Naše projekty

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy - Aktuálne koncerty

5. 2. 2017 10.30

KLARINETOVÝ RECITÁL


Interpreti

Skladby
 • Johannes Brahms (1833 - 1897)
 • Igor Stravinskij (1882 - 1971)
 • István Vántus (1935)
 • Leonard Bernstein (1918 - 1990)
12. 2. 2017 10.30


Interpreti
 • Philippe Portejoie - saxofón (FR)
 • Igor Františák - klarinet (CZ)
 • Frédérique Lagarde - klavír (FR)

Skladby
 • Francis Poulenc (1899 - 1963)
 • Paul Creston (1906 - 1985)
 • Mel Bonis (1858 - 1937)
 • Jean Françaix (1912 - 1997)
 • Marc Eychenne (1933)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk