• 2015

  Cena Jána Cikkera

  za dlhoročný tvorivý prístup a šírenie diela J. Cikkera

  udeľuje Nadácia Jána Cikkera v Bratislave

 • 2001

  Genius loci Zboru Žilincov

  za celoživotnú pedagogickú a dirigentskú činnosť pre rozvoj hudobného života Žiliny

 • 1998

  Medaila sv. Gorazda

  za dlhodobé vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého školstva

 • 1970

  Vzorný učiteľ

x