Kontakt:
Mariana Kušková, manažérka zboru
Medená 3
816 01 Bratislava

www.filharmonia.sk

x