Naše projekty

Hudobno-vzdelávacie programy - Pre stredné školy

Ľudová hudba kedysi a dnes

Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world / etno music. Predstavujú inštrumentálne štýly krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a iné. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Autor: Samo Smetana

Obsadenie: Samo Smetana – spev, husle, mandolína, Ivan Hanula – spev, viola, husle, mandolína, buzuki; Alžbeta Lukáčová – spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika; Peter Obuch – spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara; Ajdži Sabo – perkusie

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Od rohu k rohu. Vznik a vývoj hudby

Žiaci budú môcť vidieť v tejto téme viacero archaických hudobných nástrojov, ktoré priamo súvisia s ich vznikom a vývojom od obdobia stredoveku až po súčasnosť.
Pasivita nehrozí!
Žiaci sú vtiahnutí do predstavenia, v ktorom si zahrajú na mnohých hudobných nástrojoch.

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák – spev, sprievpdné slovo, hra na 25 – 30 hudobných nástrojoch ( signálne trúby, šalmaje, gajnica, historické gajdy, citara, pozauna, klarinet, lesný roh,...)

Určené pre: 5. – 9. stupeň ZŠ, SŠ

Svetové hudobné nástroje

Cieľom je naživo ukázať žiakom rôzne hudobné nástroje, o ktorých sa priebežne učia a ktoré poznajú vo vizuálnej a akustickej forme z učebníc a nahrávok. Nielen, že na nich zahráme, ale ponúkneme aj priamy kontakt mládeži s týmito (ne)tradičnými hudobnými nástrojmi.

Autor: Ján Hrubovčák

Obsadenie: Ján Hrubovčák – spev, sprievodné slovo, hra na 25 – 30 hudobných nástrojoch (írska flauta, didgeridoo, fujara, drumbľa, tibetská trúba, bendžo...)

Určené pre: 1. – 9. ročník ZŠ a SŠ