Marcové číslo časopisu Hudobný život

Foto: Marcové číslo časopisu Hudobný život

10. 3. 2014

Spravodajstvo, koncerty, festivaly: Mahlerova "Tragická" pod taktovkou šéfdirigenta 
Mimo hlavného prúdu: KRAA! – festival súčasnej hudby 
Rozhovory: Toshio Hosokawa, Peter Konwitschny 
Hudobné divadlo/Zahraničie 
Jazz: Prelety Michala Motýľa medzi filharmóniou a jazzom

...spravodajstvo, koncerty, recenzie...

...viac v aktuálnom čísle HŽ...

Rozširuje: Slovenská pošta, a.s., Mediaprint-Kapa, a súkromní distributéri

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty, ako aj redakcia časopisu. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, zahranicna.tlac@slposta.sk.

 
« späť na zoznam Aktualizované: 17. 03. 2014