Naše projekty

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy - Aktuálne koncerty

30. 10. 2016 10.30

DUCHOVNÉ ÁRIE A DUETÁ

domáceho baroka a klasicizmu

Interpreti

Skladby
 • Anton Aschner (1732 - 1793)
 • Paulín Bajan (1721 - 1792)
 • Pavol Neumüller (1764 - ?)
 • František Xaver Zomb (1779 - 1823)
20. 11. 2016 10.30

KLAVÍRNY RECITÁL


Interpreti

Skladby
 • Claude Debussy (1862 - 1918)
27. 11. 2016 10.30

KOMORNÝ KONCERT


Interpreti
 • Pavol Varga - husle (SK)
 • Katarína Veselská - husle (SK)
 • Peter Zwiebel - viola (SK)

Skladby
 • Antonín Dvořák (1841 - 1904)
 • Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
 • Bohuslav Martinů (1890 - 1959)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk