Naše projekty

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy

Foto: Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 811 05 Bratislava

Ak je nedeľa pre Vás sviatkom, ktorý chcete skrášliť umením, navštívte Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy – Mirbachovom paláci. Cyklus komorných koncertov a recitálov v "Mirbachu" – v atraktívnych priestoroch galérie, koncertnej sieni Mirbachovho paláca, ktoré už po dlhé roky obohacujú hudobný života nášho mesta, realizuje Hudobné centrum v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy. Hlavným dramaturgickým zámerom nedeľných matiné je prezentácia svetovej a pôvodnej slovenskej tvorby v interpretácii prevažne domácich umelcov.

Cyklus nedeľných matiné prebieha od začiatku septembra do konca júna každú nedeľu s výnimkou štátnych sviatkov so začiatkom vždy o 10.30 h.

Kontakt Hudobné centrum tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251, mirbach@hc.sk

 

Predaj vstupeniek

Utorok – sobota od 11:00 do 18:00 hod.

Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava.


Rezervácia vstupeniek

Vstupenky si môžete rezervovať v deň koncertu od 9.00 hod. Tel. +421 2 5443 1556 – 8.
www.gmb.sk

 

Aktualizované: 27. 04. 2017