Hudobné udalosti

Pridajte vaše podujatie

Ars et Educatio IV. 2017

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom.

Typ:
Konferencie a semináre
Žáner:
-
Kedy:
21. – 22. novembra 2017
Kde:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, Námestie Andreja Hlinku 56/1
Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
Ročník:
9
Web:
umenievedukacii-sk.webnode.sk
Sprevodné podujatia:
koncert, hudobné a výtvarné dielne, výstava študentských prác.
Usporiadatelia:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Katedra hudby

Mgr. et Mgr. Martina Procházková PhD.
Kontakty:
Mobil +421 918722110, martina.prochazkova@ku.sk, www.kh-ku.webnode.sk, www.umenievedukacii-sk.webnode.sk


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 08. 2017