postavách Verdiho opier. Bol Rodrigom z Dona Carlosa (1981), Boccanegrom (1985), Renatom (1986), Rigolettom (1987), Macbethom (1989), Don Carlosom di Vargas ((1990), opäť Germontom (v inscenácii z roku 1992), Jagom (1993), Lunom (1995), Amonasrom (doštudovaným v roku 1999) a otcom Millerom (2001). A Nabucca, spieval od hosťovania roku 1978 v množstve repríz .... . “

(Vladimír Blaho: Spomienka na Paľa Mauréryho. In: Opera Slovakia 15. 12. 2017)

Bibliografia

 • Unger, Pavel: Odišiel Pavol Mauréry, symbol belcanta
  2018 Hudobný život 2018, č. 1 - 2, s. 39
 • Blaho, Vladimír: Spomienka na Paľa Mauréryho
  2017 In: www.operaslovakia.sk/spomienka-na-pala-maureryho/
  Opera Slovakia 2017
 • redakcia: Zomrel operný spevák Pavol Mauréry
  2017 In: www.operaslovakia.sk/zomrel-operny-spevak-pavol-maurery/
  Opera Slovakia 2017
 • Unger, Pavel: K osemdesiatinám Pavla Mauréryho: belcantový barytón par excellence
  2015 In: http://operaslovakia.sk/k-osemdesiatinam-pavla-maureryho-belcantovy-baryton-par-excellence/
  2015
 • Mojžišová, Michaela: Pavol Mauréry (*21. mája 1935 Prešov)
  2010 Hudobný život 2010, č. 5, s. 23
 • Truhlářová, Agneša: Otvorene i kriticky
  1989 Večerník roč. 34, 1989, č. 120, s. 5
 • M.G.: Hľadačstvo mladosti
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 92, s. 5
 • Toman, V.: Recitál P. Mauréryho : Operný spevák ako piesňový interpret
  1982 Ľud roč. 35, 1982, č. 90, s. 4
 • Blahynka, Miloslav: Verdiho netreba vylepšovať : Hovoríme so sólistom opery SND, barytonistom Pavlom Maurérym
  1995 Literárny týždenník roč. 8, 1995, č. 23, s. 15
 • Unger, Pavel: Z operných a koncertných pódií
  1976 Nové slovo roč. 8, 1976, č. 21, s. 15
 • Blaho, Vladimír: Spevák - štylista
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 29
 • Blaho, Vladimír: Hrať hlasom : K životnému jubileu Pavla Mauréryho
  1995 Javisko roč. 27, 1995, č. 6, s. 22
 • Unger, Pavel: Mladý šesťdesiatnik : Pavol Mauréry jubiluje
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 11 - 12, s. 12
 • Altán, Štefan: Pavol Mauréry - päťdesiatročný
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 11, s. 7
 • Altán, Štefan: Parla mi d amore
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 23, s. 5
 • Altán, Štefan: Piesňový recitál Pavla Mauréryho
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 10, s. 7
 • Marczellová, Zuzana: Pavol Mauréry
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 11, s. 3
 • Ondrášek, I.: Vokálny koncert v Zrkadlovke
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 14, s. 4

Diskografia

 • Foto: Music Together MUSIC TOGETHER
  2003 DVD – Naxos 8.557363DX
  1. Georg Friedrich Handel:
   Bohdan Warchal (dir.), Pavol Mauréry (br), Peter Oswald (t), Jozef Špaček (b), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Neshyba st. (b), (s), Peter Šubert (br)
 • Foto: Ján Cikker : Rozsudok JÁN CIKKER : ROZSUDOK
  1981 LP – Opus 9112 1165-66
  1. Ján Cikker: Rozsudok
   Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Alžbeta Michálková (s), Ida Kirilová (a), Arnold Judt (t), Stanislav Beňačka (b), Pavol Mauréry (br), Anton Kúrňava (b), Štefan Hudec (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Mojmír Hanák: Tri piesne in memoriam Martin Garek Senior
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Mauréry (br), Societa Rigata,
 • Mojmír Hanák: Päť piesní
  15. 1.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Pavol Mauréry (br), Ján Salay (pf)
 • Ladislav Burlas: Stretnúť človeka
  Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester
  16. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ján Cikker: Rozsudok
  Opera v 5 obrazoch (troch dejstvách)
  6. 10.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Nina Hazuchová (a), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Pavol Mauréry (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)


« späť na zoznam Aktualizované: 13. 02. 2018