1998

Rapsodie pour arpe

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: ar

1998

Golser Volksfest–Marsch

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: fiati

1996

Foxtrot, Tango, Valčík

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: fl, vn, ac, pf

1995

Variácie

pre osem violončiel

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: 8vc

Trvanie: 20'

1994

Tri latinské príslovia

Rok vzniku: 1994

Obsadenie: CM

1992

Pásztorlegény dala

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CM

Text: M. Vörösmarty

1992

A csalogány

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CM

Text: M. Vörösmarty

1992

Virág és pillangó

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CM

Text: M. Vörösmarty

1991

In memoriam (amici A. Trizuljak)

per coro misto e orchestra d’archi ossia per organo, armonio o pianoforte

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: CM, archi/org/pf

Text: bibl.

Trvanie: 15'

Vydavateľ: Hudobný fond

1991

Gospodi pomyluj-Slava

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: CM

Trvanie: 5'

1990

Iustorum animae

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: CM

Trvanie: 7'

1989

Marchfelder Jägermarsch

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: 5cr

1985

Variazioni a quattro mani

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 12'

Vydavateľ: Hudobný fond

1978

A második ének

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: CMa

Text: M. Babits

1974

Serenáda a starý maďarský tanec

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: folkb

1973

Fašiangy

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: folkb

1968

Bölcsődal Adriannak

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: v, pf

Text: autor

1963

Piesne a tance zo Slovenského Grobu

pre orchester

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: orch: fl, ob, 2cl, fg, 2cr, tr, 2tn, tp, bat, archi

1959

Na Demitra

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: CMa

Text: J. Botto

1958

Antigona

Scénická hudba k Sofoklovej tragédii (rozhlasová hra)

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: orch

Text: Sofokles

1958

Váskatánc (Tardoskedd)

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: folkb

1957

Öt zoborvidéki népdal

Rok vzniku: 1957

Obsadenie: CM

1957

Medvesaljai népdalok

Rok vzniku: 1957

Obsadenie: folkb

1956

Slovenské ľudové piesne

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: CF/CB

1956

Nyitramegyei népdalok

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: CM

1956

Hej, hore pod Poľanou

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: CMa

1956

Cvičenie prostných pre dorastenky

pre klavír

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: pf/pf4m

1955

Üveges tánc

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: folkb

1954

Janko Bohatier

Scénická hudba (zvukové kulisy) k rozhlasovej hre

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: orch

1954

Sárdózás. Farsangi népszokás

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: folkb

1953

A huszárok táborozása

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: CMa, orch

1952

Z Brašljanice

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: s, t, orch

1952

Pieseň k posviacke organa

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: CM, org

Text: ev. spevník

1951

Pieseň o budúcej láske

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: CMa

Text: Milan Lajčiak

Vydavateľ: SVKL 1957

1950

Tri slovenské tance

Rok vzniku: 1950

Obsadenie: orch (vn, pf; vc, pf; fiati)

Trvanie: 18'

