08.10.

2020

Egon Krák: Beethoven di nuovo

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia Fatra, Žilina, SK

INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

10.11.

2019

Egon Krák: Crosswalk Dancing

pre barytónový saxofón a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Erik Rothenstein (sxbr), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Rastislav Štúr (dir.)

19.12.

2018

Egon Krák: In natali Domini (Narodenie Pána)

vianočné koledy pre soprán, zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Vianočný koncert SF, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miriam Garajová (s), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

30.09.

2018

Egon Krák: Umlčané múzy

Koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Sophie Daneman (s), Bork-Frithjof Smith (cn), Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)

29.07.

2018

Egon Krák: Danse de Minotaur per Quattro Celli

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival peknej hudby, Rytierská sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK

INTERPRETI: Czecho-Slovak-Cello-Quartet, Aleš Kaspřík (vc), Petr Nouzovský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

11.06.

2018

Egon Krák: Carnivorepre sláčikové okteto

Okteto pre štvoro huslí, dve violy a dve violončelá

Prvé uvedenie na Slovensku

Skalica, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto

22.03.

2018

Egon Krák: Message

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)

18.12.

2016

Egon Krák: Tarantella tempestosa

pre soprán a symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava, SK

INTERPRETI: Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Dušan Štefánek (dir.)

03.11.

2015

Egon Krák: Nocturne

Trio pre lesný roh, husle a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Karol Nitran (cr), Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

03.09.

2015

Egon Krák: Pútnici

Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

Prvé uvedenie na Slovensku

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica, SK

INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

03.09.

2015

Egon Krák: Sarabanda/Trebbia

Baletná štúdia pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica, SK

INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

21.10.

2014

Egon Krák: Guitar Concerto

pre gitaru a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Banskobystrické hudobné dni, Štátna opera, Banská Bystrica, SK

INTERPRETI: Adam Marec (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)

05.03.

2014

Egon Krák: Bonjour, M. Charpentier!

Strena per chitarra, pianoforte, contrabbasso e percussione

Prvé uvedenie na Slovensku

Radnica, Cikkerova sieň, Banská Bystrica, SK

INTERPRETI: Adam Marec (gui), Eva Varhaníková (pf), Róbert Ragan (cb), Peter Solárik (bat)

05.07.

2013

Egon Krák: Cirillo-Metodiada

Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nitra, SK

INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

06.12.

2012

Egon Krák: Pacora Concerto

pre husle, cimbal, kontrabas a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia Fatra, Žilina, SK

INTERPRETI: Pacora Trio, Štátny komorný orchester Žilina, Michal Vaňouček (dir.)

14.11.

2012

Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

pre husle (klarinet), violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

Premiéra revidovanej verzie.

03.11.

2011

Egon Krák: Kotowaza Symphony

pre soprán, bas a symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia Fatra, Žilina, SK

INTERPRETI: Nao Higano (s), Jozef Benci (b), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

22.09.

2011

Egon Krák: Symfónia ELF

pre veľký orchester (venované pamiatke Gustava Mahlera k storočnici jeho úmrtia)

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ernst Theis (dir.)

06.03.

2011

Egon Krák: I Have Met My Own Death Yesterday

In memoriam Alberto Giacometti

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislava Gaines Spišáková (sxa), Monika Csibová (pf)

08.12.

2010

Egon Krák: Milenci v mesačnom svite

na pamiatku Marca Chagalla

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Daniela Blesáková (fl), Mária Blesáková (pf)

02.12.

2010

Egon Krák: Jazzphony Concerto

pre jazzový súbor a symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: John Salerno (sxs), Erik Rothenstein (sxbr), Adam Gaines (tr), Matúš Jakabčic (elgui), Klaudius Kováč (pf), Róbert Ragan (cb), Peter Solárik (dr), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

14.10.

2010

Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI

Prvé uvedenie na Slovensku

Pálffyho palác na Zámockej ul., Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

Premiéra revidovanej verzie.

12.10.

2010

Egon Krák: Hlas Parthenopé

Trio pre hoboj, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

23.06.

2010

Egon Krák: Cadenza

per quattro chitarri

Prvé uvedenie na Slovensku

Medzinárodný festival Divergencie, Skalica, SK

INTERPRETI: Bratislavské gitarové kvarteto

08.04.

