Personálna bibliografia

 • 2005

  [z čes. do slov. prel. Zora Špačková – ilustr. Jiří Votruba – notový zápis piesní Magdaléna Bajuszová]: Sing a song with us

  Príroda, Bratislava
  (ISBN 8007014098)

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Magdaléna Dianovská

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 32 – 33
  (ISBN 80-88884-39-X)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka : 24 prelúdií pre klavír [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 51 – 52

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Klavírna suita v 20.storočí [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 37 – 38

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: (Ne)známa hudba v RTVS

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 7

 • 2017

  HUSKA, Michal: Päť odtieňov klavírneho kvinteta

  Opera Slovakia, 2017 (7. 5.)

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 6

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Jozef Kolkovič 60

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 5 – 6

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie [rozhovor]

  S Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 30 – 32

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 2

 • 2015

  LENNER, Eduard: Albrechtina. Impozantný suitový večer

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 4

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina. Klavírna suita na štyri spôsoby

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 4 – 5

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Bartók a Slovensko

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 5

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 10

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Klavírne sonáty trocha inak

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 3

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Radosť z komorného muzicírovania

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 10

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 3

 • 2013

  BERGER, Igor: Uponáhľaný Beethoven vs. strhujúci Korsakov

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 2

 • 2013

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 12

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky Piano music [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 35

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 2

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 9

 • 2011

  MARTON, Ivan: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8

 • 2011

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8 – 9

 • 2010

  SEREČINOVÁ, Andrea: Klaviristka, ktorá objavuje novú hudbu

  Pravda, 2010 (15. 11.), č. 263, s. 42 – 43

 • 2010

  ŠUBA, Andrej: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 9, s. 3

 • 2010

  HORKAY, Tamás: BHS 2009 : Klavírne recitály

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 26

 • 2010

  ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 3

 • 2009

  TÓTH, Miro – BAJUSZOVÁ, Magdaléna: Z hudby do reality sa vracia ťažko

  Žurnál, 2009, roč. 3, č. 6, s. 32 – 35

 • 2008

  LINDTNEROVÁ, Jana: Večery novej hudby : Struny, kladivká, paličky

  Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 11, s. 8

 • 2008

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie. Francúzsko-slovenská noc komornej hudby

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 10, s. 4

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Beethoven, Schubert, Bartók [recenzia CD]

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 4, s. 34 – 35

 • 2007

  BUFFA, Ivan: Večery novej hudby 2007

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 12 – 13

 • 2007

  RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 2

 • 2007

  HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 4 – 5

 • 2007

  KATINA, Peter: Joseph Kolkovich: Nine Preludes, Silent Tears of Fathers

  Hudba, 2007, roč. 2, č. IV. Q, s. 88

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 2, s. 14 – 16

 • 2004

  BERGER, Igor: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 3, s. 25 – 26

 • 2004

  GLOSOVÁ, Daniela: ŠKO v decembri

  Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 2, s. 20

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Excelentná pianistka

  Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 4, s. 21

 • 2003

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Defilé mladých interpretov

  Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 2, s. 19 – 20

x