• 2008

  VYMAZAL, Peter: Trnavské organové dni

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 19

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Konvergencie

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 10, s. 4 – 5

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 10, s. 15

x