Profil telesa

Foto: Moyzesovo kvarteto

Moyzesovo kvarteto

sláčikové kvarteto

Členovia: Jozef Horváth (1. vn), František Török (2. vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
Bývalí členovia: Stanislav Mucha (1. vn)
Bio

Bio


Kvarteto vzniklo v roku 1975 počas štúdia jeho členov na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením prof. Albína Vrteľa. Kvarteto - ešte pod názvom Muchovo (podľa mena svojho primária) - absolvovalo interpretačný kurz v Bayreuthe (1976, 1978) a vo Weimare (1980). Po absolutóriu Konzervatória pokračovali členovia kvarteta v štúdiu komornej hry na VŠMU pod vedením prof. Tibora Gašpareka a na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Franza Samohyla a Güntera Pichlera. Meno významného slovenského skladateľa Alexandra Moyzesa si dalo kvarteto do svojho názvu v roku 1981. Členovia Moyzesovho kvarteta sú absolventmi VŠMU v Bratislave.

Kvarteto získalo viacero ocenení a laureátske tituly a popredné umiestnenia na domácich a zahraničných súťažiach.

Teleso spolupracovalo s holandským kvartetom Gaudeamus, s prof. Usim Wieselom z Tel Avivu, prof. Rudolfom Nelom z Mníchova, kvartetom Melos z Nemecka, s členmi Amadeus kvarteta i s Janáčkovým kvartetom a od roku 1989 kvarteto pravidelne spolupracovalo s prof. Franzom Samohylom vo Viedni.

Cenné skúsenosti získavalo kvarteto umeleckou spoluprácou s poprednými domácimi sólistami a telesami (napr. s multiinštrumentalistom Jiřím Stivínom, klaviristami Mariánom Lapšanským a Mariánom Vargom, so súborom Cappella Istropolitana a mnohými ďalšími). Slovenskú hudobnú kultúru prezentovalo s úspechom takmer vo všetkých štátoch Európy, v Japonsku, Indii, Maroku, USA a na Kube.

Viaceré ocenenia získalo kvarteto aj za svoje nahrávacie aktivity, realizovalo niekoľko desiatok CD nahrávok a početné rozhlasové záznamy.

V rokoch 1986 – 2005 bolo Moyzesovo kvarteto profesionálnym súborom Slovenskej filharmónie, v roku 2006 komorným ansámblom mesta Modra a v priebehu roka 2008 sa stalo a v súčasnosti je komorným súborom mesta Skalica.

Od roku 2006 sa kvarteto pravidelne prezentuje vlatnými koncertnými cyklami - „Moyzes v Moyzeske“ (2006), „Bella v Moyzeske“ (2007), "Suchoň v Pálffyho paláci“ (2008), „Mendelssohn v Pálffyho paláci“ (2009), "Schumann v Pálfyho paláci" (2010), "Cikker v Pálfyho paláci" (2011), "Zeljenka v Pálfyho paláci" (2012), "Dvořák v Pálfyho paláci" (2013), "J. S. Bach v Pálfyho paláci" (2014), "Moyzesovo kvarteto v Pálfyho paláci" (2015), "Godár v Pálfyho paláci" (2016).

Po 40 rokoch účinkovania telesa v nezmenenom obsadení nastala od roku 2016 zmena na poste primária kvarteta, stal sa ním Jozef Horváth, koncertný majster Slovenskej filharmónie.

