25.11.

2004

Alexander Moyzes: Symfónia č. 8, op. 64

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Hommage à Moyzes, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)

18.02.

1994

Alexander Moyzes: Koncert pre klavír a orchester op. posthum

pôv. Concertino op.18 pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ida Černecká (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

25.11.

1992

Alexander Moyzes: Ave Maria

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Holičková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)

28.09.

1985

Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84

"Venované kvartetu môjho mena"

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

17.02.

1984

Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

11.11.

1981

Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)

22.02.

1978

Alexander Moyzes: Balada

Zbor na slová básne "Pltník" od Svetozára Hurbana-Vajanského

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)

07.02.

1977

Alexander Moyzes: Povesť o Jánošíkovi

Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

12.10.

1976

Alexander Moyzes: Sonatína op. 75

pre flautu a gitaru

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

13.05.

1976

Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74

Symfonická štúdia pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Carl Melles (dir.)

11.05.

1975

Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

Koncertantná predohra pre komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)

20.10.

1974

Alexander Moyzes: Vatry na horách op. 71

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

03.05.

1973

Alexander Moyzes: Stráž domova op. 70

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)

26.09.

1971

Alexander Moyzes: Symfónia č. 9, op. 69

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

03.12.

1970

Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63

pre husle a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň, Trnava, SK

INTERPRETI: Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)

23.09.

1970

Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

04.11.

1967

Alexander Moyzes: Udatný kráľ op. 60

Opera

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

28.09.

1967

Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

22.02.

1962

Alexander Moyzes: V jeseni op. 56

Cyklus piesní na básne Jána Kostru pre mezzosoprán a klavír (orchester)

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tatjana Masariková (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

06.11.

1960

Alexander Moyzes: Baladická kantáta, op. 55

na báseň "Demontáž" od Jána Poničana

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Andrej Kucharský (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

21.04.

1960

Alexander Moyzes: Ty krásna zem op. 54

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)

04.12.

1958

Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

29.07.

1956

Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51

Suita pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Piešťany, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

23.10.

1955

Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

29.05.

1952

Alexander Moyzes: Februárová, op. 48

Predohra pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

04.05.

1951

Alexander Moyzes: Symfónia č. 6 E dur, op. 45

"Pionierska"

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

24.05.

1950

Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

16.01.

1948

Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, František Babušek (dir.)

1946

Alexander Moyzes: Sonáta e mol, op. 2

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Zita Strnadová-Paráková (pf)

14.03.

1942

Alexander Moyzes: Symfónia č. 2 a mol, op. 16

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Josef Vincourek (dir.)

Premiéra revidovanej verzie.

27.10.

1935

Alexander Moyzes: Svätopluk op. 25

Scénická kantáta/rozhlasová opera pre sóla, miešaný zbor a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

Scénická premiéra.

21.03.

1935

Alexander Moyzes: Svätopluk op. 25

Scénická kantáta/rozhlasová opera pre sóla, miešaný zbor a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

Rozhlasová premiéra.

17.11.

1933

Alexander Moyzes: Concertino (pôv. op. 18)

(rev. 1941 ako Koncert pre klavír a orchester, dokončil a inštrumentoval Ivan Hrušovský, 1995)

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

07.03.

1933

Alexander Moyzes: Symfónia č. 2 a mol, op. 16

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Helena Blahová-Bartošová (s), Karel Nedbal (dir.)

Premiéra pôvodnej verzie so sopránovým sólom.

07.02.

1933

Alexander Moyzes: Demontáž (Sinfonia cantata) op. 12

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

03.12.

1929

Alexander Moyzes: Symfonická ouvertúra op. 10

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

11.02.

1929

Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský symfonický orchester, Oskar Nedbal (dir.)

20.11.

1928

Alexander Moyzes: Vest-pocket suite op. 6

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Norbert Kubát (vn), M. Ráztokayová (pf)

24.05.

1984

Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

pre veľký orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

27.05.

1976

Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

Koncertantná predohra pre komorný orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Tarnów, PL

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)

29.05.

1967

Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

Prvé uvedenie na území Československa.

10.03.

1959

Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53

Prvé uvedenie v zahraničí

Gent, BE

INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

13.05.

1956

Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50

pre veľký orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Praha, CZ

INTERPRETI: Státní filharmonie Brno, Václav Jiráček (dir.)

06.02.

1948

Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38

pre veľký orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Varšava, PL

INTERPRETI: Varšavská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

08.01.

1936

Alexander Moyzes: Nikola Šuhaj op. 22

Dramatická ouvertúra pre veľký orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Praha, CZ

INTERPRETI: Česká filharmonie, Václav Talich (dir.)

1936

Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci op. 21

Predohra pre malý (symfonický) orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Stuttgart, DE

06.09.

1935

Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17a

Prvé uvedenie v zahraničí

Praha, CZ

1906

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 25.11.

  2004

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 8, op. 64

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hommage à Moyzes , Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)

 • 18.02.

