MELOS-ÉTOS

7. 11. – 15. 11. 2017

BANNER : Melos-Étos

Otvorenie festivalu bude patriť Minguet Quartett

Foto: Otvorenie festivalu bude patriť Minguet Quartett

Na otváracom koncerte 14. ročníka medzinárodného festivalu súčasnej hudby sa predstaví špičkové kvarteto z Nemecka.

Minguet Quartett je na hudobnej scéne známe už od roku 1988, pričom v súčasnom zložení (Ulrich Isfort - 1. husle, Annette Reisinger - 2. husle, Aroa Sorin - viola, Matthias Diener - violončelo) pôsobí už dvadsať jeden rokov.

Jeho členovia sa už počas štúdií komornej hudby na FolkwangHochschule v Essene formovali pod dohľadom renomovaných osobností (Walter Levin z La Salle Quartet, členovia z Amadeus Quartet, Melos Quartet, Alban Berg Quartet). Vďaka rôznorodým štipendiám a oceneniam (štipendium Land North-Rhein-Westphalia, Berlin Mendelssohn Prize) získalo kvarteto uznanie a začalo koncertovať doma aj v zahraničí. V roku 1997 získali členovia Minguet Quartett príležitosť lektorsky hosťovať na Robert-Schumann-Hochschule v Düsseldorfe. Minguet Quartett so sídlom v Kolíne nad Rýnom naštudoval a nahral kompletné edície sláčikových kvartet skladateľov Othmara Schoecka, Wolfganga Rihma a vo svetovej premiére diela Brahmsovho súčasníka Roberta Fuchsa (2000–2002). Hráči Minguet Quartett hrajú na nástrojoch zapožičaných od nadácie Stiftung KunstundKultur, Nord-Rhein-Westfalen.

Na otváracom koncerte festivalu  7. 11. 2017 o 19.00 hod. v Moyzesovej sieni sa predstaví Minguet Quartett s dielami nemeckých skladateľov, ktoré si budete môcť vypočuť v slovenskej premiére: Jörg Widmann (Sláčikové kvarteto č. 4), pôvodnom gréckej skladateľka Konstantia Gourzi (Anájikon, the Angel in the Blue Garden op. 61) a Peter Ruzicka (Sláčikové kvarteto č. 7 … possible-à-chaque-instant).

V premiérovom uvedení zaznie skladba od slovenskej skladateľky Viery Janárčekovej, ktorá začínala svoju hudobnú kariéru ako klaviristka, avšak po štúdiu na AMU v Prahe a emigrácii do Nemecka v roku 1972 sa postupne etablovala predovšetkým ako skladateľka. V rade jej početnej komornej tvorby má svoje miesto až 9 sláčikových kvartet, ktoré vznikli v rozmedzí rokov 1984 až 2015. Naposledy k nim pripojila kvartetovú kompozíciu Floating Coexsitence, ktorá v svetovej premiére odznie v interpretácii Minguet Quartett.

 

 

 

 

Aktualizované: 21. 10. 2017