 

 


Bibliografia

 • -: Marián Varga a Moyzesovo kvarteto tour 2007
  29.1. 2007 SME/Kultúra 29.1. 2007
 • - : Štyria vyslanci komornej hudby
  1.2.2001 SME 1.2.2001
 • (kul,tasr) : V New Yorku sa predstaví slovenská kultúra
  23.1.2001 SME 23.1.2001
 • (sita) : Naša kultúra za mlákou
  22. 12. 2000 Večerník 22. 12. 2000
 • (do) : Aj Musica Slovaca
  16. 10. 2000 Pravda 16. 10. 2000
 • Malovec, Ján : Priemernosť nemá šancu
  9. 6. 2000 Slovenská republika 9. 6. 2000
 • Palovčík, Michal : Jubileum Moyzesovho kvarteta
  8. 6. 2000 Literárny týždenník 8. 6. 2000
 • Zemanová, Lele : Štvrťstoročie Moyzesovho kvarteta
  2. 6. 2000 Národná obroda 2. 6. 2000
 • Malovec, Ján : Hudba vyvolávajúca príjemný optimizmus
  19. 5. 2000 Slovenská republika 19. 5. 2000
 • Zemanová, Lele : Moyzesovo kvarteto 25-ročné
  6. 5. 2000 Národná obroda 6. 5. 2000
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život 2017/7 - 8, s. 28-29
 • Ursínyová, Terézia: Moyzesovci s novým primáriom
  2016 Hudobný život 48, 2016/4, s. 7
 • Bubnáš, Juraj: Moyzes Quartet: String Quartets /recenzia CD/
  2016 Hudobný život 48, 2016/1 - 2, s. 50-51
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba Modre
  2016 Hudobný život 2016/9, s. 9
 • Pospiš, Robert: Moyzesovo kvarteto oslávilo štyridsiatku
  2016 in.ba / Informačný magazín Bratislavy 2016/2, s. 8-9
 • Ursínyová, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!
  2015 Hudobný život 47, 2015/6, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho
  2015 Hudobný život 47, 2015/1 - 2, s. 3
 • Bubnáš, Juraj: Zeljenka v Pálfyho paláci
  2012 Hudobný život 2012/11, s. 3
 • Bubnáš, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom
  2012 Hudobný život 2012/12, s. 15
 • Puškášová, Melánia: Melos-Étos. Tri festivalové impresie
  2010 2010/1 - 2, s. 12 - 14.
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby 2009
  2010 2010/1 - 2, s. 8.
 • Chalupka, Ľubomír: Ladislav Kupkovič: String Quartets (rec. CD)
  2009 Hudobný život 41, 2009/4, s. 36
 • Šišková, Ingeborg: Suchoň v Pálffyho paláci
  2008 XL, 2008/12, s. 3.
 • Chalupka, Ľubomír: Ilja Zeljenka String Quartets - recenzia CD
  2007 XXXIX, 2007/4, s. 34.
 • Škvarenina, Marek: Marián Varga & Moyzesovo kvarteto - recenzia
  2007 XXXIX, 2007/4, s. 36.
 • Chalupka, Ľubomír: Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov
  2007 Hudobný život 39, 2007/12, s. 8.
 • Rehák, Oliver: Keď sa chce, tak sa dá. Glosa
  2007 2007/1 - 2, s. 6.
 • Jašková, Jana: Pražská jar 2006
  2006 2006/7 - 8, s. 31.
 • Tolstová, Martina: Jubileum Moyzesovho kvarteta
  10.5.2005 Večerník 10.5.2005, s. 10.
 • Rehák, Oliver: Moyzesovci: Pre nás sa nič nekončí
