Prihlásanie do hudobného adresára

Personálna časť
V personálnej časti je zverejnenie kontaktov podmienené písomným súhlasom dotknutej osoby. Preto prosíme vyplnený a podpísaný formulár doručiť osobne alebo poslať poštou na adresu

Hudobné centrum
Oddelenie dokumentácie a informatiky
Michalská 10
815 36 Bratislava 1

Organizácie a inštitúcie
Stiahnite si Formulár pre zaradenie do publikácie Slovenský hudobný adresár – pre organizácie, inštitúcie a periodické podujatia [PDF, 46 KB], vyplnený nám ho pošilte poštou, elektronickou poštou, alebo faxom na doleuvedené kontakty.

Orchestre, komorné súbory, zbory, skupiny a iné hudobné zoskupenia
Stiahnite si Formulár pre zaradenie do publikácie Slovenský hudobný adresár – pre organizácie, inštitúcie a periodické podujatia [PDF, 44 KB], vyplnený nám ho pošilte poštou, elektronickou poštou, alebo faxom na doleuvedené kontakty.


Môžete nás kontaktovať na adrese:

Hudobné centrum
Oddelenie dokumentácie a informatiky
Michalská 10, 815 36 Bratislava 1
tel. +421 220470 360 – 390, e-mail odi @ hc.sk

x