2010

Egon Krák: Corale, fuga e epilogo per archi

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia Fatra, Žilina, SK

INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Pavol Tužinský (dir.)

08.11.

2008

Egon Krák: Nová harmónia

Pocta Paulovi Klee

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ivan Buffa (pf)

11.09.

2008

Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem

pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenská filharmónia, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)

17.02.

2008

Egon Krák: Ariane...still is here (Ariadna...stále je tu)

Tanečné interlúdium pre harfu a orchestra

Prvé uvedenie na Slovensku

Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

05.12.

2007

Egon Krák: Purgatorio pre klarinet, trúbku, trombón a elektroakustický záznam

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Alexander Stepanov (cl), Jurij Blinov (tr), Albert Hrubovčák (tn)

20.09.

2007

Egon Krák: Mi<sup>&#9837;</sup>cro

Prvé uvedenie na Slovensku

Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

21.10.

2006

Egon Krák: Corpus per otti voci

Prvé uvedenie na Slovensku

Banská Bystrica, SK

INTERPRETI: Soozvuk, Zuzana Chlpíková (dir.)

10.01.

2006

Egon Krák: SOUFFLE

pre klarinet a elektroakustický digitálny záznam

Prvé uvedenie na Slovensku

Francúzsky inštitút, Bratislava, SK

INTERPRETI: Alexander Stepanov (cl)

14.12.

2004

Egon Krák: Lettres de mon moulin

Trois chansons, cycle des visions provencales d'après Alphonse Daudet

Prvé uvedenie na Slovensku

Ateliér XXI, Koncertné štúdio č. 5, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jana Pastorková (s)

06.10.

2004

Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI

Prvé uvedenie na Slovensku

Súčasné Stredy, UPC, Mlynská dolina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto

18.11.

2002

Egon Krák: Au jardin d'amour

Cycle des chansons d'après la poésie française

Prvé uvedenie na Slovensku

Štúdio 2, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, SK

INTERPRETI: Jana Pastorková (s)

11.11.

2002

Egon Krák: Ave Regina coelorum

Hymnus

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štefan Sedlický (zbm.)

12.11.

1999

Egon Krák: Lettres de mon moulin

Quattre pieces d après Alphonse Daudet, Instrumental version

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Denisa Benčová (gui), Andrej Rusnák (vbf), Intervalles

06.02.

1996

Egon Krák: Spiritus tuus in nobis

Sláčikové kvarteto č. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

12.02.

1995

Egon Krák: Sonate en deux expressions caractéristiques françaises

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Rusó (pf)

26.11.

1994

Egon Krák: Te lucis ante terminum

hymnus pre soprán, detský zbor a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.), Detský zbor Československého rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)

10.04.

1994

Egon Krák: I Have Met My Own Death Yesterday

In memoriam Alberto Giacometti

Prvé uvedenie na Slovensku

komorný koncert Spolku koncertných umelcov, SK

18.02.

1989

Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

pre husle (klarinet), violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

?

Egon Krák: Dve ódy Jána Hollého

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

?

Egon Krák: Responsio II

pre basklarinet, violončelo, harfu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

06.10.

2015

Egon Krák: Pútnici

Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

Prvé uvedenie v zahraničí

Sála UNESCO, Paríž, FR

INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

12.12.

2013

Egon Krák: Cirillo-Metodiada

Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Temple Neuf, Štrasburg, FR

INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

10.03.

2013

Egon Krák: Sarabanda/Trebbia

Baletná štúdia pre symfonický orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Praha, CZ

INTERPRETI: Pražská komorní filharmonie, Jiří Bělohlávek (dir.)

26.05.

2011

Egon Krák: Candlelight – Horiaca svieca

pre gitaru a klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Sala Mompou de Sgae, Barcelona, ES

INTERPRETI: Adam Marec (gui), Eva Varhaníková (pf)

17.12.

2007

Egon Krák: Mi<sup>&#9837;</sup>cro

Prvé uvedenie v zahraničí

Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

1958

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 08.10.

  2020

  Egon Krák: Beethoven di nuovo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia Fatra , Žilina , SK

  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 10.11.

  2019

  Egon Krák: Crosswalk Dancing

  pre barytónový saxofón a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Erik Rothenstein (sxbr), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Rastislav Štúr (dir.)