  10.5.2005 SME/Kultúra 10.5.2005, s. 25.
 • (mt) : Moyzesovo kvarteto s mladými talentami
  5.4.2005. Večerník 5.4.2005.
 • Ursínyová, Terézia: Koncerty
  2005 2005/6, s. 22.
 • Berger, Igor: Je dobré, že Moyzesovo kvarteto pociťuje ...
  2004 Hudobný život 36, 2004/6, s. 18
 • Földešová, Marta: Dvakrát Moyzesovci
  2004 2004/3, s. 23.
 • Földešová, Marta: Moyzesovci v Slovenskom rozhlase
  2003 Hudobný život 35, 2003/7/8, s. 28
 • Dúbravský, Ján: Hommage ... á Prokofiev
  2003 Hudobný život 35, 2003/11, s. 25
 • Hilbertová, Martina: Vážne i nevážne v Redute
  2003 2003/3, s. 18.
 • Šuška, Pavol: Iva Bittová s Moyzesovcami
  2002 Hudobný život 34, 2002/3, s. 13
 • Dohnalová, Lýdia: Sláčikové kvintetá
  2002 2002/11, s. 19.
 • Palovčík, Michal : Zážitky z koncertných siení
  11. 5. 2000 Literárny týždenník 11. 5. 2000, s. 11.
 • Dohnalová, Lýdia: Miesto pre...Moyzesovo kvarteto
  2000 2000/12, s. 8 - 9.
 • Litschauerová, Nina: Hudba pre štyroch : predstavujeme Moyzesovo kvarteto
  1998 Nové slovo 8, 1998/5, s. 22 - 23
 • Ursínyová, Terézia: Cyklus skončil - hudba žije ďalej
  1997 Hudobný život 29, 1997/12, s. 5
 • Ďurčeková, Zuzana: Moyzesovci v Moyzeske
  1997 Hudobný život 29, 1997/4, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Pocta Bellovi
  1996 Hudobný život 28, 1996/16, s. 7
 • Puškášová, Meška: Moyzesovci" v Moyzesovej sieni
  1996 Hudobný život 28, 1996/7, s. 4
 • Ivanová, Marta: Dvadsať rokov v službách slovenskej hudby
  30. 9. 1995 Práca 30. 9. 1995, s. 9
 • Dohnalová, Lýdia: Dopoludnie s kvartetom
  1995 Hudobný život 27, 1995/11/12, s. 8
 • Jurík, Marián: Dmitrij Šostakovič (rec. CD)
  1995 Hudobný život 27, 1995/7, s. 6
 • Albrecht, Ján: Jubilujúce Moyzesovo kvarteto
  1995 Hudobný život 27, 1995/23/24, s. 4
 • Podracký, Igor: Intermezzá
  1992 Hudobný život 24, 1992/8, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Marta Beňačková a Moyzesovo kvarteto
  1992 Hudobný život 24, 1992/4, s. 4
 • Urbancová, Hana: Moyzesovo kvarteto
  1992 Hudobný život 24, 1992/7, s. 5
 • Albrecht, Ján: Moyzesovo kvarteto
  1989 Hudobný život 21, 1989/13, s. 4
 • Javorský, Igor: Moyzesovo kvarteto
  1989 Hudobný život 21, 1989/3, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Moyzesovo kvarteto : Na ceste k zrelosti
  1988 Hudobný život . 20, 1988/8, s. 4
 • Čížik, Vladimír : XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách
  1987 1987/7, s. 4 - 5.
 • Kolláthová, Zuzana: Bilancia mladého kvarteta
  1985 Hudobný život 17, 1985/15, s. 4
 • Brejka, Rudolf: Po úspechu v Eviane : Hovoríme s členmi Moyzesovho kvarteta
  1982 Hudobný život 14, 1982/13, s. 2

