Personálna bibliografia

 • 2004

  História Žiliny 4 – Hudobná história Žiliny

  EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  SEREČINOVÁ, Andrea: Hudba, to je rehoľa - nepozná sviatky ani nedele ... Bohumil Urban (1935 - 2019)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 18

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Pocta Bohumilovi Urbanovi

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 9

 • 2005

  FILIPPI, Elena: Jubileá : Bohumil Urban

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 3, s. 4 – 5

 • 1990

  ČÍŽIK, Vladimír: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 4, s. 3

 • 1988

  TVRDOŇ, Igor: Z koncertov v Stredoslovenskom kraji

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 21, s. 3

 • 1987

  LENGYEL, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 87

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 10, s. 2

 • 1985

  CENKOVÁ, Klára: Bohumil Urban 50-ročný

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 3, s. 7

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia 84

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 9, s. 1

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Výsledok užitočnej spolupráce

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 7, s. 2

 • 1974

  KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Nový orchester na Slovensku

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 11, s. 1

Bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1995

  FILIPPI, Elena: Bohumil Urban

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 2, s. 2

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2002

  KOBELLA, P. (ed.): Základná umelecká škola Ladislava Árvaya Žilina 1927 – 2002

  EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity
  (EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity)

 • 2001

  GLASNÁKOVÁ, Kveta (ed.): Konzervatórium Žilina 1951 – 2001

 • 1999

  FILIPPI, Elena (ed.): SLOVAK SINFONIETTA [Bulletin k 25. výročiu ŠKO Žilina]

x