 • 19.12.

  2018

  Egon Krák: In natali Domini (Narodenie Pána)

  vianočné koledy pre soprán, zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Vianočný koncert SF , Koncertná sieň SF , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Miriam Garajová (s), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 30.09.

  2018

  Egon Krák: Umlčané múzy

  Koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Sophie Daneman (s), Bork-Frithjof Smith (cn), Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)

 • 29.07.

  2018

  Egon Krák: Danse de Minotaur per Quattro Celli

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival peknej hudby , Rytierská sála Starého zámku , Banská Štiavnica , SK

  INTERPRETI: Czecho-Slovak-Cello-Quartet, Aleš Kaspřík (vc), Petr Nouzovský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

 • 11.06.

  2018

  Egon Krák: Carnivorepre sláčikové okteto

  Okteto pre štvoro huslí, dve violy a dve violončelá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Skalica , SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto

 • 22.03.

  2018

  Egon Krák: Message

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)

 • 18.12.

  2016

  Egon Krák: Tarantella tempestosa

  pre soprán a symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Lívia Ághová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Dušan Štefánek (dir.)

 • 03.11.

  2015

  Egon Krák: Nocturne

  Trio pre lesný roh, husle a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Malá sála Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Karol Nitran (cr), Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 03.09.

  2015

  Egon Krák: Pútnici

  Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie , Banská Štiavnica , SK

  INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

 • 03.09.

  2015

  Egon Krák: Sarabanda/Trebbia

  Baletná štúdia pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie , Banská Štiavnica , SK

  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

 • 21.10.

  2014

  Egon Krák: Guitar Concerto

  pre gitaru a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Banskobystrické hudobné dni , Štátna opera , Banská Bystrica , SK

  INTERPRETI: Adam Marec (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)

 • 05.03.

  2014

  Egon Krák: Bonjour, M. Charpentier!

  Strena per chitarra, pianoforte, contrabbasso e percussione

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Radnica, Cikkerova sieň , Banská Bystrica , SK

  INTERPRETI: Adam Marec (gui), Eva Varhaníková (pf), Róbert Ragan (cb), Peter Solárik (bat)

 • 05.07.

  2013

  Egon Krák: Cirillo-Metodiada

  Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nitra , SK

  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 06.12.

  2012

  Egon Krák: Pacora Concerto

  pre husle, cimbal, kontrabas a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia Fatra , Žilina , SK

  INTERPRETI: Pacora Trio, Štátny komorný orchester Žilina, Michal Vaňouček (dir.)

 • 14.11.

  2012

  Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

  pre husle (klarinet), violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 03.11.

  2011

  Egon Krák: Kotowaza Symphony

  pre soprán, bas a symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia Fatra , Žilina , SK

  INTERPRETI: Nao Higano (s), Jozef Benci (b), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 22.09.

  2011

  Egon Krák: Symfónia ELF

  pre veľký orchester (venované pamiatke Gustava Mahlera k storočnici jeho úmrtia)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ernst Theis (dir.)

 • 06.03.

  2011

  Egon Krák: I Have Met My Own Death Yesterday

  In memoriam Alberto Giacometti

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ladislava Gaines Spišáková (sxa), Monika Csibová (pf)

 • 08.12.

  2010

  Egon Krák: Milenci v mesačnom svite

  na pamiatku Marca Chagalla

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenský rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Daniela Blesáková (fl), Mária Blesáková (pf)

 • 02.12.

  2010

  Egon Krák: Jazzphony Concerto

  pre jazzový súbor a symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Historická budova SND , Bratislava , SK

  INTERPRETI: John Salerno (sxs), Erik Rothenstein (sxbr), Adam Gaines (tr), Matúš Jakabčic (elgui), Klaudius Kováč (pf), Róbert Ragan (cb), Peter Solárik (dr), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 14.10.

  2010

  Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Pálffyho palác na Zámockej ul. , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

 • 12.10.

  2010

  Egon Krák: Hlas Parthenopé

  Trio pre hoboj, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Dvorana , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 23.06.

  2010

  Egon Krák: Cadenza

  per quattro chitarri

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Medzinárodný festival Divergencie , Skalica , SK

  INTERPRETI: Bratislavské gitarové kvarteto

 • 08.04.