Diskografia

 • Foto: Moyzes Quartet – String Quartets MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS
  2015 CD – Hudobný fond SF 00862131
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ján Cikker: Domovina
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  5. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
  2014 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300203
  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Concertino
   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Concertino
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – String Quartets LADISLAV KUPKOVIČ – STRING QUARTETS
  2008 CD – Diskant DK 0112-2 131
  1. Ladislav Kupkovič: Iniciály
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 7 B dur
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Kvinteto
   Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Egon Krák – Mémoires I. EGON KRÁK – MÉMOIRES I.
  2006 CD – Hudobný fond SF 00472131
  1. Egon Krák: Au jardin d'amour
   Jana Pastorková (s), Katarína Turnerová (ar), Moyzesovo kvarteto
  2. Egon Krák: I Have Met My Own Death Yesterday
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  3. Egon Krák: Adieu mes amis…
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  4. Egon Krák: Fantasia a tre parti
   Roman Pálka (vc), Ladislav Štukovský (cb)
  5. Egon Krák: SOUFFLE
   Alexander Stepanov (cl)
  6. Egon Krák: Lettres de mon moulin
   Jana Pastorková (s), Egon Krák (pf)
 • Foto: Ilja Zeljenka – String Quartets ILJA ZELJENKA – STRING QUARTETS
  2006 CD – Diskant DK 0098-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 2
   Moyzesovo kvarteto
  3. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 „Zariekania“
   Moyzesovo kvarteto, Marta Beňačková (ms)
  4. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 10
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Kristian Blak: Contours KRISTIAN BLAK: CONTOURS
  2003 CD – TUTL FKT 23

