SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHESTER

BANNER : Slovenský mládežnícky orchester

ČLENOVIA SLOVENSKÉHO MLÁDEŽNÍCKEHO ORCHESTRA

Husle

Juraj Tomka, Carina Miruna Adam, Eva Ferguson, Alžbeta Godovičová, Marek Juráň, Laura Jurčíková, Zuzana Klimantová, Lukáš Michálik, Lidia Parra, Pavla Pisárová, Milan Plavucha, Viktória Strelcová, Ivana Šrámeková, Stanislava Vozárová, Klára Zbožínková

Tympany a bicie nástoje

Adam Druga