  2010

  Egon Krák: Corale, fuga e epilogo per archi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia Fatra , Žilina , SK

  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Pavol Tužinský (dir.)

 • 08.11.

  2008

  Egon Krák: Nová harmónia

  Pocta Paulovi Klee

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ivan Buffa (pf)

 • 11.09.

  2008

  Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem

  pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenská filharmónia , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)

 • 17.02.

  2008

  Egon Krák: Ariane...still is here (Ariadna...stále je tu)

  Tanečné interlúdium pre harfu a orchestra

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Malá sála Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • 05.12.

  2007

  Egon Krák: Purgatorio pre klarinet, trúbku, trombón a elektroakustický záznam

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenský rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Alexander Stepanov (cl), Jurij Blinov (tr), Albert Hrubovčák (tn)

 • 20.09.

  2007

  Egon Krák: Micro

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kvintový Dvojkoncert , Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 21.10.

  2006

  Egon Krák: Corpus per otti voci

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Banská Bystrica , SK

  INTERPRETI: Soozvuk, Zuzana Chlpíková (dir.)

 • 10.01.

  2006

  Egon Krák: SOUFFLE

  pre klarinet a elektroakustický digitálny záznam

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Francúzsky inštitút , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Alexander Stepanov (cl)

 • 14.12.

  2004

  Egon Krák: Lettres de mon moulin

  Trois chansons, cycle des visions provencales d'après Alphonse Daudet

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Ateliér XXI , Koncertné štúdio č. 5, Slovenský rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Jana Pastorková (s)

 • 06.10.

  2004

  Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Súčasné Stredy , UPC, Mlynská dolina , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto

 • 18.11.

  2002

  Egon Krák: Au jardin d'amour

  Cycle des chansons d'après la poésie française

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Štúdio 2, Štátna vedecká knižnica , Banská Bystrica , SK

  INTERPRETI: Jana Pastorková (s)

 • 11.11.

  2002

  Egon Krák: Ave Regina coelorum

  Hymnus

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Veľký evanjelický kostol , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Štefan Sedlický (zbm.)

 • 12.11.

  1999

  Egon Krák: Lettres de mon moulin

  Quattre pieces d après Alphonse Daudet, Instrumental version

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos , Moyzesova sieň , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Denisa Benčová (gui), Andrej Rusnák (vbf), Intervalles

 • 06.02.

  1996

  Egon Krák: Spiritus tuus in nobis

  Sláčikové kvarteto č. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Moyzesova sieň SF , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

 • 12.02.

  1995

  Egon Krák: Sonate en deux expressions caractéristiques françaises

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Rusó (pf)

 • 26.11.

  1994

  Egon Krák: Te lucis ante terminum

  hymnus pre soprán, detský zbor a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Slovenský rozhlas, Štúdio 2 , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.), Detský zbor Československého rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)

 • 10.04.

  1994

  Egon Krák: I Have Met My Own Death Yesterday

  In memoriam Alberto Giacometti

  Prvé uvedenie na Slovensku

  komorný koncert Spolku koncertných umelcov , SK

 • 18.02.

  1989

  Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

  pre husle (klarinet), violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Moyzesova sieň , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • Egon Krák: Dve ódy Jána Hollého

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

 • Egon Krák: Responsio II

  pre basklarinet, violončelo, harfu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 06.10.

  2015

  Egon Krák: Pútnici

  Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Sála UNESCO , Paríž , FR

  INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

 • 12.12.

  2013

  Egon Krák: Cirillo-Metodiada

  Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Temple Neuf , Štrasburg , FR

  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 10.03.

  2013

  Egon Krák: Sarabanda/Trebbia

  Baletná štúdia pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Praha , CZ

  INTERPRETI: Pražská komorní filharmonie, Jiří Bělohlávek (dir.)

 • 26.05.

  2011

  Egon Krák: Candlelight – Horiaca svieca

  pre gitaru a klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Sala Mompou de Sgae , Barcelona , ES

  INTERPRETI: Adam Marec (gui), Eva Varhaníková (pf)

 • 17.12.

  2007

  Egon Krák: Micro

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Setkávání nové hudby plus+ , Koncertná sála HF JAMU , Brno , CZ

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)

x