  Moyzes Quartet
  Ján Slávik, cello
  Martin Krajčo, guitar
  1. Kristian Blak:
   Martin Krajčo (gui), Moyzesovo kvarteto, Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Hudobný fond SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Listy
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Vladimír Godár: Hudba k filmom Martina Šulíka VLADIMÍR GODÁR: HUDBA K FILMOM MARTINA ŠULÍKA
  2001 CD – Titanic, s.r.o. TT 0001-2-131
  1. :
  2. Vladimír Godár: Neha
   Moyzesovo kvarteto
  3. Vladimír Godár: Všetko, čo mám rád
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  4. Vladimír Godár: Záhrada
   , Anton Popovič (dir.), Moyzesovo kvarteto, Mladí bratislavskí sólisti
  5. Vladimír Godár: Orbis pictus
   Jana Pastorková (v), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
  6. Vladimír Godár: Krajinka
   Iva Bittová (vf), Michal Zpěvák (tgt), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.), Moyzesovo kvarteto, Keltieg
 • Foto: Ivan Hrušovský - Chamber Music IVAN HRUŠOVSKÝ - CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Hudobný fond SF 00292131
  1. Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Hrušovský: Tri kánony
   Marica Dobiášová (cmb), Viktor Šimčisko (vn)
  3. Ivan Hrušovský: Canti
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto
  5. Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: The Classics at the Movies. Thrillers THE CLASSICS AT THE MOVIES. THRILLERS
  2000 CD – Naxos 8.556809
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto, Slovenský filharmonický zbor, Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms)
 • Foto: Maurice Ravel – Eugen Suchoň: String Quartets MAURICE RAVEL – EUGEN SUCHOŇ: STRING QUARTETS
  1999 CD – Diskant DK 0052-2131
  1. Maurice Ravel: Sláčikové kvarteto F dur
   Moyzesovo kvarteto
  2. Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto op. 2 ESD 46
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Etude. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming ETUDE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556611
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto, Alexander Jablokov (vn)
 • Foto: Moyzes Quartet – Contemporary Slovak Quartets MOYZES QUARTET – CONTEMPORARY SLOVAK QUARTETS
  1998 CD – Hudobný fond SF 00212131
  1. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5
   Moyzesovo kvarteto
  2. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 2
   Moyzesovo kvarteto
  3. Egon Krák: Spiritus tuus in nobis
   Moyzesovo kvarteto
  4. Peter Zagar: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto
  5. Peter Martinček van Grob: The Touch (Dotyk)
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Prelude. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming PRELUDE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556607
  1. Georg Friedrich Handel:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Sonata SONATA
  1998 CD – Naxos 8.556609
  1. Antonio Vivaldi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Alexander Albrecht ALEXANDER ALBRECHT
  1996 CD – MUSICA 790025-2
  1. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  2. Alexander Albrecht: Variácie
   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d
   Moyzesovo kvarteto
  4. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Sláčikové trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Alexander Moyzes, Mikuláš Moyzes – String Quartets ALEXANDER MOYZES, MIKULÁŠ MOYZES – STRING QUARTETS
  1996 CD – Opus 912569-2
  1. Mikuláš Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 a mol
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 1 a mol op. 8
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ján Levoslav Bella – String Quartet in C Minor, String Quintet in D Minor JÁN LEVOSLAV BELLA – STRING QUARTET IN C MINOR, STRING QUINTET IN D MINOR
  1995 CD – Marco Polo 8.223658
  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 3 c mol op. 25
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvinteto d mol
   Moyzesovo kvarteto, František Magyar (vl)
 • Foto: Ján Levoslav Bella – String Quartets JÁN LEVOSLAV BELLA – STRING QUARTETS
  1995 CD – Marco Polo 8.223839
  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 4 B dur
   Moyzesovo kvarteto
  3. Ján Levoslav Bella: Nokturno
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: De profundis III DE PROFUNDIS III
  1994 CD – Hudobný fond SF 00172131
  1. Egon Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae
   Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf), Slovenské kvarteto
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   Moyzesovo kvarteto
  4. Iris Szeghy: Hommage à Rodin
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Peter Zagar: Stabat mater
 • Foto: Ilja Zeljenka: Syn človeka, slovenské pašie – scénické oratórium ILJA ZELJENKA: SYN ČLOVEKA, SLOVENSKÉ PAŠIE – SCÉNICKÉ ORATÓRIUM
  1994 CD – A.L.I. Records AI-0025-2-301
  1. Ilja Zeljenka: Syn človeka
   Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Moyzesovo kvarteto, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Chamber Music 2 CHAMBER MUSIC 2
  1993 CD – Hudobný fond SF 0010 2111
  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)
  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto
 • Foto: Chamber Music 3 CHAMBER MUSIC 3
  1993 CD – Hudobný fond SF 00152111
  1. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"
   Moyzesovo kvarteto
  3. František Poul: Nokturná
   Zlatica Poulová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Alexander Moyzes: String Quartets Nos. 2-4 ALEXANDER MOYZES: STRING QUARTETS NOS. 2-4
  1992 CD – Opus 912388-2
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto
  2. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83
   Moyzesovo kvarteto
  3. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1992 CD – Hudobný fond SF 0007 2131
  1. Juraj Beneš: Intermezzo No. 2
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Sonata
   Jozef Podhoranský (vc)
  3. Juraj Beneš: O Virtù mia
   Sergej Kopčák (b), Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 3
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Night music 11 NIGHT MUSIC 11
  1992 CD – Naxos 8.551131
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Alexander Jablokov (vn), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Smetana: String Quartets No. 1 "From my Life" : No. 2 "From my Homeland" SMETANA: STRING QUARTETS NO. 1 "FROM MY LIFE" : NO. 2 "FROM MY HOMELAND"
  1991 CD – Naxos 8.550379
  1. Bedřich Smetana: String Quartet No. 1 in E Minor, "From my Life"
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Bedřich Smetana: String Quartet No. 2 in D Minor
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Bedřich Smetana: "From my Homeland"
   Takako Nishizaki (vn), Tatiana Fraňová (pf)
 • Foto: Moyzes Quartet MOYZES QUARTET
  1988 LP – Opus 9311 1875
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Dmitrij Šostakovič: Sláčikové kvarteto č. 3 F dur, op. 73
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Zdenko Mikula, Milan Novák SLOVAK CHAMBER MUSIC – ZDENKO MIKULA, MILAN NOVÁK
  1986 LP – Opus 9111 1771
  1. Zdenko Mikula: Cigánske piesne
   Peter Mikuláš (b), Miloslav Starosta (pf)
  2. Milan Novák: Divertimento
   Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
  3. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto
   Miloš Jurkovič (fl), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Night music 7 NIGHT MUSIC 7
  CD – Naxos 8.556821
  1. Georg Friedrich Händel:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Night music 9 NIGHT MUSIC 9
  CD – Naxos 8.556823
  1. Johann Sebastian Bach:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto

