Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1984

  Ako sa rodí symfónia

  Život, 1984, roč. 34, č. 18, s. 22 – 23

 • 1981

  Prihovára sa hudbou : hosť v Malej galérii Života

  Život, 1981, roč. 31, č. 47, s. 6 – 7

 • 1981

  Symfónia na všedný deň

  hosť Nového slova - národný umelec Alexander Moyzes

  Nové slovo, 1981, roč. 23, č. 36, s. 13

 • 1979

  Sviatok v Redute

  pred premiérou 10. symfónie op. 77 hovoríme s jej autorom

  Večerník, 3.5.1979, roč. 24, č. 86, s. 5

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2019

  ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

  Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 64 – 67

 • 2017

  ČERBOVÁ, Zuzana: Alexander Moyzes: Sonáta e-mol, op. 2 pre klavír. Problematika pramennej základne

  Hudební věda, 2017, roč. 54, č. 1, s. 71 – 88

 • 2012

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 2, s. 190 – 210

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, Bratislava

 • 2000

  LENGOVÁ, Jana: Poznámky k prvému tvorivému obdobiu Alexandra Moyzesa

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, s. 257 – 265

 • 1988

  VAJDA, Igor: Slovenská opera

  Opus, Bratislava, s. 30 – 31, 126 – 129

 • 1985

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Estetické predstavy Alexandra Moyzesa a ich význam v 30. rokoch

  Zrod a vývoj slovenskej hudobnej moderny (zborník z konferencie BHS 1983), 1985, Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava, s. 42 – 45

 • 1980

  BURLAS, Ladislav: Estetika medzivojnovej hudobnej moderny

  Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918–1939) (zborník z konferencie BHS 1977), 1980, Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava, s. 17 – 21

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 163 – 189

 • 1947

  ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

  Závodský, Bratislava, s. 15 – 40

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 2

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2019

  29. ročník medzinárodného festivalu, 8 - 13. apríl, Dom umenia Fatra

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5

 • 2019

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 3

 • 2019

  KAMENSKÁ, Martina: Projekt KLAVIA2RA pokračoval česko-slovenskými večermi

  Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 22 – 23
  (Jazzová sonáta pre dva klavíry )

 • 2019

  HILBERTOVÁ, Martina: Dokázali zakázať aj skladbu, v ktorej nie je ani jedno slovo. Filharmónia hrala z trezoru

  Sme - Kultúra, 2019

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Operný koncert mladých ruských sólistov na záver festivalu Allegretto Žilina

  Operaslovakia, 2019

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Songs : Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 57

 • 2017

  BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 28

 • 2017

  JANOVSKÝ, Andrej: Pocta Alexandrovi Moyzesovi

  TATRY, 2017, č. 1, s. 30

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

  Mimoriadny koncert SOSR-u

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8 – 9

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

  Klavírna sonáta na Slovensku

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8

 • 2016

  (red): Spomienka na Alexandra Moyzesa

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 12

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 51 – 52

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie

  Jubilanti

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 5

 • 2015

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 7 – 8

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 5

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice : Október v znamení slovensko-českej vzájomnosti

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 11

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 7, 9

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: SF 65

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 2

 • 2012

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti

  Cappella Istropolitana

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 14

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Osudy a ideály

  .týždeň, 2006 (18. 12.), č. 51 – 52, s. 86 – 89

 • 2006

  HATRÍK, Juraj: Con brio... ako malá arcimboldovská skica Alexandra Moyzesa, môjho učiteľa

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 44

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Cesty profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry z aspektu tvorivého odkazu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 43 – 46

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Moyzesova hudba je univerzálna (rozhovor s P. Breinerom)

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 46

 • 1995

  JURÍK, Marián: Venované M. a A. Moyzesovi

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 1, s. 2

 • 1984

  Hold básnikovi hudby

  Posledná rozlúčka s národným umelcom A. Moyzesom

  Pravda, 28.11.1984, roč. 65, č. 282, s. 1

 • 1984

  PALOVČÍK, Michal: Nad uzavretým umeleckým dielom

  Za národným umelcom prof. Alexandrom Moyzesom

  Pravda, 27.11.1984, roč. 65, č. 281, s. 5

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Za národným umelcom A. Moyzesom

  Práca, 23.11.1984, roč. 39, č. 278, s. 6

 • 1984

  BACHLEDA, Stanislav: Odišiel Alexander Moyzes

  Večerník, 21.11.1984, roč. 29, č. 230, s. 5

 • 1984

  Odišiel zakladateľ národnej hudby

  Za národným umelcom prof. Alexandrom Moyzesom

  Rytmus, 1984, roč. 35, č. 12, s. 3

 • 1984

  BACHLEDA, Stanislav: Za Alexandrom Moyzesom

  Nové slovo, 1984, roč. 26, č. 48, s. 22

 • 1984

  ČEREVKA, Vladimír: Zostáva v pamäti ľudí

  In memoriam národný umelec Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 24, s. 4

 • 1984

  SUCHOŇ, Eugen: Môj priateľ a spolubojovník. In memoriam národný umelec Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 24, s. 5

 • 1984

  FERENCZY, Oto: Zostáva v pamäti ľudí

  In memoriam národný umelec Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 24, s. 4

 • 1984

  BURLAS, Ladislav: Osobnosť zakladateľského významu - Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 24, s. 5

 • 1984

  OČENÁŠ, Andrej: Na rozlúčku s drahým profesorom

  Zomrel národný umelec prof. A. Moyzes

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 23, s. 1

 • 1984

  HRČKOVÁ, Naďa: Neopakovateľný zjav - Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 23, s. 1

