Kontakty

Hudobné centrum

Michalská 10, 815 36 Bratislava 1

tel. +421 (2) 2047 0111

info@hc.sk www.hc.sk

 

Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

igor.valentovic@hc.sk

 

Oddelenie riaditeľa

Sekretariát

Andrea Juranová  –  sekretárka

tel. +421 (2) 2047 0111 hc@hc.sk

 

Mgr. Adrian Rajter – manažér

tel. +421 (2) 2047 0130  adrian.rajter@hc.sk

 

Oddelenie edičnej činnosti

Peter Motyčka – poverený vedením oddelenia, šéfredaktor Hudobného života

tel. +421 (2) 2047 0440, +421 905 643 926 peter.motycka@hc.sk

 

Pavol Šuška – redaktor

tel.  +421 (2) 2047 0430 pavol.suska@hc.sk, slovedit@hc.sk

 

Vladimír Godár – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0410 vladimir.godar@hc.sk

 

Ján Klíma – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0350 jan.klima@hc.sk

 

Hudobný život

Peter Motyčka – šéfredaktor Hudobného života

tel. +421 (2) 2047 0440, +421 905 643 926 peter.motycka@hc.sk

 

Redakcia Hudobného života

tel. +421 (2) 2047 0440

Robert Kolář – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0440 robert.kolar@hc.sk

Andrej Šuba – redaktor

tel. +421 (2) 2047 0440 andrej.suba@hc.sk

 

Distribúcia a marketing

Patrik Sabo

tel. +421 (2) 2047 0460  distribucia@hc.sk, patrik.sabo@hc.sk

 

Oddelenie dokumentácie a informatiky

Anna Žilková – vedúca oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0310  anna.zilkova@hc.sk

odi@hc.sk

 

Dokumentácia skladateľov

Juraj Bubnáš

tel. +421 (2) 2047 0360 skladatelia@hc.sk, juraj.bubnas@hc.sk

 

Dokumentácia jazzu a ďalších žánrov

Juraj Hasík

tel. +421 (2) 2047 0340 jazz@hc.sk, folk@hc.sk, juraj.hasik@hc.sk

 

Dokumentácia koncertných umelcov

Jana Anderlová, Elena Vaculová

tel. +421 (2) 2047 0320, 2047 0370 jana.anderlova@hc.sk, elena.vaculova@hc.sk

 

Dokumentácia hudobných podujatí, dokumentácia muzikológov

Gabriela Šikulíncová

tel. +421 (2) 2047 0370 gabriela.sikulincova@hc.sk

 

Dokumentácia historických organov, dokumentácia skladateľov

Lucia Jakubisová

tel. +421 (2) 2047 0340 lucia.jakubisova@hc.sk

 

Audiotéka, videotéka

Martin Burlas

tel. +421 (2) 2047 0350  martin.burlas@hc.sk

 

Hudobná študovňa

Lea Mikulcová

Hudobné centrum, blok B, 2. poschodie. tel. +421 (2) 2047 0380 lea.mikulcova@hc.skstudovna@hc.sk

 

Oddelenie výchovno-vzdelávacích aktivít

Eva Planková – vedúca oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0210 eva.plankova@hc.sk

 

Fórum mladých talentov

Daniela Klechová – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0240 forum@hc.sk, daniela.klechova@hc.sk

 

Výchovné koncerty pre školy

vychkon@hc.sk

Ľubica Suchá – manažérka tel. +421 (2) 2047 0240

 

Hudobné projekty

Viktória Slatkovská – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0160 viktoria.slatkovska@hc.sk,

 

Koncertné a festivalové oddelenie

Slávka Ferencová – vedúca oddelenia 

tel. +421 (2) 2047 0200 slavka.ferencova@hc.sk

 

Festival Allegretto Žilina

allegretto@hc.sk

Ivana Macaríková – manažérka festivalu

tel. +421 (2) 2047 0160, ivana.macarikova@hc.sk

Eva Glajzová – produkcia tel. +421 (2) 2047 0140

 

Festival Melos-Étos

melosetos@hc.sk

Ivana Macaríková – manažérka festivalu

tel. +421 (2) 2047 0160 ivana.macarikova@hc.sk

 

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy

Viera Chalupková – dramaturgička a manažérka

tel. +421 (2) 2047 0230 mirbach@hc.sk, viera.chalupkova@hc.sk

 

Ekonomické oddelenie

Lýdia Zeleníková – vedúca oddelenia

tel. +421 (2) 2047 0510 lydia.zelenikova@hc.sk

 

Daniela Uhlíková – odborná pracovníčka ekonomiky práce

tel. +421 (2) 2047 0520 daniela.uhlikova@hc.sk

 

Všeobecná učtáreň

tel. +421 (2) 2047 0530, 2047 0540

Aktualizované: 04. 05. 2017