  1994

  Alexander Moyzes: Koncert pre klavír a orchester op. posthum

  pôv. Concertino op.18 pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ida Černecká (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 25.11.

  1992

  Alexander Moyzes: Ave Maria

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)

 • 28.09.

  1985

  Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84

  "Venované kvartetu môjho mena"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Hudobná sieň Bratislavského hradu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

 • 17.02.

  1984

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 11.11.

  1981

  Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)

 • 22.02.

  1978

  Alexander Moyzes: Balada

  Zbor na slová básne "Pltník" od Svetozára Hurbana-Vajanského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Koncertná sieň Československého rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)

 • 07.02.

  1977

  Alexander Moyzes: Povesť o Jánošíkovi

  Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

 • 12.10.

  1976

  Alexander Moyzes: Sonatína op. 75

  pre flautu a gitaru

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň Klarisky , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

 • 13.05.

  1976

  Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74

  Symfonická štúdia pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Carl Melles (dir.)

 • 11.05.

  1975

  Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

  Koncertantná predohra pre komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)

 • 20.10.

  1974

  Alexander Moyzes: Vatry na horách op. 71

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň SF , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 03.05.

  1973

  Alexander Moyzes: Stráž domova op. 70

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)

 • 26.09.

  1971

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 9, op. 69

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 03.12.

  1970

  Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63

  pre husle a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň , Trnava , SK

  INTERPRETI: Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)

 • 23.09.

  1970

  Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice , SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 04.11.

  1967

  Alexander Moyzes: Udatný kráľ op. 60

  Opera

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo , Bratislava , SK

 • 28.09.

  1967

  Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 22.02.

  1962

  Alexander Moyzes: V jeseni op. 56

  Cyklus piesní na básne Jána Kostru pre mezzosoprán a klavír (orchester)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Tatjana Masariková (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 06.11.

  1960

  Alexander Moyzes: Baladická kantáta, op. 55

  na báseň "Demontáž" od Jána Poničana

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice , SK

  INTERPRETI: Andrej Kucharský (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 21.04.

  1960

  Alexander Moyzes: Ty krásna zem op. 54

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)

 • 04.12.

  1958

  Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 29.07.

  1956

  Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51

  Suita pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piešťany , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 23.10.

  1955

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

 • 29.05.

  1952

  Alexander Moyzes: Februárová, op. 48

  Predohra pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 04.05.

  1951

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 6 E dur, op. 45

  "Pionierska"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 24.05.

  1950

  Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 16.01.

  1948

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, František Babušek (dir.)

 • 30.11.

  1945

  Alexander Moyzes: Sonáta e mol, op. 2

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Zita Strnadová-Paráková (pf)

 • 14.03.

  1942

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 2 a mol, op. 16

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Josef Vincourek (dir.)

 • 27.10.

  1935

  Alexander Moyzes: Svätopluk op. 25

  Scénická kantáta/rozhlasová opera pre sóla, miešaný zbor a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo , Bratislava , SK

 • 21.03.

  1935

  Alexander Moyzes: Svätopluk op. 25

  Scénická kantáta/rozhlasová opera pre sóla, miešaný zbor a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

 • 17.11.

  1933

  Alexander Moyzes: Concertino (pôv. op. 18)

  (rev. 1941 ako Koncert pre klavír a orchester, dokončil a inštrumentoval Ivan Hrušovský, 1995)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

 • 07.03.

  1933

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 2 a mol, op. 16

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Helena Blahová-Bartošová (s), Karel Nedbal (dir.)

 • 07.02.

  1933

  Alexander Moyzes: Demontáž (Sinfonia cantata) op. 12

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

 • 03.12.

  1929

  Alexander Moyzes: Symfonická ouvertúra op. 10

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

 • 11.02.

  1929

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Bratislavský symfonický orchester, Oskar Nedbal (dir.)

 • 20.11.

  1928

  Alexander Moyzes: Vest-pocket suite op. 6

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Norbert Kubát (vn), M. Ráztokayová (pf)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 24.05.

  1984

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar , Obecní dům, Smetanova síň , Praha , CZ

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 27.05.

  1976

  Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

  Koncertantná predohra pre komorný orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Tarnów , PL

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)

 • 29.05.

  1967

  Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar , Obecní dům, Smetanova síň , Praha , CZ

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 10.03.

  1959

  Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Gent , BE

  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 13.05.

  1956

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar , Praha , CZ

  INTERPRETI: Státní filharmonie Brno, Václav Jiráček (dir.)

 • 06.02.

  1948

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varšava , PL

  INTERPRETI: Varšavská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 08.01.

  1936

  Alexander Moyzes: Nikola Šuhaj op. 22

  Dramatická ouvertúra pre veľký orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Praha , CZ

  INTERPRETI: Česká filharmonie, Václav Talich (dir.)

 • 30.11.

  1935

  Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci op. 21

  Predohra pre malý (symfonický) orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Stuttgart , DE

 • 06.09.

  1935

  Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17a

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Praha , CZ

x