Ocenenia

 • Cena ministra kultúry SR
  2016 za mimoriadny prínos v oblasti komornej hry na Slovensku počas 40-ročnej aktívnej umeleckej činnosti telesa, sústavnú propagáciu slovenskej tvorby, vysokú interpretačnú úroveň a reprezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí
 • Cena Nadácie Tatra banky za umenie
  2015 - laureát v kategóriii Hlavná cena za autorstvo, album String Quartets - pri príležitosti 40. výročia založenia súboru
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent, súťaž prebiehajúca v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  1987 - účasť
 • Cena Frica Kafendu
  1987 za sústavnú propagáciu slovenskej tvorby a vysokú interpretačnú úroveň
 • Medzinárodná súťaž sláčikových kvartet, Evian (FR)
  1982 - 2.cena v súťaži modernej hudby a 3. cena v hlavnej kategórii
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1981 - 1. cena a Cena za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  1981
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1981 - 1. cena
 • Premio Vittorio Gui, Florencia (IT)
  1980 - úspešná reprezentácia
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1977 - 3. miesto

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vladimír Bokes: Sláčikové kvarteto č. 4, op. 92
  13. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
  pre kontrabas a klavírne kvinteto
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Dana Šašinová (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Dana Šašinová (pf)
 • Martin Burlas: Uspávanka
  pre sláčikové kvarteto
  21. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Martinček van Grob: Sláčikové kvarteto č. 5 'Beyond the sky'
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové sexteto A dur
  pre dvoje huslí, dve violy a dve violončelá
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Július Šoška (vl), Eugen Prochác (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca
  pre sláčikové kvarteto
  17. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Skalica, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Peter Zagar: Intermezzo
  23. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cikker v Pálffyho paláci, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ivan Valenta: Hudba pre sláčikové kvarteto
  8. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Stanislav Hochel: Sláčikové kvarteto č. 1
  8. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI
  14. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác na Zámockej ul., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Peter Martinček van Grob: Sláčikové kvarteto č. 1 "Les animaux dans la nature"
  (Mikromodely pre sláčikové kvarteto)
  24. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Kostol sv. Štefana Kráľa, Modra, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Zagar: Etuda II
  25. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto,
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto
  12. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 10
  13. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Zagar: Etuda I
  10. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Martin Burlas: Kóda
  pre sláčikové kvarteto
  10. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Le carneval de Venise
  10. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Martinček van Grob: Sententiae sibi ipso
  Hudba pre vyšší hlas a sláčikové kvarteto (Sláčikové kvarteto č. 3)
  9. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Moyzesovo kvarteto
 • Anton Steinecker: Cimbalomquintett
  13. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Enikő Ginzery (zmb)
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 5
  13. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 5
  19. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf)
 • Ján Zach: ...Lie Back (in an Arm-Chair)
  pre sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Pavol Malovec: Kyrie
  pre soprán a sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Pospíšil: Sláčikové kvarteto č. 4, op. 72
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Róbert Rudolf: Ymro
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Július Kowalski: Sláčikové kvarteto č. 7
  12. 5.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Uspávanky
  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester
  5. 2.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Moyzesovo kvarteto
  Premiéra verzie pre ženský hlas a sláčikové kvarteto.
 • Martin Burlas: Lament (Nénia)
  pre sláčikové kvarteto
  30. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Roman Berger: Korczak in memoriam
  per mezzosoprano, flauto/piccolo, organo, timpani e quartetto d'archi
  8. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Mária Henselová (ms), Monika Štreitová (fl), Zuzana Ferjenčíková (org), Peter Kosorín, jr. (tp), Roman Rewakowicz (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Sincerely
  pre sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 4
  3. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 4
  (s bongami)
  23. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Ilja Zeljenka (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 9
