• 1973 – 1979

  Konzervatórium v Bratislave (violončelo – Gustáv Večerný, Karol Filipovič)

 • 1979 – 1983

  VŠMU (violončelo – Jozef Podhoranský)

 • 1992

  VŠMU, umelecká ašpirantúra

 • 1991 – 1992

  Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (výnimočný študent komornej hry – Franz Samohyl, Günter Pichler)

 • 1983 – 1984

  štipendista Slovenského hudobného fondu

 • -

  majstrovské interpretačné kurzy: Usi Wiesel, László Mező, Rudolf Nel, Michail Chomicer, Martin Lovett, Norbert Brainin, Siegmunt Nissel

 • 1975

  zakladajúci člen Moyzesovho kvarteta

 • 1984 – 1985

  člen Vojenského umeleckého súboru

 • od 1986

  člen Slovenskej filharmónie

 • od 1986

  člen komorného súboru Solisten der Salzburgen Mozart-Serenaden

 • od 1997

  člen sláčikového tria Amadé

 • od 1983

  pedagóg hry na violončele na VŠMU (2002 docent, 2012 profesor)

 • 1990 – 1994

  člen umeleckej rady vydavateľstva Opusu

 • 1994 – 1997

  člen kolégia riaditeľa Slovenskej filharmónie

 • 1996 – 1998

  člen pracovnej skupiny akreditačnej komisie

 • 1997 – 2002

  člen predstavenstva Spolku koncertných umelcov

 • od 1998

  člen Komisie koncertných umelcov Hudobného fondu

 • 2002

  zakladateľ medzinárodného festivalu umenia Hudba Modre

 • 2003

  zakladateľ Slovenského festivalu umenia Hudba Trnave

 • od 2008

  koncertný majster skupiny violončiel Slovenskej filharmónie

 • 2008

  zakladateľ a dramaturg Medzinárodného festivalu komornej hudby Divergencie v Skalici

„Pre Jána Slávika je charakteristická vyspelá technická zručnosť, ktorá mu umožňuje budovať sólistický repertoár bez obmedzenia. Jeho kvalitná intonácia a muzikantská zaangažovanosť pôsobí veľmi sugestívne a priamo sa prenáša na poslucháča. Slávikov repertoár obsahuje kompozície všetkých štýlových období, no ťažiskom je hudba 20. storočia, domáca i zahraničná, pričom sám neraz svojimi výkonmi podnietil a inšpiroval vznik nových kompozícií pre svoj nástroj, ktoré aj premiérovo uviedol. Je vyhľadávaným komorným hráčom, keďže má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Nevyhýba sa nijakým novátorským projektom, ku ktorým pristupuje s rovnakým zanietením ako k tradičným hodnotám domácej i svetovej violončelovej i komornej literatúry.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 137-141.)

Ján Slávik sa venuje komornej a sólistickej hre. Je zakladajúcim členom Moyzesovho kvarteta, s ktorým odohral tisícky koncertov takmer vo všetkých štátoch Európy, v USA, v Kanade i v Japonsku a nahral viac ako 30 CD. Popri tom je členom komorného súboru Sólisti salzburgských Mozartových serenád (Solisten der Salzburgen Mozart-Serenaden), sláčikového tria Amadé ako aj členom viacerých klavírnych trií, kde spoluúčinkuje s významnými slovenskými interpretmi (Alexander Jablokov, František Török a Stanislav Mucha, Daniela Varínska a Katarína Brejková). V rámci komornej hry ďalej spolupracuje s Jurajom Čižmarovičom, Alexandrom Lakatošom, Haraldom Neratom, Jozefom Podhoranským, Eugenom Prochácom, Tomášom Gaálom, Gabrielou Hamarovou, Eleonórou Slaničkovou-Škutovou, Mariánom Lapšanským, Ivanom Gajanom, Pavlom Virágom, Igorom Fáberom, Branislavom Dugovičom, Aladárom Jánoškom, Martinom Krajčom, Zuzanou Törökovou, Katarínou Turnerovou, Gabrielou Beňačkovou, Nao Higano, Petrom Mikulášom a tiež s Janáčkovým kvartetom a Kubínovým kvartetom.

Ako sólista spolupracoval so všetkými významnými slovenskými orchestrami, s orchestrom Barcelona Simfonietta a Salzburgským komorným orchestrom. Jeho dirigentskými partnermi boli Adolf Vykydal, Bystrík Režucha, Róbert Stankovský, Karol Kevický, Ondrej Lenárd, Leoš Svárovský, Bohdan Warchal, Jack van Steen, Hideaki Umeda, Harald Nerat, Joan Luis Moraleda, Stephen Somary. Koncertoval v rámci všetkých významných domácich hudobných festivaloch, v zahraničí vystúpil na festivaloch Wurzer Sommerkonzerte (Nemecko), Mladé pódium Karlove Vary, Festival Haute-Savoi (Francúzsko), Vendrell – Festival international de Musica Pau Casals (Španielsko), Medzinárodný hudobný festival Ľubľana (Slovinsko), Sommerkonzerte Langenargen (Nemecko), Festival Est-Ouest Die (Francúzsko), Neue Musik Hannover (Nemecko) a i.

Pravidelne vedie majstrovské interpretačné kurzy (napr. 3. letné interpretačné kurzy v Žiline, Čírenie talentov v Dolnom Kubíne, Medzinárodné interpretačné kurzy v Komárne, ďalej workshopy v Žiline a Dolnom Kubíne).

x