Profil osobnosti

Foto: Hana Štolfová-Bandová Autor: Pavel Kastl

Hana Štolfová-Bandová

3. 9. 1948

vážna hudba
mezzosoprán
pedagóg – spev

Bio

Bio

1972 - 1976
VŠMU v Bratislave (spev - Mária Kišonová-Hubová)
1976 - 1978
štúdium na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve (Jevgenij Nesterenko) a v talianskej Sienne
1982 - 1985
VŠMU, interná ašpirantúra (Mária Kišonová-Hubová)
od 1979
pedagogička koncertného a operného spevu na Katedre spevu HTF VŠMU (v súčasnosti ako vedúca Katedry spevu), tiež lektorka majstrovských speváckych kurzov

Hana Štolfová-Bandová získala ocenenia na viacerých speváckych súťažiach. Jej ťažiskom je koncertný spev, je uznávaná interpretka piesňovej i komornej literatúry a vyhľadávaná sólistka veľkých vokálno-inštrumentálnych diel. Absolvovala množstvo sólových recitálov a koncertov na domácich i zahraničných pódiách v umeleckej spolupráci s poprednými orchestrami a dirigentmi. Takisto je vyhľadávaná partnerka klasických i netradičných komorných združení. Pravidelne uvádzala pôvodnú slovenskú tvorbu vrátane premiér skladieb súčasných autorov. Ako sólistka hosťovala na scéne Opery SND. 

Oborná kritika vysoko hodnotí jej zamatovo sfarbený hlas, skvelú techniku, muzikalitu a hudobnú inteligenciu.

Bibliografia

 • Chalupka, Ľubomír: Úcta k tvorivosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 5
 • Palovčík, Michal: Koncerty v galérii
  2001 Literárny týždenník 2001, č. 41, s. 11
 • Blahynka, Miloslav: Poslanie koncertnej speváčky
  1998 Hudobný život 1998, č. 22, s. 2
 • Palovčík, Michal: Príkladný umelecký čin : Pocta F. Schubertovi a J. Brahmsovi
  1997 Hudobný život 1997, č. 9, s. 7
 • -mj-: Na také zážitky sa nezabúda... : H. Štolfová-Bandová
  1996 Hudobný život 1996, č. 19, s. 2
 • Unger, Pavel: Spevácke umenie v palácoch
  1994 Hudobný život 1994, č. 23 - 24, s. 6
 • Dóša, Juraj: Ašpirantský vokálny recitál
  1986 Hudobný život 1986, č. 4, s. 7
 • Brejka, Rudolf: Piesňové matiné Hany Štolfovej- Bandovej
  1981 Hudobný život 1981, č. 9, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Rezonancia z pohľadu vokálneho umenia
  2013 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 10, 2013, č. 1-2, s. 27-30
 • Problematika stvárnenia sólových vokálnych partov v Requiem, op. 89 Antonína Dvořáka [habilitačná prednáška]
  2005 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 2, 2005, č. 2, s. 23-25

Diskografia

 • Foto: Janáček: Mša glagolskaja JANÁČEK: MŠA GLAGOLSKAJA
  1999 CD – ArcoDiva UP 0011 - 2 231
  1. Leoš Janáček:
   Hana Štolfová-Bandová (a)
 • Foto: Ilja Zeljenka: Syn človeka, slovenské pašie – scénické oratórium ILJA ZELJENKA: SYN ČLOVEKA, SLOVENSKÉ PAŠIE – SCÉNICKÉ ORATÓRIUM
  1994 CD – A.L.I. Records AI-0025-2-301
  1. Ilja Zeljenka: Syn človeka
   Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Moyzesovo kvarteto, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Chamber Music 2 CHAMBER MUSIC 2
  1993 CD – Hudobný fond SF 0010 2111
  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)
  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  1996 za vynikajúcu interpretáciu piesňovej a oratoriálnej literatúry s významným podielom slovenskej tvorby
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)
  1975 - Zvláštna cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Breiner: The Story
  Oratórium
  1. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Ludha (t)
 • Ilja Zeljenka: Syn človeka
  Slovenské pašie – scénické oratórium
  25. 3.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komorná scéna SĽUK-u, Bratislava-Rusovce, SK
  INTERPRETI: Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Moyzesovo kvarteto, Slovenský komorný zbor SĽUKu, Orchester SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
 • Vladimír Godár: Štyri vážne spevy
  pre nízky hlas, sláčikový orchester, klavír a zvony
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (ms), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Godár: Štyri vážne spevy
  pre nízky hlas a klavír
  5. 5.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné dopoludnia v Galérii, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (ms), Marián Varínsky (pf)
 • Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
  pre hlboký ženský (mužský) hlas, violu a organ na slová R. Thákura
  18. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Eva Kamrlová (org)
 • Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir
  1980 Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Andrej Očenáš: Listy sivovláske op. 51
  Cyklus piesní pre nižší hlas a klavír na poéziu Milana Lajčiaka
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Marcinger (pf)

Audio

 • Hatrík, Juraj: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa  Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 22. 05. 2017