• 2021

  ŠTEFUNKO, Adam: Viva Musica! 2021

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 9, s. 2

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: Zuzana Mojžišová a Solamente naturali na pódiu svetovej hudby

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 16

 • 2021

  ŠTEFUNKO, Adam: Stará hudba stále online

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 3

 • 2021

  ŠTEFUNKO, Adam: Február a marec so starou hudbou

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 4, s. 3

 • 2020

  ŠTEFUNKO, Adam: Händlov Mesiáš ako posol nádeje

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 7

 • 2020

  ŠTEFUNKO, Adam: Dravo a vznešene

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 10

 • 2018

  SIRNÝ, Dominik: Bratislava Mozart Festival má za sebou piaty ročník

  Opera Slovakia 15. 11., 2018

 • 2016

  VESELSKÝ, Michal: Na Slovensku máme vzácne hudobné zbierky : Solamente naturali ich nahrávajú

  SME 27. 6., 2016

 • 2006

  (sita): Marten Root v Redute

  SME 15. 5., 2006

 • 2020

  TICHÝ, Stanislav: Konvergencie: BACH 2020

  Kantáty

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 11

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Bachove Matúšove pašie v Bratislave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 7

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro musica nostra Thursoviensi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 16

 • 2019

  LUKNÁROVÁ, Lucia a Štubňová, Veronika: Marionety z Lubeníka

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 30 – 31

 • 2019

  SONDOROVÁ, Dominika a Kačmárová, Simona: Pro musica nostra Nitriensi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 12 – 13

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Koncert novodobých premiér

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 11

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Stratené Markove pašie J. S. Bacha

  Markove pašie v Bratislave

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 16 – 18

 • 2017

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Z Benátok do Podolínca

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 5

 • 2017

  KAČIC, Ladislav: Pastorella : Vianočná hudba 18.–19. storočia na Slovensku [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 51

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

  Solamente, warchalovci a Labyrint sveta

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 11 – 13

 • 2017

  KAČIC, Ladislav: Vienna 1728 : Cello Concertos from 18th Century Vienna [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 38(Michal Sťahel, violončelo)

 • 2016

  ŠUBA, Andrej: Jánove pašie podľa Solamente naturali

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 13

 • 2016

  ŠUBA, Andrej: Hudobné putovanie barokovou Európou

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 27

 • 2015

  ŠUBA, Andrej: Jeseň so Solamente naturali

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 4

 • 2014

  ŠUBA, Andrej: Kantáty so Solamente naturali

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 22

 • 2013

  HORKAY, Tamás: Objavy, zážitky a sklamania Košickej hudobnej jari / Musica globus – world music spred 200 rokov

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 7

 • 2013

  ŠUBA, Andrej: Passio

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 12

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Italian Concertos from Podolínec [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 36

 • 2012

  RUSÓ, Vladimír: Musica poetica da camera

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 4

 • 2012

  ŠUŠKA, Pavol: Spravodajstvo, festivaly / BHS

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Veľkonočné koncerty starej hudby

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 4

 • 2010

  ŠUBA, Andrej: Hommage a Hummel

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 22

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Johann Nepomuk Hummel: Missa solemnis (1806) [recenzia CD]

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 9, s. 36

 • 2008

  STUBBS, Stephen: Ad: V. Rusó: recenzia na CD Pestrý zborník

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 12, s. 3

 • 2008

  RUSÓ, Vladimír: Pestrý zborník

  Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 55

 • 2007

  HAŠKOVÁ, Katarína: (new) music at home

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 12 – 13

 • 2007

  ŠEBESTA, Róbert: Novodobá premiéra Wagenseilovho oratória

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 11, s. 4

 • 2007

  RUSÓ, Vladimír: Joseph Umstatt: Concerti

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 6, s. 30

 • 2006

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Týždeň s Mozartom

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 1, s. 16

 • 2005

  KAČIC, Ladislav: Jubilejný koncert

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 6, s. 23

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 22

 • 2005

  ŠUBA, Andrej: Veľký bachovský sviatok

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 5, s. 17 – 18

 • 2004

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Idea Konvergencií žije

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 10, s. 17

 • 2004

  KAČIC, Ladislav: Mozartov týždeň 2004

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 3, s. 16 – 17

 • 2003

  KAČIC, Ladislav: Dunajskostredské hudobné dni

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 6, s. 23

 • 2003

  KAČIC, Ladislav: "Musica sacra" v St. Pöltene : Capella nova Graz & Solamente naturali

  Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 10, s. 27

x