2018

De Humilitate

Obsadenie: org

2017

Metafora

Obsadenie: vn, vc, pf

2015

Déjà-vu

Obsadenie: 2pf

2015

Téma z D. A.

Obsadenie: vn, pf, ac

2015

Divoké Slovensko

2014

Area

2013

Peace

Obsadenie: C*

2012

Zasnený anjel

Obsadenie: clb, pf

2012

Fontány imanencie

Obsadenie: 3pf

2012

Oberbaumbrücke v šere

Obsadenie: pf

2012

Karma

Obsadenie: Xpf, Xv

2012

Vo vnútri spiacich plodolistov

Obsadenie: ar, vc, pf, archi

2011

Seasons I'd Forgotten About

Obsadenie: cmb, archi

2011

Cesty Slovenskom

2011

Stirred by a painted beauty

Obsadenie: ms, fl, cmb, 2vn, vl, vc

2011

Rána

Obsadenie: vc, pf, mg

2011

Nad oblakmi

Obsadenie: vc

2011

Karuna

Obsadenie: vc

2011

Karuna

Obsadenie: 2cl/ob

2010

Návrat rysov

2010

Pokušenie

Rozhlasová hra Jána Milčáka

2007

iese

Obsadenie: fl

2005

Altenburg – 4 Schüler gegen Stalin

2004

Hunimo

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

2003

Kirin

Obsadenie: pf

2003

Uspávanka

Obsadenie: C

2002–2003

Kimassie

Obsadenie: C

2000

Painting

Obsadenie: clb

2000

Folding

Obsadenie: C+elgui

2000

Sláčikové karteto č. 1, „Enjoy“

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1998

Ester húska – ja an der šénen blauen

Obsadenie: fl, vn, ac, pf

1992

Smrť v 40 obrazoch

1979

Kompozícia pre preparovaný bicykel a mgf. pás

Obsadenie: C

1961

javiskové

symfonický orchester

komorný orchester

sólový hlas (hlasy), sólový nástroj (nástroje) a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

dva sólové nástroje a orchester

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

dva klavíry

tri nástroje

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

dychové kvinteto

 • 2004

  Hunimo

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

sedem nástrojov

10–15 nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

inštruktívne

hudba pre divadlo

zborové

zbor a nástroje

elektroakustické

hudba pre rozhlas

 • 2010

  Pokušenie

  Rozhlasová hra Jána Milčáka

multimediálne projekty

hudba k filmu

 • 2015

  Divoké Slovensko

 • 2011

  Cesty Slovenskom

 • 2010

  Návrat rysov

 • 2005

  Altenburg – 4 Schüler gegen Stalin

miešaný zbor

x