Naše projekty

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy - Aktuálne koncerty

11. 12. 2016 10.30

FLAUTOVÝ RECITÁL


Interpreti
 • Barbora Gálová - flauta (SK)
 • Karin Remencová - klavír (SK)

Skladby
 • Jules Mouquet (1867 - 1946)
  La flute de Pann (Panova flauta)
 • Georges Hüe (1858 - 1948)
  Fantázia pre flautu a klavír
 • Francis Poulenc (1899 - 1963)
  Sonáta pre flautu a klavír FP 164
 • Pierre-Octave Ferroud (1900 - 1936)
  Tri kusy pre flautu sólo
 • Jacques Ibert (1890 - 1962)
  Sonatína pre flautu a klavír “Jeux”
 • Henri Dutilleux (1916 – 2013)
  Sonatína pre flautu a klavír
18. 12. 2016 10.30

VIANOČNÝ KONCERT

so súrodencami Babjakovcami

Interpreti

Skladby
 • Gaetano Donizetti (1797 - 1848)
  Ária ministra Nottinghama z opery Roberto Devereux
 • Gaetano Donizetti (1797 - 1848)
  Ária Maffia Orsiniho z opery Lucrezia Borgia
 • Francesco Cilea (1866 - 1950)
  Lamentácia Frederica z opery L’Ariesienne
 • Ernesto De Curtis (1875 - 1937)
  Non di scordar
 • Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
  Oslavná pieseň “Gia il sole da Gange”
 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958)
  Uspávanka
 • Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958)
  Keby som bol vtáčkom
 • Giulio Caccini (1550 - 1618)
  Ave Maria
 • Gaetano Donizetti (1797 - 1848)
  Ave Maria
 • Slovenské koledy
 • Oslavný vianočný hymnus Adeste fideles

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk