• 1992 – 1997

  Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici, odbor cirkevná hudba (organ – Ladislav Kiss, zborové dirigovanie – Pavol Tužinský)

 • 1995 – 1997

  prvý kontakt s kompozíciou v rámci štúdia cirkevnej hudby (Jevgenij Iršai)

 • 1998 – 2003

  VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)

 • 2003 – 2005

  VŠMU, interné doktorandské štúdium kompozície (Vladimír Bokes)

 • od 2000

  zakladateľka a organizátorka Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS

 • 2004

  spoluzakladateľka združenia mladých skladateľov SOOZVUK

Lucia Papanetzová v súčasnosti pedagogicky pôsobí ako odborná asistentka na Katedre skladby a dirigovania na VŠMU, zároveň ako vedecko výskumný pracovník pre Centrum výskumu na HTF VŠMU a vo funkcii prodekana pre vedu a zahraničné styky.

x