Hudobné centrum

Michalská 10, 815 36 Bratislava 1

tel. +421 (2) 2047 0111

info@hc.sk www.hc.sk

 

Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

igor.valentovichc.sk

 

Oddelenie riaditeľa

Sekretariát

Veronika Kičinová  –  sekretárka

tel. +421 (2) 2047 0111 hchc.sk, sekretariat@hc.sk

 

Veronika Štubňová – PR manažér

tel. +421 (2) 2047 0230, +421 910 643 926, pr@hc.sk

 

Oddelenie edičnej činnosti

Vladimír Godár – vedúci oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0410 slovedithc.sk

 

Pavol Šuška – redaktor, zástupca vedúceho oddelenia

tel.  +421 (2) 2047 0430, +421 911 160 406 pavol.suskahc.sk

 

Peter Javorka – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0140 peter.javorka@hc.sk

 

Ivan Koska – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0140 ivan.koska@hc.sk

 

Silvia Zvarová – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0140 silvia.zvarova@hc.sk

 

Hudobný život

Andrea Serečinová – šéfredaktorka Hudobného života

tel. +421 2 20470440, +421 905643926, andrea.serecinova@hc.sk

 

Redakcia:

tel. +421 2 20470440
 
Robert Kolář

robert.kolarhc.sk


Jana Dekánková

jana.dekankovahc.sk

 

Robert Bayer

robert.bayerhc.sk


Jazykové redaktorky:

Zuzana Konečná, Eva Planková

 
Výtvarná spolupráca:

Róbert Szegény

 

Distribúcia a marketing

Patrik Sabo – odborný pracovník edičnej činnosti

tel. +421 (2) 2047 0460 patrik.sabohc.sk

distribuciahc.sk

 

Oddelenie dokumentácie a informatiky

Anna Žilková – vedúca oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0310 anna.zilkovahc.sk

odihc.sk

 

Dokumentácia skladateľov

Lucia Jakubisová

tel. +421 (2) 2047 0340 lucia.jakubisova@hc.sk, skladateliahc.sk

 

Dokumentácia jazzu a ďalších žánrov

Zuzana Mikulcová

tel. +421 (2) 2047 0340 zmikulcovahc.sk

jazzhc.sk, folkhc.sk

 

Dokumentácia koncertných umelcov

Jana Anderlová, Elena Vaculová

tel. +421 (2) 2047 0320, 2047 0370 jana.anderlovahc.sk, elena.vaculovahc.sk

 

Dokumentácia hudobných podujatí, dokumentácia muzikológov

Magdaléna Stýblová

tel. +421 (2) 2047 0360 magdalena.styblova@hc.sk

 

Dokumentácia historických organov

tel. +421 (2) 2047 0310 organyhc.sk

 

Hudobná študovňa a archívy HC

Martina Zátopková

tel. +421 (2) 2047 0380

Hudobné centrum, blok B, 2. poschodie

studovnahc.sk

 

Audiotéka

Dominik Kopcsay

tel. +421 (2) 2047 0380 dominik.kopcsay@hc.sk

  

Oddelenie výchovno-vzdelávacích aktivít

Adrian Rajter – vedúci oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0130  adrian.rajterhc.sk

 

Eva Planková – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0210 eva.plankovahc.sk

 

Fórum mladých talentov

Daniela Klechová – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0240 daniela.klechovahc.sk, forumhc.sk

 

Výchovné koncerty pre školy

Lucia Luknárová – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0220 lucia.luknarovahc.sk

vychkonhc.sk

 

Koncertné a festivalové oddelenie

Slávka Ferencová – vedúca oddelenia

medzinárodné festivaly Pro musica nostra

tel. +421 (2) 2047 0200 slavka.ferencovahc.sk

 

Stredoeurópsky festival koncertného umenia Allegretto, Medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos

Ivana Schwarz – manažérka festivalu

tel. +421 (2) 2047 0160 ivana.schwarzhc.sk

allegrettohc.sk, melosetoshc.sk

 

Medzinárodný festival Dni starej hudby, Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Gabriela Benka-Rybárová – manažérka festivalu

tel. +421 (2) 2047 0270 benka-rybarovahc.sk

 

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy

Adriana Grešová – manažérka koncertného cyklu

tel. +421 (2) 2047 0260 adriana.gresovahc.sk

mirbachhc.sk

 

Lea Mikulcová – produkcia

tel. +421 (2) 2047 0250 lea.mikulcovahc.sk

 

Ekonomické oddelenie

Lýdia Zeleníková – vedúca oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0510 lydia.zelenikovahc.sk

 

Daniela Uhlíková – odborná pracovníčka ekonomiky práce

tel. +421 (2) 2047 0520 daniela.uhlikovahc.sk

 

Všeobecná učtáreň

tel. +421 (2) 2047 0530, 2047 0540

 

x