• 1984 – 1990

  Konzervatórium v Bratislave (trombón – Karol Svitek)

 • 1990 – 1994

  VŠMU (Jozef Gašparovič)

 • 2003

  ukončenie doktorandského štúdia na VŠMU

 • 1992

  interpretačný kurz u Christiana Lindberga v Lübecku (Nemecko)

 • 1988

  zakladateľ súboru Bratislava Trombone Quartet

 • 1989

  člen orchestra SND

 • 1994, 1997, 2003

  sólistické vystúpenia so SF

 • od 1990

  člen Slovenskej filharmónie (v r. 1990 - 1995 ako prvý trombonista)

 • od 1992

  člen medzinárodnej trombónovej asociácie "International Trombone Association" so sídlom v USA

 • 2003

  ukončenie postgraduálneho doktorandského štúdia na VŠMU

 • od 2008

  pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave

Juraj Mitošinka bol v rokoch 1988 - 1989 členom medzinárodného mládežníckeho orchestra "Gustav Mahler Jugend Orchester" pod vedením dirigenta Claudia Abbada. S orchestrom absolvoval množstvo koncertov po celej Európe a pracoval pod odborným vedením svetoznámych trombónových pedagógov a sólistov (Rudolf Josel, Ingemar Roos, Chris Houlding, Peter Gane).

Spolupracoval aj s ďalšími symfonickými i komornými telesami: United Philharmonic Orchestra, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Orchester SND, Sonority Brass Ensemble, Bratislava Trombone Quartet, Brass Quintet Bratislava. Je zakladateľom a vedúcim súboru Festival Brass Quartet.

Účinkoval v súboroch starej hudby ako Chorus angelorum ensemble, Cornamusica, Musica Aeterna, Solamente Naturali, Music for a While, ktoré pri interpretácii používajú kópie dobových historických nástrojov. Juraj Mitošinka hrá na altovom, tenorovom a basovom trombóne, ako aj na kópii historicjého nástroja (sackbutt). Interpretuje hudbu všetkých štýlových období od baroka až po súčasnú hudbu i jazz.

Venuje sa aj sólistickému účinkovaniu doma i v zahraničí so sprievodom klavíra a organu.

 

x