Naše projekty

Výchovné koncerty - Pre stredné školy

Ľudová hudba kedysi a dnes

Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world music /etno/. Predstavujú inštrumentálne štýly krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a iné. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Autor: Samo Smetana

Obsadenie: Samo Smetana – spev, husle, mandolína, Ivan Hanula – Spev , viola, husle, mandolína, buzuki, Alžbeta Lukáčová – spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika, Peter Obuch – spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara, Ajdži Sabo - perkusie

Určené pre: 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, SŠ

Od rohu k rohu - vznik a vývoj hudby

Žiaci budú môcť vidieť v tejto téme viacero archaických hudobných nástrojov, ktoré priamo súvisia s ich vznikom a vývojom od obdobia stredoveku až po súčasnosť. Pasivita nehrozí! Žiaci sú vtiahnutí do predstavenia, v ktorom si zahrajú na mnohých hudobných nástrojoch.

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: spev, sprievpdné slovo, hra na 25-30 hudobných nástrojoch ( signálne trúby, šalmaje, gajnica, historické gajdy, citara, pozauna, klarinet, lesný roh,..) - Ján Hrubovčák

Určené pre: 5.-9. stupeň ZŠ, aj SŠ