 • 1983

  PALOVČÍK, Michal: Dedikované skladby

  Pravda, 21.9.1983, roč. 64, č. 223, s. 5

 • 1983

  BERGER, Igor: Alexander Moyzes: Desať ľudových piesní pre detský zbor a klavír

  Rytmus, 1983, roč. 34, č. 4, s. 2 – 3

 • 1981

  jml: Priekopník slovenskej hudby

  Národný umelec Alexander Moyzes 75-ročný

  Smena, 5.9.1981, roč. 34, č. 210, s. 7

 • 1981

  BURLAS, Ladislav: Tvorivý génius v službách ľudu

  Životné jubileum národného umelca prof. Alexandra Moyzesa

  Pravda, 4.9.1981, roč. 62, č. 209, s. 5

 • 1981

  ip: Osobnosť zakladateľských činov

  Národný umelec Alexander Moyzes 75- ročný

  Práca, 4.9.1981, roč. 36, č. 209, s. 6

 • 1981

  ýs: Významný predstaviteľ slovenskej hudby

  Národný umelec Alexander Moyzes 75- ročný

  Ľud, 4.9.1981, roč. 34, č. 209, s. 5

 • 1981

  BAGIN, Pavol: Hold a vďaka nestorovi, jubilujúcemu národnému umelcovi Alexandrovi Moyzesovi

  Večerník, 4.9.1981, roč. 26, č. 174, s. 7

 • 1981

  BERGER, Igor: Alexander Moyzes: K 75. narodeninám skladateľa

  Rytmus, 1981, roč. 32, č. 9, s. 6

 • 1981

  BURLAS, Ladislav: Úvahy k sedemdesiatym piatym narodeninám Alexandra Moyzesa

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 17, s. 1 a 3

 • 1981

  MESÁROŠOVÁ, Marcela: Zborovo-vokálna Jihlava ´80

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 8
  (Niže veľkej lúky)

 • 1980

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Gramorecenzia : Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 15, s. 5

 • 1979

  PALOVČÍK, Michal: Umelecký pozdrav jubilantovi

  Dedikácia Symfonickému orchestru Čs. rozhlasu

  Pravda, 18.5.1979, roč. 60, č. 115, s. 5

 • 1979

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Umenie je príliš vážna záležitosť aby sa dalo robiť polovičato

  Hudobný život, 22.1.1979, roč. 11, č. 2, s. 1

 • 1978

  PALOVČÍK, Michal: Alexander Moyzes

  Pravda, 18.8.1978, roč. 11, č. 33, s. 4

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 7
  (Povesť o Jánošíkovi)

 • 1977

  HORNOVESKÁ, Ľubica: SĽUK - A. Moyzesovi

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 1, s. 7

 • 1971

  m: Národný umelec profesor Alexander Moyzes

  osobitý, invenčný, hľadajúci

  , roč. 3, č. 16, s. 3

 • 1958

  -r-: Tibor Gašparek hovorí o novej skladbe A. Moyzesa

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 4, s. 158 – 159

Bibliografia – Recenzie

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: Gramorecenzie: Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 11, s. 5
  (Symfónia č. 1 D dur, op. 4, V jeseni)

Bibliografia – Knižné monografie

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava

 • 1956

  BURLAS, Ladislav: Alexander Moyzes

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Poetická suita pre husle a klavír, op. 35

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 228 – 232

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Jazzová sonáta pre dva klavíry, op. 14/2

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 138 – 142

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4/31

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 133 – 137

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 142 – 148

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Dolu Váhom, suita pre symfonický orchester, op. 26

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 149 – 153

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Symfónia č. 7 pre veľký orchester op. 50

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 1, s. 12 – 15, 22

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Poetická suita pre husle a klavír op. 35

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 1 – 2, s. 18 – 20

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur op. 17

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 16 – 19

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: 1. symfónia D dur op. 4/31

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 1 – 2, s. 16 – 18

 • 1986

  BERGER, Igor: Alexander Moyzes: 4. sláčikové kvarteto

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 17, s. 4

 • 1984

  BERGER, Igor: Alexander Moyzes: Symfónia č. 12 pre veľký orchester, op. 83

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 15, s. 3

 • 1983

  BERGER, Igor: Alexander Moyzes: 3. sláčikové kvarteto, dielo 83

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 7, s. 3

 • 1979

  BERGER, Igor: Alexander Moyzes: Niže veľkej lúky

  Rytmus, 1979, roč. 30, č. 2, s. 5

 • 1979

  HATRÍK, Juraj: X. a XI. symfónia Alexandra Moyzesa (marginálie k vlastným zážitkom)

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 25, s. 5

 • 1979

  HATRÍK, Juraj: X. a XI. symfónia Alexandra Moyzesa (marginálie k vlastným zážitkom)

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 23, s. 5

 • 1978

  BERGER, Igor: Alexander Moyzes: Ej, volari, volari

  Rytmus, 1978, roč. 29, č. 2, s. 5

 • 1974

  -k-: Alexander Moyzes: Vatry na horách – symfonická suita, op. 71

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 20, s. 5

 • 1974

  KAMENICKÝ, Juraj: Alexander Moyzes: IX. symfónia

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 11, s. 3, 7

 • 1960

  BURLAS, Ladislav: Baladická kantáta, 55. dielo Alexandra Moyzesa

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 9, s. 430 – 434

 • 1958

  BURLAS, Ladislav: Husľový koncert Alexandra Moyzesa

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 6, s. 236 – 239

x