Katalóg kníh

Blues Line: Mesačník slovenskej bluesovej spoločnosti. 1993-2000

[Sign. 3481]

kol. autorov

(1993)

Kapitoly z estetiky seriálnej hudby

[Sign. 3479]

Zagorski, Marcus

(2017)

Convergences and divergences of existential semiotics

[Sign. 3480]

Fujak, Július

(2007)

Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín: Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 12.-13. novembra 2014

[Sign. 3478]

kol. autorov

(2015)

Eighteenth-century music

[Sign. 3473]

Keefe, Simon P.

(2009)

Nineteenth-century music

[Sign. 3474]

Samson, Jim

(2014)

Ladislav Burlas a Slovenská hudobná kultúra

[Sign. 3475]

Kopčáková, Slávka

(2017)

Stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska

[Sign. 3476]

Kočišová, Renáta

(2017)

Ján Batka a Bratislava (1845-1917)

[Sign. 3477]

Francová, Zuzana - Urdová, Sylvia

(2017)
< >