MELOS-ÉTOS

7. 11. – 15. 11. 2017

BANNER : Melos-Étos

Melos-Étos 2015

Foto: Melos-Étos 2015

13. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos sa uskutoční 7. – 13. novembra 2015.

Festivalový výbor pracuje v zložení:

Petra Bachratá

Ivan Buffa

Róbert Kolář

Robert Rudolf

Oľga Smetanová

Aktualizované: 29. 09. 2016