Je obdivuhodné, že Štátna filharmónia Košice sa svojím štýlom interpretácie hudby baroka a klasicizmu snaží približovať ideálom historicky poučenej interpretácie. Na tento trend poukazuje okrem online Vianočného koncertu (25. 12.) aj online koncert, ktorý odohrala v komornom obsadení pod taktovkou českého dirigenta a interpreta na klávesových nástrojoch Vojtěcha Spurného. Orchester dirigoval od čembala a predstavil sa aj ako sólista. Na koncerte odzneli diela skoršej fázy hudobného klasicizmu od majstrov Franza Josepha Haydna, Františka Xavera Richtera a Jana Václava Stamica.

Počas celého koncertu sprevádzala výkon orchestra presná a pichľavá energia. Pôsobila priaznivo najmä v rýchlych častiach Haydnových Scherzand č. 1. F dur Hob. II: 33č. 2 C dur Hob II: 34, ktoré tento velikán klasicistickej hudby skomponoval v prvej polovici svojho života. Počuteľné boli výrazné kontrasty pri používaní terasovitej dynamiky a pri práci s prízvukmi a odťahmi, no pre dosiahnutie ľahkosti umeleckého výkonu by určite dobre poslúžila výraznejšia a prepracovanejšia práca s modelovaním frázy. V tomto ohľade dobre padol odľahčený a plastickejší charakter tretích (pomalých) častí oboch Haydnových kusov.

Richterov Čembalový koncert e mol ponúka sólistovi bohaté príležitosti na to, aby ukázal svoje virtuózne schopnosti: okrem technicky exponovaných úsekov do jeho sólových častí autor vložil emočne bohaté pasáže. A navyše, virtuozita a expresivita sa na mnohých miestach, najmä v krajných (rýchlych) častiach spája v jedno. Preto je nadmieru potrebné vedieť oba tieto aspekty dokonale skĺbiť, aby sa tak hudba stala poslucháčovi zrozumiteľnou a prehovorila k nemu ako slovo. Sólový výkon Vojtěcha Spurného sa viezol hlavne na vlne dravosti a technickej spoľahlivosti. Opäť by sa však žiadala ešte väčšia výrazová flexibilita a hra s farebnejšou paletou výrazových charakterov vrátane prominentnejšieho využitia hry tempo rubato tak, aby sa melódia stala zreteľnejšiou.

Pri skúmaní dynamickej práce všetkých zložiek orchestra vrátane čembala treba však isto brať do úvahy aj technické možnosti zachytenia jemných interpretačných nuáns používanou zvukovou technikou. Je teda veľmi možné, že ak by sa poslucháč mal možnosť zúčastniť na koncerte naživo, jeho zážitok by bol oveľa farebnejší ako pri videoprenose.

Prínos koncertu vidím najmä v tom, že ukázal, ako čembalo nachádza aj v súčasnosti relevantné uplatnenie pri interpretácii sólových klávesových koncertov skomponovaných v starších štýlových obdobiach. Samozrejme, vyžaduje si to skúseného interpreta, ktorý z nástroja dokáže vyťažiť maximum jeho výrazového bohatstva.

Článok bol uverejnený v čísle 03/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 27. 04. 2021
x