• 2007 – 2011 

  Gymnázium Kollárova, Sečovce

 • 2010 – 2013 

  Základná umelecká škola v Sečovciach (klavír)

 • 2013 – 2014 

  Štúdium harmónie a skladby u Jozefa Podprockého 

 • 2014 – 2019

  Vysoká škola múzických umení (kompozícia – Ivan Buffa)

x