Výskumný EÚ projekt Singing Europe 2014/2015

Foto: Výskumný EÚ projekt Singing Europe 2014/2015

6. 4. 2014

Výzva na zapojenie sa do EÚ projektu European Choral Association - Europa Cantat (www.europeanchoralassociation.org), európskej asociácie pre zborovú hudbu, ktorá združuje organizácie, zbory, vokálne telesá a individuálnych členov, angažujúcich sa v oblasti zborovej vokálnej hudby.

Cieľom výskumneho projektu s názvom "Singing Europe" (www.singingeurope.org) je zhromaždiť štatistické informácie o zborovej vokálnej hudbe v Európe, so snahou získať informácie od organizácií venujúcich sa zborovej vokálnej hudbe ako aj jednotlivých zborov a vokálnych telies vo všetkých žánroch (vážna hudba, dychová hudba, folklór, jazz, rock, pop, folk, country, world, muzikály, spirituály, šansóny a ďalšie).

Koordinátorom projektu je European Choral Association - Europa Cantat (www.europeanchoralassociation.org) s ďalšími 13 neziskovými organizáciami z 11 krajín v rámci projektu VOICE project (www.thevoiceproject.eu) s podporou Európskej únie v rámci programu Kultúra. Výsledkom prieskumu bude Záverečná správa publikovaná na začiatku roka 2015.

a./ dotazník pre organizácie združujúce zbory a vokálne telesá, alebo venujúce sa zborovej vokálnej hudbe www.singingeurope.org/tell-me-more
b./ online dotazník pre zbory a vokálne telesá nájdete na webovej stránke www.singingeurope.org, kde si môžete vybrať, napr. českú verziu http://voiceproject.limequery.com/index.php/826619/lang-cs a v prípade záujmu o účasť v prieskume, dole v rohu kliknete na tlačítko „Další“.
« späť na zoznam Aktualizované: 10. 04. 2014