• 1982 - 1990

  ĽŠU v Piešťanoch (klavír - Monika Pavláková)

 • 1986 - 1990

  mimoriadna žiačka Konzervatória v Bratislave (Peter Čerman)

 • 1990 - 1994

  Konzervatórium v Bratislave (Peter Čerman, Eva Pappová)

 • 1994 - 2001

  VŠMU v Bratislave (Daniela Varínska, Cyril Dianovský a Ida Černecká)

 • 2001 - 2004

  VŠMU v Bratislave, doktorandské štúdium (Ida Černecká)

Bajuszová pravidelne účinkuje na domácich festivaloch a prehliadkach (Melos-Étos, Nová slovenská hudba, Prehliadka mladých koncertných umelcov, Hudba na hrade, Orfeus, Večery novej hudby a ď.). Koncertne vystúpila v Maďarsku, Českej republike a v Rakúsku. Ako sólistka účinkovala s viacerými orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava, Cappella Istropolitana, ŠKO Žilina a ď.). Realizovala nahrávky pre Rozhlas a televíziu Slovenska.

Výraznú časť jej umeleckej činnosti tvorí uvádzanie a propagácia menej známych klavírnych titulov ako aj pôvodnej tvorby slovenských autorov, z ktorej sú jej mnohé diela dedikované, mnohé premiérovala a nahrala na CD. Pedagogicky pôsobí ako docentka VŠMU v Bratislave.

„Výrazná predstaviteľka mladej interpretačnej generácie. Popri zodpovednom rešpektovaní autorových požiadaviek dokáže zladiť jeho štýl s vlastným tvorivým vkladom. ’Zeljenkovu ,klavírnu symfóniu‘ (Sonátu č. 9, pozn. VČ)... netlmočila iba z notového zápisu, (ale) oživila a ozvláštnila ju svojou optikou, prepojac a zjednotiac všetky vrstvy hudobného organizmu a idiomatizovaného hudobného jazyka." (Lýdia Dohnalová, Hudobný život 2002/1, s. 13.) (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 32-33.)

x