Naše projekty

Výchovné koncerty

Foto: Výchovné koncerty

Hudobno-vzdelávacie programy Hudobného centra prispievajú k uvedomelému počúvaniu hudby, poskytujú deťom zážitok a obohacujú neveľký repertoár kvalitných programov v oblasti hudobného vzdelávania.

Hudobné centrum ponúka programy, ktoré zodpovedajú platným školským osnovám, a v spolupráci s Asociáciou učiteľov hudby Slovenska (AUHS) a Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) garantuje odborno-pedagogickú a umeleckú úroveň hudobno-vzdelávacích programov (všetky sú akreditované).

 

Kontakt:

Výchovné koncerty pre školy

fax +421 (2) 2047 0251  vychkon@hc.sk

Ľubica Suchá – manažérka tel. +421 (2) 2047 0220, lubica.sucha@hc.sk

 

 

Aktualizované: 27. 01. 2016