Vydavateľ: Hudobný fond

1948

Uvítanie

Zborová znelka

Rok vzniku: 1948

Obsadenie: CB

1947–1948

Malé organové prelúdiá

Rok vzniku: 1947–1948

Obsadenie: org

Vydavateľ: Tranoscius Lipt. Sv. Mikuláš

1947

Tmy šumia

podľa nápevu J. B. Dykesa

Rok vzniku: 1947

Obsadenie: CM

Text: Martin Rázus

Vydavateľ: Tranoscius Lipt. Sv. Mikuláš

1947

Slovenské ľudové piesne

Rok vzniku: 1947

Obsadenie: CB/CF

1946

Dom šťastia

Scénická hudba k rozhlasovej hre

Rok vzniku: 1946

Obsadenie: orch

1945

Kérdés

Rok vzniku: 1945

Obsadenie: v, pf

Text: Anna Wimberger

1942

Utazások

Rok vzniku: 1942

Obsadenie: v, orch

Text: Gyula Kunszery

1941

Aranyfelhö az égen

Rok vzniku: 1941

Obsadenie: vf, pf

Text: Árpád Tóth

1941

Arass, rózsám, arass

Rok vzniku: 1941

Obsadenie: cl, vn, vc

1941

Boldog, kinek a béke minden vágya

Rok vzniku: 1941

Obsadenie: cl, vn, vc

1941

A kanyargó Tiszta partján

Rok vzniku: 1941

Obsadenie: cl, vn, vc

1941

Tiszta partján elaludtam

Rok vzniku: 1941

Obsadenie: cl, vn, vc

1941

Boldog, kinek a béke minden vágya

Rok vzniku: 1941

Obsadenie: CM

Text: Sándor Kovács

1939

Magyar katonadalok

Rok vzniku: 1939

Obsadenie: CMa

1937

Négy magyar népdal

Rok vzniku: 1937

Obsadenie: vc, pf

1931

Omša

pre detský zbor a organ

Rok vzniku: 1931

Obsadenie: CB, org

Trvanie: 35'

1930

Ünnepi dal

Rok vzniku: 1930

Rok revízie: 1987

Obsadenie: CM, orch/pf

Text: ev. spevník

1930

Musik zu einem Maria-Theresia-Spiel

Rok vzniku: 1930

Obsadenie: orch

1929

Boldog perc

Rok vzniku: 1929

Obsadenie: vf, pf

Text: Anna Wimberger

1929

Álmok

Rok vzniku: 1929

Obsadenie: vf, pf

Text: Edith Kroner

1929

Baba-Tangó

Rok vzniku: 1929

Obsadenie: a, pf

Text: B. Schuster

1929

Herbst

Rok vzniku: 1929

Obsadenie: vf, pf

Text: Freiherr von Perfall

1929

Trauer

Rok vzniku: 1929

Obsadenie: vf, pf

Text: Peter Cornelius

1928

Trio E dur

pre klavírne trio (stratené)

Rok vzniku: 1928

Obsadenie: vn, vc, pf

1928

Reformátusi ének

Rok vzniku: 1928

Obsadenie: CM

Text: Ľudovít Rajter, sen.

1928

Uram, tégy csodát

Rok vzniku: 1928

Obsadenie: CM

Text: Ľudovít Rajter, sen.

1927

Der Weg

Rok vzniku: 1927

Obsadenie: vf, pf

Text: Bertha Rathsam

1927

Sylvesterlied

Rok vzniku: 1927

Obsadenie: CM, org

Text: Ľudovít Rajter, sen.

1927

Wiegenlied

Rok vzniku: 1927

Obsadenie: vf, pf

1926

Kann der Kelch vorübergehen

Rok vzniku: 1926

Obsadenie: b, CM, org

1926

Csalogány

Rok vzniku: 1926

Obsadenie: vf, pf

Text: Mihály Vörösmarty

1926

Rondo romantico As dur

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1926

Obsadenie: vn, pf

1926

Landsknechtlied

Rok vzniku: 1926

Obsadenie: b, pf

Text: Ľudovít Rajter, sen.

1926

Im April

Rok vzniku: 1926

Obsadenie: vf, pf

Text: Emanuel Geibel

1925

Frohlocket dem Herrn!

Gesangbuch der Ev. A. B. Gemeinde Preßburg

Rok vzniku: 1925

Obsadenie: CM

Text: ev. spevník

1925

Präludium und Fuge für Orgel

Rok vzniku: 1925

Obsadenie: org

1925

Oh Jugend, wie bist du schön!

Rok vzniku: 1925

Obsadenie: v, pf

1925

Nun schwellen die roten Rosen

Rok vzniku: 1925

Obsadenie: vf, pf

Text: Emil Schönaich-Carolath

1924

Ein Stündlein wohl vor Tag

Rok vzniku: 1924

Obsadenie: v, pf

Text: Eduard Mörike

1924

Doch als...

Rok vzniku: 1924

Obsadenie: vf, pf

Text: Peter Corelius

1924

Brautlied

Rok vzniku: 1924

Obsadenie: vf, pf

Text: Sidonie Tomaschoff

1923

Siehst du das Meer?

Rok vzniku: 1923

Obsadenie: v, pf

Text: Emmanuel Geibel

1923

Spätsommer

Rok vzniku: 1923

Obsadenie: v, pf

Text: Otto Julius Bierbaum

1919–1921

Der Blumen Rache (Blumen Reigen)

Balet v 4 obrazoch

Rok vzniku: 1919–1921

Obsadenie: pf

Text: Ľudovít Rajter, sen.

1919

Menuett

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 1919

Obsadenie: vc, pf

1918

Grave

pre klavír

Rok vzniku: 1918

Obsadenie: pf/pf4m

1917

Organové prelúdiá

(pre študentské bohoslužby)

Rok vzniku: 1917

Obsadenie: org

1917

Gyermekbál-Keringő

Rok vzniku: 1917

Obsadenie: archi

1914

Ländler B dur

pre citeru/klavír

Rok vzniku: 1914

Obsadenie: cit/pf

?

Jánoshidi vásártéren

Obsadenie: V

?

Csíkmegyei magyar népdalok

Obsadenie: CMa

?

Gerencséri utca

Obsadenie: V

?

Zo Slovenského Grobu

Tri ľudové piesne pre dychový súbor

Obsadenie: orch: 1flp, 2ob, 4cl, 2fg, 4cr, 5tr, 3tn, 2fc, tenor, euf, 2bass, tp, bat

?

Quattro pezzi

Obsadenie: orch

?

Na vinobraní

Pochod pre dychový orchester

Obsadenie: fiati: 4cl, 4cr, 5tr, 4tn, 2bass, bat

?

Dva slovenské tance pre dychový orchester

Obsadenie: orch: 2fl (1flp), ob, 3cl, 4cr, 3tr, 3tn, 3fc, tenor, euf, 2bass, bat

?

Szánt a babám

Obsadenie: V

1906

balet

orchester

 • Na vinobraní

  Obsadenie: fiati: 4cl, 4cr, 5tr, 4tn, 2bass, bat

 • Dva slovenské tance pre dychový orchester

  Obsadenie: orch: 2fl (1flp), ob, 3cl, 4cr, 3tr, 3tn, 3fc, tenor, euf, 2bass, bat

symfonický orchester

komorný orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 1942

  Utazások

  Obsadenie: v, orch

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

tri nástroje

klavírne trio

 • 1928

  Trio E dur

  Obsadenie: vn, vc, pf

štyri nástroje

 • 1996

  Foxtrot, Tango, Valčík

  Obsadenie: fl, vn, ac, pf

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

dychové kvinteto

šesť nástrojov

osem nástrojov

sólový hlas (hlasy) s klavírom

 • 1968

  Bölcsődal Adriannak

  Obsadenie: v, pf

 • 1945

  Kérdés

  Obsadenie: v, pf

 • 1941

  Aranyfelhö az égen

  Obsadenie: vf, pf

 • 1929

  Boldog perc

  Obsadenie: vf, pf

 • 1929

  Álmok

  Obsadenie: vf, pf

 • 1929

  Baba-Tangó

  Obsadenie: a, pf

 • 1929

  Herbst

  Obsadenie: vf, pf

 • 1929

  Trauer

  Obsadenie: vf, pf

 • 1927

  Der Weg

  Obsadenie: vf, pf

 • 1927

  Wiegenlied

  Obsadenie: vf, pf

 • 1926

  Csalogány

  Obsadenie: vf, pf

 • 1926

  Landsknechtlied

  Obsadenie: b, pf

 • 1926

  Im April

  Obsadenie: vf, pf

 • 1925

  Oh Jugend, wie bist du schön!

  Obsadenie: v, pf

 • 1925

  Nun schwellen die roten Rosen

  Obsadenie: vf, pf

 • 1924

  Ein Stündlein wohl vor Tag

  Obsadenie: v, pf

 • 1924

  Doch als...

  Obsadenie: vf, pf

 • 1924

  Brautlied

  Obsadenie: vf, pf

 • 1923

  Siehst du das Meer?

  Obsadenie: v, pf

 • 1923

  Spätsommer

  Obsadenie: v, pf

inštruktívne

úpravy folklóru

 • 1974

  Serenáda a starý maďarský tanec

  Obsadenie: folkb

 • 1973

  Fašiangy

  Obsadenie: folkb

 • 1963

  Piesne a tance zo Slovenského Grobu

  Obsadenie: orch: fl, ob, 2cl, fg, 2cr, tr, 2tn, tp, bat, archi

 • 1958

  Váskatánc (Tardoskedd)

  Obsadenie: folkb

 • 1957

  Öt zoborvidéki népdal

  Obsadenie: CM

 • 1957

  Medvesaljai népdalok

  Obsadenie: folkb

 • 1956

  Slovenské ľudové piesne

  Obsadenie: CF/CB

 • 1956

  Nyitramegyei népdalok

  Obsadenie: CM

 • 1956

  Hej, hore pod Poľanou

  Obsadenie: CMa

 • 1955

  Üveges tánc

  Obsadenie: folkb

 • 1954

  Sárdózás. Farsangi népszokás

  Obsadenie: folkb

 • 1953

  A huszárok táborozása

  Obsadenie: CMa, orch

 • 1952

  Z Brašljanice

  Obsadenie: s, t, orch

 • 1947

  Slovenské ľudové piesne

  Obsadenie: CB/CF

 • 1941

  Arass, rózsám, arass

  Obsadenie: cl, vn, vc

 • 1941

  A kanyargó Tiszta partján

  Obsadenie: cl, vn, vc

 • 1941

  Tiszta partján elaludtam

  Obsadenie: cl, vn, vc

 • 1939

  Magyar katonadalok

  Obsadenie: CMa

 • 1937

  Négy magyar népdal

  Obsadenie: vc, pf

 • Jánoshidi vásártéren

  Obsadenie: V

 • Csíkmegyei magyar népdalok

  Obsadenie: CMa

 • Gerencséri utca

  Obsadenie: V

 • Szánt a babám

  Obsadenie: V

inštrumentálne úpravy folklóru

 • Zo Slovenského Grobu

  Obsadenie: orch: 1flp, 2ob, 4cl, 2fg, 4cr, 5tr, 3tn, 2fc, tenor, euf, 2bass, tp, bat

zbor a nástroje

 • 1991

  In memoriam (amici A. Trizuljak)

  Obsadenie: CM, archi/org/pf

 • 1952

  Pieseň k posviacke organa

  Obsadenie: CM, org

 • 1931

  Omša

  Obsadenie: CB, org

 • 1930

  Ünnepi dal

  Obsadenie: CM, orch/pf

 • 1927

  Sylvesterlied

  Obsadenie: CM, org

sóla, zbor a nástroje

 • 1926

  Kann der Kelch vorübergehen

  Obsadenie: b, CM, org

hudba pre rozhlas

 • 1958

  Antigona

  Obsadenie: orch

 • 1954

  Janko Bohatier

  Obsadenie: orch

 • 1946

  Dom šťastia

  Obsadenie: orch

 • 1930

  Musik zu einem Maria-Theresia-Spiel

  Obsadenie: orch

miešaný zbor

 • 1994

  Tri latinské príslovia

  Obsadenie: CM

 • 1992

  Pásztorlegény dala

  Obsadenie: CM

 • 1992

  A csalogány

  Obsadenie: CM

 • 1992

  Virág és pillangó

  Obsadenie: CM

 • 1991

  Gospodi pomyluj-Slava

  Obsadenie: CM

 • 1990

  Iustorum animae

  Obsadenie: CM

 • 1947

  Tmy šumia

  Obsadenie: CM

 • 1941

  Boldog, kinek a béke minden vágya

  Obsadenie: CM

 • 1928

  Reformátusi ének

  Obsadenie: CM

 • 1928

  Uram, tégy csodát

  Obsadenie: CM

 • 1925

  Frohlocket dem Herrn!

  Obsadenie: CM

mužský zbor

 • 1978

  A második ének

  Obsadenie: CMa

 • 1959

  Na Demitra

  Obsadenie: CMa

 • 1951

  Pieseň o budúcej láske

  Obsadenie: CMa

detský zbor

 • 1948

  Uvítanie

  Obsadenie: CB

x