MELOS-ÉTOS

7. 11. – 13. 11. 2015

BANNER : Melos-Étos

FESTIVALOVÝ VÝBOR

Petra Bachratá – skladateľka
Ivan Buffa – skladateľ, dirigent, klavirista
Robert Kolář – hudobný publicista
Robert Rudolf – skladateľ, experimentálny umelec
Oľga Smetanová – riaditeľka Hudobného centra

Aktualizované: 20. 11. 2015