  23. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Róbert Gašparík: Pod mojím slnkom op. 34
  Sláčikové kvareto č. 3
  18. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Milan Haluška: Sláčikové kvarteto č. 1
  18. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Tandler: Sláčikové kvarteto č. 3
  18. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Kvartettino semplice
  per archi
  8. 1.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala Spoločenského centra, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Egon Krák: Spiritus tuus in nobis
  Sláčikové kvarteto č. 1
  6. 2.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Pavol Šimai: Laetitia recognitionis
  trio pre husle, violu a violončelo
  15. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 8 „Štvrťtónové“
  5. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Hudobná sieň bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Zagar: Sláčikové kvarteto
  2. 5.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Hatrík: Stratené deti
  Hudba pre sláčikové kvarteto a bas (hrajúci na detských nástrojoch) na text rovnomennej básne
  12. 10.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Poldauf (b), Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Déploration sur la mort de Witold Lutosławski
  20. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf)
 • Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
  pre sláčikové kvarteto a mg pás
  15. 12.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Syn človeka
  Slovenské pašie – scénické oratórium
  25. 3.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komorná scéna SĽUK-u, Bratislava-Rusovce, SK
  INTERPRETI: Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Moyzesovo kvarteto, Slovenský komorný zbor SĽUKu, Orchester SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
 • Vladimír Bokes: Ave Maria, op. 56b
  pre soprán a sláčikové kvarteto
  26. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktória Stracenská (s), Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto A dur
  26. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Tomáš Gaál (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 7
  Pocta L. v. B.
  25. 9.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Rytierska sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ivan Hrušovský: Elégia in memoriam Milan Šimečka
  pre recitátora a sláčikové sexteto
  29. 3.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Moyzesovo kvarteto, Štefan Reiter (vn), Radoslav Šašina (cb)
 • Vladimír Godár: Jesenná meditácia
  12. 2.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Neha
  12. 2.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ivan Burlas: Jarná pieseň
  pre trúbku, klavír a sláčikové kvarteto
  1992 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Miki Skuta (pf), Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 6 A dur
  1991 Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5
  "Symetrická hudba"
  21. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 3
  29. 9.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 „Zariekania“
  pre sláčikové kvarteto a alt
  5. 3.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (a), Moyzesovo kvarteto
 • Tibor Frešo: Zdravica (Eugenovi Suchoňovi)
  pre štyri lesné rohy a sláčikové kvinteto
  6. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Corni di Bratislava, Moyzesovo kvarteto, Radoslav Šašina (cb)
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 2
  9. 12.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Tandler: Sláčikové kvarteto č. 2 „Tri spevy“
  10. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84
  "Venované kvartetu môjho mena"
  28. 9.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Pospíšil: Sláčikové kvarteto č. 2, op. 47
  15. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 7 B dur
  17. 5.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Alte Kapelle, Hannover, DE
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Iniciály
  12 krátkych skladieb pre sláčikové kvarteto
  1992 Prvé uvedenie v zahraničí
  Schirmer-Konzerte im Autoland, Hildesheim, DE
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 5 G dur
  27. 1.
  1991
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schlösschen-Serenaden, Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-06-11 Matiné v Mirbachovom paláci

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-06-11 Matiné v Mirbachovom paláci

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-06-11 Matiné v Mirbachovom paláci

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto
  ... účinkovanie na festivale Melos-Étos 1997

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto
  2001 ... ako teleso Slovenskej filharmónie

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto
  ... v roku 2005

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 4 (1. časť)

  2000

  Moyzesovo kvarteto, Ilja Zeljenka (pf, bon)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Quartetto d’archi No. 2 (ukážka)

  1988

  Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC

Kontakt:
Moyzesovo kvarteto, komorný súbor mesta Skalica
Wolkrova 7
851 01 Bratislava

www.moyzesquartet.sk« späť na zoznam Aktualizované: 07. 09. 2017