• 2008

  VYMAZAL, Peter: Trnavské organové dni

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 19

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Konvergencie

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 10, s. 4 – 5

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 10, s. 15

 • 1995

  FÖLDEŠOVÁ, Marta - DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival mladých piatykrát

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 10, s. 4

 • 1993

  SEREČINOVÁ, Andrea: Úspech Bratislavského trombónového kvarteta

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 11, s. 2

 • 1990

  JURÍK, Marián: Pred križovatkou : Prehliadka mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 18, s. 1

 • 1990

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival zmien alebo keď chýba partner

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 9, s. 3

x